Въпроси и отговори

 • Приемане на плащания

  myPOS терминалите обработват плащания с всички видове карти - чип карти, магнитни и безконтактни карти на основните картови схеми, както и плащания с Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

  Обработване на плащания с чип карти

  Постави картата (чипът трябва да сочи към клавиатурата) в долния четец на терминала. Ако четецът не разпознае картата, провери дали е поставена правилно, като я извадиш и пак я поставиш. Ако все още има проблем, той вероятно се дължи на картата. В такъв случай помоли клиента да предостави друга карта.

  Чип картите обикновено изискват въвеждане на ПИН код за потвърждаване на трансакцията. В този случай myPOS терминалът ще покаже екран Въведи ПИН код. Подай терминала на клиента, помоли го да въведе ПИН и да натисне бутона за потвърждение. Терминалът ще обработи ПИН кода и ще покаже съобщение за успешна трансакция, ако всичко е наред.

  Ако картата не изисква ПИН код, трансакцията ще бъде осъществена и терминалът ще покаже съобщение за успешно извършена трансакция.

  ПИН - личен идентификационен номер

  Обработване на плащания с карти с магнитна лента

  Плъзни картата (магнитната лента трябва да сочи нагоре) през четеца, разположен в горната част на терминала. Провери дали картата е поставена правилно и я плъзни с равномерна скорост (нито твърде бързо, нито твърде бавно).

  Ако се опиташ да направиш плащане с чип карта по начина, по който се обработват плащания с карта с магнитна лента, терминалът няма да осъществи трансакцията. Постави картата (чипът трябва да сочи към клавиатурата) в долния четец на терминала и следвай стъпките за обработване на плащания с чип карти.

  Обработване на плащания с безконтактни карти

  Безконтактните плащания се осъществяват с безконтактна карта или смартфон.

  • Безконтактни карти: myPOS терминалите приемат payWave и PayPass безконтактни карти, издадени съответно от Visa и Mastercard. Безконтактните карти имат следното лого, принтирано на тях:
  • Смартфони: myPOS терминалите обработват плащания с Apple Pay и Google Pay.

  Безконтактните плащания със смартфон и безконтактни карти се обработват по един и същ начин. Задръж картата (или смартфона) на около 3 см над екрана наmyPOS терминала. Четирите индикатора на екрана ще светнат, ако картата е разпозната. Ако плащането е успешно, всички четири индикатора ще светят. След като чуеш сигнала, можеш да премахнеш картата. Плащането се осъществява в рамките на няколко секунди.

  В определени случаи, особено, когато става въпрос за по-големи суми, трябва да бъде въведен ПИН код. Подай терминала на клиента и го помоли да въведе ПИН кода.

  Беше ли ти полезна тази статия?

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Изпратете ни обратна връзка

Свържи се с нас
Cookie

Избери предпочитанията си за бисквитките

2-3