Въпроси и отговори

Добавяне на потребители - управление и идентификация

 • Искам да добавя потребители на профила си. Възможно ли е това?

  Да, търговците могат да свързват допълнителни потребители към профила си и да им дават различни права. Отиди на меню Екип, достъпно от иконката в горния десен ъгъл в myPOS профила ти. От там можеш да контролираш достъпа на всички потребители и да променяш правата им, когато е необходимо.


  Искам да добавя нов потребител. Каква информация е необходима?

  • Попълни данните за достъп на новия потребител
  • Въведи личните му данни
  • Задай права

  Титулярът на профила ще получи на телефона си код за потвърждение или известие, за да завърши процеса.

  Ако допълнителният потребител вече присъства в базата данни на myPOS платформата, не се налага титулярът да въвежда личните му данни - профилът на този потребител ще бъде свързан, когато имейл адреса му бъде въведен.


  Каква е разликата между блокиран и премахнат потребител?

  Блокиране на достъпа на потребител е опция, от която търговецът може да се възползва, за да откаже временно правата, дадени на потребителя и за да предотврати злоупотреба с профила му. Докато не бъде разблокиран, потребителят ще се появява в списъка с блокирани потребители. На друг етап, търговецът може да реши да възстанови правата на потребителя или да го премахне изцяло.

  Премахването на достъп до профила е окончателo и не може да бъде възстановенo. Ако потребителят е премахнат, може да бъде добавен отново като нов потребител и трябва да премине процеса на идентификация отначало.


  Трябва ли добавените потребители на профила ми да преминат процеса на идентификация?

  Да. myPOS е задължена по закон да верифицира самоличността на всеки потребител на myPOS платформата. В съответствие с Четвъртата директива на ЕС за пране на пари, всички институции, предоставящи финансови услуги, са задължени да потвърдят самоличността на трета страна. Следователно всички добавени потребители трябва да преминат процеса на идентификация.


  Какво включва процесът на идентификация?

  След като титулярът предостави достъп на друг потребител до myPOS профила си:

  1. Новият потребител ще получи имейл за потвърждение, в който ще му бъдат дадени инструкции да изтегли и инсталира мобилното приложение на myPOS на смарт телефона си, след което да премине идентификацията.
  2. След като влезе в мобилното приложение, потребителят трябва да потвърди личните си данни.
  3. След това трябва да прикачи:
   • Снимка от валиден документ за самоличност - приемат се лична карта или международен паспорт;
   • Доказателство за настоящ адрес (ако в личната карта не е посочен такъв). Провери тук кои документи се приемат като доказателство за адрес;
   • Свое селфи.
  4. След като новият потребител предостави изисканите документи, те ще бъдат проверени, за да се потвърди валидността на информацията.
  5. След като потребителят премине идентификацията успешно, ограниченията ще отпаднат и той ще получи пълен достъп според предоставените му права.

  Какво следва ако потребителят не завърши процеса на идентификация?

  В такъв случай потребителят ще може да влезе в профила и да го разглежда, но няма да има права да извършва никакви платежни операции докато идентификацията му не бъде завършена.


  Добавял съм потребители на профила си в миналото, които не са били идентифицирани. Налага ли се да преминат процеса на идентификация сега?

  Да. Изискването важи за всички потребители с достъп до платежни операции. Ако си добавил/а потребител в миналото, който е имал достъп до профила ти, достъпът му ще бъде ограничен докато премине процеса на идентификация. Потребителят ще бъде информиран за това след като влезе в myPOS профила.

  Беше ли ти полезна тази статия?

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Изпратете ни обратна връзка

Свържи се с нас
Cookie

Избери предпочитанията си за бисквитките

2-3