Въпроси и отговори

  Отстраняване на проблеми

 • Грешки на myPOS терминалите при трансакция
  Грешки & съобщения Причина за грешка и инструкции
  Грешка: 04 „Задържана карта“ * Не опитвай да обработваш плащане с картата.
  * Посъветвай клиента да се свърже с издателя на картата, тъй като е обявена за „открадната“.
  * Помоли клиента да предостави друга карта.
  Грешка: 41 „Изгубена карта“ * Не опитвай да обработваш плащане с тази карта.
  * Посъветвай клиента да се свърже с издателя на картата, тъй като е обявена за „изгубена“.
  Грешка: 43 „Открадната карта“ * Не опитвай да обработваш плащане с картата .
  * Посъветвай клиента да се свърже с издателя на картата, тъй като статусът ѝ е „открадната“.
  * Не се препоръчва да извършваш продажбата.
  Грешка: 51 „Недостатъчна наличност“ * Наличните по картата средства не са достатъчни за извършване на плащането.
  * Посъветвай клиента да се свърже с издателя на картата
  * Помоли клиента да предостави друга карта.
  Грешка: 54 „Карта с изтекла валидност“ Провери датата на валидност, отпечатана на картата.
  * Бъдеща дата: Повтори трансакцията;
  * Минала дата: Посъветвайте клиента да се свърже с издателя, за да бъде картата му преиздадена.
  * Помоли клиента да предостави друга карта.
  Грешка: 55 „Невалиден ПИН код“ * Потвърди с клиента дали е въвел ПИН кода си правилно.
  * Ако ПИН кода е верен, причината вероятно е в системата на издателя на картата.
  * Повтори трансакцията
  Грешка: 57 „Трансакцията не е разрешена от издателя“ * Уведоми клиента, че трансакцията не може да бъде осъществена заради ограничения на картата от страна на издателя.
  * Помоли клиента да предостави друга карта.
  Грешка: 58 „Трансакцията не е позволена на терминала“ * ПОС терминалът е блокиран за този тип трансакции.
  * Влез в myPOS профила си и провери настройките на терминала си
  * myPOS терминалите позволяват да имат ограничения за: 1. Възстановяване на суми; 2. Трансакции по сторниране и 3. Презареждане на предплатени услуги
  Грешка: 61 „ Надхвърлен лимит за теглене“ Лимитът за теглене (сумата на трансакцията) на картата е надхвърлен.
  * Посъветвай клиента да се свърже с издателя на картата.
  Грешка: 62 „Ограничена карта“ Съобщение за грешка от банката на картодържателя.
  * Посъветвай клиента да се свърже с издателя на картата.
  Грешка: 63 „Нарушение на сигурността“ Съобщение за нарушение на сигурността
  * Посъветвай клиента да се свърже с издателя на картата.
  Грешка: 65 "Надхвърлен лимит за брой тегления" Лимитът за брой тегления (брой трансакции) с картата е надхвърлен.
  *Посъветвай клиента да се свърже с издателя на картата.
  Грешка: 75 „Изчерпани опити за въвеждане на ПИН код“ Клиентът е въвел ПИН кода си грешно 3 последователни пъти.
  * Не опитвай да обработваш плащане с тази карта отново.
  * Помоли клиента да предостави друга карта.
  Грешка: AF/TR/TR-02/TR-11/CC/EE „Трансакцията е отказана“ Възможни са няколко причини:
  Картата е извадена прекалено бързо и процесът на одобрение е прекъснат, поради което ПОС терминалът не е успял да обработи трансакцията.
  Картата не е разпозната.
  Невалиден формат на ПИН кода.
  Невалидни детайли на трансакцията.
  Липсваща информация за терминала или за търговеца.
  Валутата на картата не съвпада с валутата на терминала.
  Трансакцията е одобрена от издателя, но картата отказва трансакцията.
  Клиентът е натиснал грешен бутон на терминала и е прекъснал трансакцията.
  Грешка в криптирането.
  * Повтори трансакцията.
  * Помоли клиента да предостави друга карта.
  Грешка: PE „ Невалиден код за пре-авторизация“ Въведеният код за пре-авторизация е невалиден.
  Съобщение за комуникационна грешка
  Код на грешката Описание
  5 Устройството се опитва да се свърже с Bluetooth. Възникна грешка при изпращането или получаването на данни.
