Въпроси и отговори

 • Създаване на myPOS профил

  1. Отговаря ли бизнесът ми на критериите за регистрация в myPOS?

  myPOS профил могат да регистрират юридически лица, регистрирани и опериращи в ЕС (Европейски съюз) / ЕИЗ (ЕС и Исландия, Норвегия и Лихтенщайн), Обединеното кралство и Швейцария. Можеш да видиш пълния списък на държавите на страницата за регистрация . Подалият заявление бизнес може да бъде собственост или да се управлява от граждани на други държави.

  Нашите услуги са предназначени за еднолични търговци, самонаети лица, лица на свободна практика, частни дружества с ограничена отговорност, публични компании, партньорства (както и местните еквиваленти в Европа). Услугите ни не се предлагат на определени индустрии като валутна търговия, търговия с оръжие и муниции, нерегламентирани благотворителни организации, компании с акции на приносители и др. Можеш да се запознаеш с Политиката ни за Одобрение на Клиeнти в секция Правни документи на уебсайта ни тук .

  2. Как да се регистрирам в myPOS ?

  Регистрацията в myPOS е лесна и бърза- може да я направиш онлайн през лаптоп, телефон или таблет. Трябва само да кликнеш бутона за регистрация, който ще видиш на уебсайта или в мобилното приложение на myPOS и да следваш инструкциите. Ето каква информация трябва да предоставиш при регистрацията си:

  • Данни за вход - това са данните, които ще използваш за вход в myPOS профила си- не ги споделяй с никого
   • Имейл адрес, с който ще влизаш в профила си
   • Парола- трябва да съдържа поне 8 символа, малка и главна буква и специален символ
   • Мобилен телефонен номер- необходим за спешни случаи и при верификация на профила
  • Лични данни - Име, фамилно име, дата на раждане, гражданство и месторождение
  • Данни за бизнеса - бизнес дейност, адрес, данъчен номер и име на компанията
   • Правна форма на компанията- според местния закон
   • Информация за управителя- в случай, че не си управителя на компанията и си упълномощено лице, трябва да представиш документ за това, най-често Пълномощно.
  • Допълнителни данни
   • За какви цели ще използваш услугите на myPOS, какъв е основният източник на доходи на бизнеса ти, какви са очакваните годишни приходи и средната стойност на трансакция, дали имаш уебсайт или друг вид онлайн присъствие като профил в социална медия или други онлайн платформи.
   • Полето за специален код трябва да бъде попълнено само в случай, че регистрацията се извършва с помощта на официален дистрибутор или ако myPOS терминала е закупен от официален дистрибутор на myPOS

  След като се съгласиш с Общите ни Условия в долния край на страницата, трябва да потвърдиш, че си упълномощено лице да откриваш сметка от името на бизнеса и че предоставената информация е достоверна. Веднага след като приключиш с регистрацията, ще получиш SMS с 4-цифрен код на мобилния номер, който си предоставил. Този код трябва да бъде въведен в поле „Въведи SMS кода за потвърждение“. Обикновено кодът трябва да бъде получен в рамките на 1 минута.

  След като профилът е създаден, ще получиш имейл на предоставения от теб имейл адрес. Кликни линка в имейла за да потвърдиш адреса си. Следващата стъпка е кратка онлайн идентификация на твоята самоличност.

  3. Каква информация трябва да предоставя, за да завърша регистрацията си?

  Еднолични търговци, лица на свободна практика и подобни

  Като финансова институция, ние сме задължени да потвърдим самоличността на всеки потребител, който подава заявление за регистрация преди да одобрим профила му. Защо? Поради регулаторно изискване на Закона за мерките срещу изпирането на пари - четвърта и пета директиви- ние трябва да гарантираме, че myPOS е надеждна компания, защитена от измами, без риск от пране на пари.

