Въпроси и отговори

 • Мрежова свързаност

  myPOS терминалите могат да бъдат свързани към интернет чрез 3G/4G/GRPS, Bluetooth, Wi-Fi.

  3G/4G/GRPS

  Всички терминали са с инсталирана DATA Card, която осигурява 3G/4G/GPRS връзка. Картата е безплатна и предоставя на търговците възможността да използват техния myPOS терминал навсякъде в Европа.

  Bluetooth

  Свързването на myPOS терминали към интернет чрез Bluetooth е възможно само за Android устройства.

  • Стъпка 1: Изтегли и инсталирай безплатното myPOS Bluetooth Service приложение от Google Play Store.
  • Стъпка 2: Oтвори приложението и то автоматично ще установи комуникационна услуга. Затвори приложението.

  Wi-Fi или персонален hotspot

  Обърни внимание, че методите на криптиране за Wi-Fi мрежи са WPA и WPA2. Стъпките за свързване на myPOS към Wi-Fi мрежа са различни за различните терминали.

  • Стъпка 1: Изберете„Wi-Fi” от меню „Свързване“, като натиснете (1). Терминалът ще сканира наличните Wi-Fi мрежи в обсега и ще покаже списък с имената им.
  • Стъпка 2: Намерете предпочитаната Wi-Fi мрежата и я изберете, като натиснете номера ѝ (от 1 до 6). Ако има повече от 6 налични мрежи в списъка, преминете на другата страница, като натиснете „Настройки“. Ако не можете да намерите Wi-Fi мрежата, натиснете (X) и терминалът ще сканира отново (ще потърси отново) налични Wi-Fi мрежи. Уверете се, че терминала се намира в обсега на съответната мрежа.
  • Стъпка 3: Ако свързването към Wi-Fi мрежата изисква парола, терминалът ще покаже екран за въвеждане на парола. Ако паролата съдържа цифри, натиснете съответния бутон. Ако съдържа букви или символи, натиснете съответния бутон и след това натиснете F2, колкото пъти е необходимо, за да се покаже желаната буква/символ. Ако направите грешка, натиснете (>), за да изтриете последния въведен символ. След като въведете паролата, натиснете (O), за да завършите операцията.

  След като терминалът бъде свързан към Wi-Fi мрежа, ще бъде осъществен тест към myPOS системата. Ако е неуспешен, терминалът ще покаже съобщение за грешка. Проверете дали мрежата работи правилно и повторете стъпките.

  Уверете се, че myPOS Combo е в обсега на Wi-Fi мрежата. Включете терминала и изчакайте няколко секунди, за да завършите инициализацията. Ако се появи екран „Свързване“, продължете към Стъпка 1. Ако се появи „Bluetooth“ меню, натиснете (< CLEAR), за да се върнете към екран „Свързване“ и да пристъпите към Стъпка 1. В случай, че се покаже какъвто и да е друг екран, натиснете X (CANCEL) и след това натиснете FUNC бутона на клавиатурата, за да отидете на Конфигурационно меню 1 и да промените типа свързване (3).

  • Стъпка 1: Изберете „Wi-Fi” от менюто „Свързване“, като натиснете (1) на клавиатурата. myPOS Combo ще сканира наличните Wi-Fi мрежи и ще покаже списък с имената им на екрана.
  • Стъпка 2: Намерете предпочитаната Wi-Fi мрежа и я изберете, като натиснете номера ѝ (от 1 до 6) на клавиатурата. Ако има повече от 6 налични мрежи, преминете на следващата страница, като натиснете (˅). Ако Wi-Fi мрежата не е в списъка, натиснете (X) и myPOS Combo ще сканира отново (ще потърси отново) за налични Wi-Fi мрежи. Уверете се, че терминала е в обсега на мрежата.
  • Стъпка 3: Ако Wi-Fi мрежата изисква парола, myPOS Mini ще покаже екран за въвеждане на парола. В случай, че паролата съдържа цифри, натиснете съответния бутон на клавиатурата. Ако съдържа и букви, натиснете съответния бутон и превключете на букви, като натиснете ALPHA бутона на клавиатурата няколко пъти, за да изберете съответната буква. Ако направите грешка, натиснете жълтия бутон (< CLEAR) , за да изтриете последния въведен символ. След като въведете паролата, натиснете зеления бутон (O ENTER), за да завършите операцията.

  След като се свърже към Wi-Fi мрежата, myPOS Combo ще осъществи тест на връзката към myPOS системата.

  Уверете се, че myPOS Mini е в обсега на Wi-Fi мрежата. Включете терминала и изчакайте няколко секунди, за да приключи инициализацията. Ако екрана е „Свързване“, продължете към Стъпка 1. Ако се появи „Bluetooth“ меню, натиснете (<), за да се върнете към „Свързване“ и пристъпите към Стъпка 1. В противен случай, натиснете (X), натиснете (F2), за да отидете на Конфигурационно меню 1 и променете вида на свързване (3).

  • Стъпка 1: Изберете „Wi-Fi” от меню „Свързване“, като натиснете (1) на клавиатурата. myPOS Mini ще сканира наличните Wi-Fi мрежи и ще покаже списък с имената им на екрана.
  • Стъпка 2: Намерете предпочитаната Wi-Fi мрежа и я изберете като натиснете номера ѝ (от 1 до 6) на клавиатурата. Ако има повече от 6 налични мрежи, преминете на следващата страница, като натиснете (F2). Ако Wi-Fi мрежата не е в списъка, натиснете (X) и myPOS Mini ще сканира отново (ще потърси отново) за налични Wi-Fi мрежи. Уверете се, че терминалът е в обсега на мрежата.
  • Стъпка 3: Ако Wi-Fi мрежата изисква парола, myPOS Mini ще покаже екран за въвеждане на парола. Ако паролата съдържа цифри, натиснете съответния бутон. Ако съдържа букви или символи, натиснете съответния бутон и след това натиснете F2, колкото пъти е необходимо, за да се покаже желаната буква/символ. Ако направите грешка, натиснете (>), за да изтриете последния въведен символ. След като въведете паролата, натиснете (O), за да завършите операцията.

  След като се свърже към Wi-Fi мрежата, myPOS Mini ще осъществи тест на връзката към myPOS системата.

  • Стъпка 1: Плъзнете надолу лентата със задачите от горната част на екрана и изберете иконката в горния десен ъгъл.
  • Стъпка 2: Натиснете върху Wi-Fi иконката и изберете мрежата. Уверете се, че терминала е в обхвата на мрежата.
  • Стъпка 3: Ако Wi-Fi мрежата изисква парола, въведете я, за да осъществите връзка.

  Грешки при свързване на терминала и потенциални причини:

  „Грешка при свързване към авторизационния хост“

  • Рутерът има ограничения на трафика или специфичен филтър
  • Рутерът изисква специфични настройки или специална TCP/IP конфигурация на терминала
  • Сигналът на мрежата не е достатъчно силен. Сигналът се индикира с иконка в горния ъгъл на екрана.

  Беше ли ти полезна тази статия?

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Изпратете ни обратна връзка

Свържи се с нас
Cookie

Избери предпочитанията си за бисквитките

2-3