Помощен център

PSD2 и SCA

 • 1. Какво означават PSD2 и SCA?

  PSD2 или Директива за Платежни Услуги 2 е нормативен акт, който е в сила от 14 септември 2019 година. Директивата PSD2 е особено важна в света на плащанията, тъй като внася редица промени, които целят да защитят потребителите, извършващи онлайн плащания.

  SCA или Стриктно Удостоверяване на Клиенти е ново изискване при извършване на картови трансакции директно или в магазина, по изискване на PSD2 директивата.


  2. Как се отразяват PSD2/SCA, когато използвам моята myPOS бизнес карта?

  Като търговец, използващ бизнес картата си за безконтактни плащания, трябва да въведеш своя PIN код при използването на Visa или Mastercard картата си в следните случаи:

  • Когато извършваш единична трансакция за сума над 50 Евро.
  • Когато извършваш последователни безконтактни плащания за обща сума над 150 Евро.

  За безконтактни плащания, които не попадат в горепосочените случаи, не се налага да въвеждаш своя PIN код.


  3. Защо се налага да въвеждам PIN кода си, когато извършвам безконтактни плащания с моята myPOS бизнес карта?

  Според изискванията на PSD2 директивата и SCA всички търговци трябва да въведат PIN кода си, когато извършват безконтактни плащания в следните случаи:

  • При единична трансакция за сума над 50 Евро.
  • При последователни безконтактни плащания за обща сума над 150 Евро.

  Беше ли ти полезна тази статия?

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Изпратете ни обратна връзка

Свържи се с нас
Cookie

Избери предпочитанията си за бисквитките

2-3