Въпроси и отговори

 • МО/ТО плащания, МО/ТО онлайн терминал и Сметка Резерв

  Какво означава MO/TO?

  MO/TO (Mail Order/Telephone Order) е съкратеното наименование за плащане чрез предоставяне на картовите данни по имейл или по телефон. Това е вид дистанционно плащане, при което клиентът може да се обади по телефона/да изпрати имейл на търговеца, да направи поръчка и да плати с карта като единствено предостави данните ѝ.

  Желая да приемам MO/TO плащания. Какво трябва да направя?

  1. Влез в:

  A. myPOS профила си, избери меню ПОС терминали, опция МО/ТО онлайн терминал или

  B. myPOS мобилното приложение (за iOS или Android) и избери меню МО/ТО онлайн терминал.

  2. Попълни заявление за услугата. Нашият екип от експерти ще провери предоставената от теб информация.

  3. Ще бъдеш уведомен за резултата през следващите няколко дни. Ако бъдеш одобрен, ще можеш да приемаш MO/TO плащания през myPOS профила си, през мобилното приложение на myPOS (iOS и Android) и на всичките си myPOS терминали.

  Защо е необходима проверка на данните, за да мога да приемам MO/TO плащания?

  MO/TO трансакциите се смятат за високо рискови заради начина на получаване на картовите данни - по имейл или по телефон. Преди да одобрим заявлението ти, трябва да потвърдим, че тази услуга е подходяща за твоя бизнес.

  Как е защитен бизнесът ми при приемането на MO/TO трансакции?

  MO/TO трансакциите, както и всички други трансакции в myPOS, имат определени лимити. Поради естеството си, MO/TO лимитите са по-ниски от всички други лимити в myPOS, тъй като рискът от измама е по-голям.

  Ако желаеш да увеличиш MO/TO лимитите си, свържи се с нас на имейл help@mypos.com.

  Къде мога да намеря лимитите за MO/TO трансакции?

  Можеш да разгледаш лимитите в myPOS профила си в меню Такси.

  Тези лимити за всички MO/TO трансакции ли се отнасят?

  Да. Лимитите са общи и се отнасят за всички MO/TO трансакции, направени през МО/ТО онлайн терминала в myPOS профила ти, през мобилното приложение на myPOS и на myPOS терминалите ти, взети заедно.

  Как може обработването на МО/ТО трансакции с компрометирани картови данни да повлияе на бизнеса ми?

  Всеки търговец носи наказателна отговорност за финансови загуби в резултат на евентуални спорове, които могат да последват. Ето защо винаги трябва да проучваш внимателно клиентите си и източника на картовите данни. Важно е винаги да проверяваш източника на картовите данни преди да обработиш MO/TO плащане.

  Какво мога да направя, за да избегна измами с картовите данни?

  Ето няколко практични съвета, които да вземеш предвид при приемането на МО/ТО плащания:

  • Винаги избирай надежден източник на картовите данни
  • Винаги внимавай, когато получаваш такива данни по имейл
  • Проучвай източника на информация
  • Увери се, че имейлът, от който получаваш данните на картата, не e включен в черен списък
  • Не приемай плащане с карти със съмнителен произход

  Трябва ли да представя доказателство за всяка MO/TO трансакция?

  В някои случаи да. Тъй като MO/TO трансакциите се смятат за рискови операции, в случай на спорове, трябва да предоставиш доказателство за конкретната трансакция.

  Одобрен съм да използвам услугата MO/TO плащания. Възможно ли е да ми бъде спрян достъпът до услугата в даден момент?

  Да. Възможно е достъпът ти до функционалността да бъде прекъснат въз основа на извършена оценка на риска. В тези случаи услугата MO/TO плащания ще бъде спряна за твоя профил, за мобилното приложение и за терминалите ти. Ще бъдеш информиран за промяната по мейл.

  Резерв

  Какво представлява?
  Резервът е мярка за сигурност, наложена от myPOS на всички МО/ТО трансакции, тъй като те са считани за рискови. За рискови обикновено се считат трансакции, които се извършват без физическото наличие на карта. Тези трансакции, следователно, се асоциират с по-висок риск от измами и могат да бъдат оспорени.

  Как работи?
  30% от сумата на всяка МО/ТО трансакция се удържа под формата на резерв (минималната сума е EUR 1). Сумата се задържа за период от 180 дни. Този период е достатъчен в случай, че бъде предявен чарджбек, или трансакцията бъде оспорена, а сумата - върната.

  Ако възникнат такива събития, Резервът ще бъде използван, за да покрие дължимите суми. Резерв се удържа за всяка MO/TO трансакция.

  В случай, че не са предявени искания , удържаните суми се освобождават в реда, в които са били удържани. Това означава, че ако сумата, задържана преди 180 дни, бъде освободена утре, то тази, удържана преди 179 дни, ще бъде освободена на следващия ден.

  Ако търговецът има сметки в различни валути, Резерв се удържа за всяка валута в отделна сметка „Резерви“.

  Тези сметки се наричат „ Сметки Резерви“ и могат да бъдат намерени в myPOS профила на търговеца, в меню „Сметки“, секция „Сметки Резерви“. Има отделна секция, наречена „Очаквано възстановяване“, където търговецът може да види сумите, които предстоят да бъдат освободени. Средствата биват освободени на посочената дата. При определени обстоятелства и специфична молба, екипът на myPOS може да направи изключение и да освободи средствата преди тази дата.

  Прехвърлянето на средства между сметки „Резерви“ е възможно в същата или в друга валута. Преводите в различни валути се осъществяват посредством основната сметка. Например, ако търговецът има две сметки, една в EUR и една в USD, и иска да преведе EUR 10 от сметката си „Резерви“ в EUR до доларовата си сметка „Резерви“, сумата ще бъде прехвърлена от сметка „ Резерви“ в EUR към основната сметка в EUR. Сумата ще бъде превалутирана и след това прехвърлена от основната сметка в USD към сметка „Резерви“ в USD.

  Беше ли ти полезна тази статия?

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Изпратете ни обратна връзка

Свържи се с нас
Cookie

Избери предпочитанията си за бисквитките

2-3