Въпроси и отговори

 • Електронни пари

  Искаш да научиш повече за електронните пари? Ето някои важни факти:

  Какво представляват електронните пари и можем ли да ги пипнем?

  Електронните пари са еквивалент на истинските пари и въпреки че не можеш да ги пипнеш, с тях можеш да купиш всичко.

  Къде тогава се съхраняват електронните пари?

  Подобно на книжните пари, електронните пари се съхраняват в сметки. Тези сметки обаче се отличават с много по-висока степен на защита.

  Кога са създадени електронните пари?

  Първата Европейска директива за електронни пари датира от 2000 година и оттогава електронните пари се регулират от Европейския Парламент.

  Защо са създадени електронните пари?

  Целта на електронните пари е да разчупят монопола на банките по отношение на високите такси и да регулират пазара.

  Кой стои зад сметките за електронни пари?

  Зад тези сметки стоят финансови институции, подобни на твоята банка, така наречените „институции за електронни пари“. Те имат правото да издават и използват електронни пари.

  Какво се случва с парите ми, когато се съхраняват в институция за електронни пари?

  Парите ти се съхраняват в така наречените сегрегирани сметки, които гарантират неприкосновеността на клиентските средства и не позволяват използването им като финансови инструменти за кредитиране или инвестиране.

  Какво мога да правя с електронните пари?

  Всичко, което можеш да правиш и с книжните пари. А ако изтеглиш електронни пари от банкомат, те се превръщат в книжни пари .

  Колко са сигурни електронните пари и извършените с тях плащания?

  Трансакциите с електронни пари са изключително надеждни поради високите технологии и многостепенните процедури за клиентска идентификация.

  Мога ли да изпратя електронни пари в чужбина?

  Разбира се! Можеш да изпратиш електронни пари до и от всяка лицензирана финансова институция по света.

  Какви други предимства имат електронните пари?

  Електронните пари са най-бързият, лесен и сигурен начин за изпращане или получаване на пари с минимални такси през твоята онлайн сметка навсякъде и по всяко време.

  myPOS лицензирана ли е да работи в електронни пари?

  myPOS Europe Ltd е регистрирана в Лондон, Великобритания и е лицензирана от Британския Орган за Финансов Надзор (FCA) като финансова институция за електронни пари по Директивата на ЕС 2009/110/EC (EMD), както и по регулации от 2011 и 2017 година.

  Защитени ли са електронните пари в сметката ми по някаква схема за обезщетение?

  Сметките за електронни пари на myPOS не са защитени по стандартните схеми за обезщетение в ЕС или Обединеното кралство (като например Схемата за обезщетение за финансови услуги [FSCS] в Обединеното кралство), които важат за банкови сметки и са достъпни за клиенти на банки, но не и за клиенти на финансови институции. Това е така, защото електронните пари, издадени от myPOS, не се считат за депозит или инвестиционна услуга, в резултат на което не са в сила Схеми за Обезщетение на Вложителите.

  Въпреки това, като институция за електронни пари, myPOS съхранява всички средства на клиентите си отделени в специални, защитени сметки, които са създадени и се управляват в съответствие с изискванията на регулаторните органи. myPOS съхранява тези сметки в реномирани банки, които също са одобрени от регулаторните органи. Предназначението, структурата и управлението на тези сметки гарантира сигурността на средствата ти.

  Беше ли ти полезна тази статия?

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Изпратете ни обратна връзка

Свържи се с нас
Cookie

Избери предпочитанията си за бисквитките

2-3