  11 Устройството разчита картата, въведен е ПИН код (ако е необходимо), след което е изпратено съобщение за авторизация. Грешка 11 показва проблем при изпращането на съобщение за авторизация.
  12 Съобщението за авторизация е одобрено. Получена е грешка при изпращане на съобщението за потвърждение на плащането.
  13 Съобщението за авторизация е одобрено. Грешката възниква ако:
  - трансакцията е отказана от картата след това
  - изтекла е сесията на терминала
  В резултат на това трансакцията е анулирана.
  14 При изпращането на данни възникна грешка при валидиране на кода за активиране.
  15 При изпращането на данни възникна грешка при проверка за актуализации.
  16 При изпращането на данни възникна грешка при изготвяне/изчистване на отчети.
  17 При изпращането на данни възникна грешка при валидиране на кода за деактивиране.
  18 При изпращането на данни възникна грешка при проверка на връзката.
  19 Възникна грешка при потвърждаване на активиране/деактивиране на устройството.
  20 Възникна грешка при валидиране на хост съобщение.
  21 Честа комуникационна грешка; обикновено отдалеченият хост е прекъснал връзката.
  22 Няма получен отговор за изпратената заявка.
  myPOS грешки на терминалите
  Грешки & съобщения Причина за грешка и инструкции
  Съобщение за грешка: XX „Грешка при свързване към авторизационния хост“ * Уверете се, че рутера Ви няма ограничения на трафика или филтри - рутерът Ви не изисква специална TCP/IP конфигурация (myPOS използва само настройки по подразбиране)
  *Уверете се, че сигнала на мрежата е достатъчно силен. Вижте Wi-Fi иконката в горната част на екрана на Вашия терминал.
  За да се свържете към Wi-Fi рутер, следвайте стъпките, описани в секцията „Как да свържете Вашия терминал към Wi-Fi мрежа” от краткото ръководство, което ще намерите в стартовия пакет.
  Съобщение за грешка: „Не е намерена карта в Слот 1” на myPOS терминала, а картата е поставена. Моля, проверете дали SIM картата е поставена в правилния слот. Вашият myPOS терминал има два 2 слота - уверете се, че използвате SIM слот 1 (задния). Предния SIM слот ( SIM слот 2) трябва да остане празен
  Съобщение за грешка: „Регистрацията в мрежата е неуспешна“ Това означава, че myPOS терминалът не може да намери настройките на Вашата мобилна мрежа. Моля, натиснете зеления бутон (O) Настройки, за да ги въведете ръчно. Ще трябва да въведете APN (Access Point Name на Вашата мрежа), потребителско име и парола. Информацията можете да получите от мобилния си оператор.
  Съобщение за грешка: „Активацията на терминала е неуспешна“ при въвеждане на код за активация Моля, уверете се, сте въвели кода за активация правилно и опитайте отново. Имайте предвид, че той е валиден 24 часа. Ако е необходимо, генерирайте нов.
  Ако продължавате да имате проблеми с активацията, изпратете имейл на Центъра на обслужване на клиенти и ние ще се свържем с Вас в рамките на 48 часа.
  myPOS терминалът е успешно активиран, но актуализацията е неуспешна. Проверете интернет връзката и опитайте отново. Актуализацията след успешна активация е задължителна и Вашият myPOS терминал ще Ви подкани да я завършите.
  Успешно обработена трансакция със статус „Неполучена" в меню „Сметки“ или „Устройства“ Ако трансакцията е одобрена и терминалът показва съобщение за успешна трансакция, този статус се показва, защото съобщението за потвърждение от терминала не е получено от системата. Това може да бъде причинено от прекъсване на процеса или на връзката. При последващо обработване на трансакция, Вашия myPOS терминал ще завърши предната трансакция и след това ще пристъпи към обработка на новата.

  Беше ли ти полезна тази статия?

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Изпратете ни обратна връзка

Свържи се с нас
Cookie

Избери предпочитанията си за бисквитките

2-3