  Това означава, че ако искаш да използваш услугата myPOS , първото нещо, което трябва да направиш след като се регистрираш, е да преминеш проверка на самоличността, което означава да:

  • Проведеш 5-минутен видео чат и да представиш официален валиден документ за самоличност или паспорт със снимка ( не приемаме шофьорска книжка)
  • Ако постоянният ти адрес не съвпада с посочения в личната карта или паспорта, трябва да ни изпратиш доказателство за адресна регистрация (провери следващия въпрос за списъка с нужни документи

  Компании, корпорации и други юридически лица

  Като финансова институция, ние сме задължени да потвърдим самоличността на директорите, на лицата, оторизирани да откриват сметка и да извършват плащания (подписалите се), както и на физическите лица, които притежават или контролират повече от 25% от бизнеса (действителни собственици), преди да одобрим профила или да разрешим извършване на плащания. Защо го правим? Много е просто- това е регулаторно изискване по Закона за мерки срещу изпирането на пари - четвърта и пета директиви- според което трябва да гарантираме, че myPOS е надеждна компания, защитена от измами, без риск от пране на пари.

  Това означава, че ако искаш да създадеш профил на компанията си в myPOS и да използваш услугата myPOS , трябва първо да преминеш проверка на самоличността си и на тази на фирмата. Това означава, че директорът/ собственикът на фирмата или оторизираното от директора лице трябва да:

  • Проведе 5-минутен видео чат и да представи официален валиден документ за самоличност или паспорт със снимка (не приемаме шофьорска книжка)
  • Освен това трябва да ни изпратиш доказателство за адресна регистрация (провери следващия въпрос за списъка с нужни документи

  4. Какви документи за адресна регистрация се приемат?

  По изискване на Закона за мерки срещу изпирането на пари сме длъжни да потвърдим адресната регистрация на следните лица:

  • За еднолични търговци, професионалисти на свободна практика- твоят адрес
  • За компании: адрес на лицата, упълномощени да откриват сметки и да извършват трансакции, директорите, самата компания и действителните собственици, които притежават или контролират повече от 25% от бизнеса

  Ние приемаме следните документи като доказателство за адресна регистрация:

  • Копие на шофьорска книжка ако е посочен пълния адрес
  • Скорошна сметка за комунални услуги (сметка за газ, електричество, вода и други битови услуги, която да е от последните 3 месеца)
  • Сметка за стационарен телефон, интернет или телевизия (не се приемат сметки за мобилен телефон)
  • Документи, издадени от данъчна служба, като молба за данъчна регистрация, данъчна регистрация, данъчен сертификат и други подобни
  • Документи от застрахователна компания ( застрахователна карта, полица и други подобни)
  • Банково извлечение
  • Извлечение за кредитна карта
  • Фактури за извършени медицински услуги ( при хоспитализация)
  • Договор за наем ( споразумение за лизинг)
  • Договор за лизинг за автомобил
  • Зелена карта за регистрация на автомобил
  • Писма от общината или друга държавна институция
  • Друг документ, издаден от независим и надежден източник, където е посочен пълния ти адрес

  5. Как да премина процеса на онлайн идентификация?

  За твое улеснение, myPOS опрости идентификацията на търговеца с кратка онлайн процедура. За да я преминеш, ти е необходим валиден паспорт или лична карта със снимка. Имай предвид, че трябва да представиш оригинал на паспорта или личната си карта - копия на документите не се приемат.

  Ето как протича онлайн идентификацията:

  • Ще получиш мейл на имейл адреса, който си предоставил по време на регистрацията. Отвори мейла и кликни на линка, за да потвърдиш имейл адреса си.
  • Изтегли и инсталирай myPOS мобилното приложение на смарт телефона си
  • Ако все още нямаш регистрация в myPOS, натисни “Регистрирай се”; ако вече имаш, натисни “Вход” и въведи данните си за достъп
  • Приготви в ръка официалния си валиден документ за самоличност или паспорт със снимка (не приемаме шофьорската книжка за официален документ за самоличност; тя може да послужи само като допълнителен документ при проверка на самоличността) и кликни „Продължи”
  • Увери се, че си сам и имаш добра интернет или Wi-Fi връзка.
  • Започни процеса на онлайн идентификация. Тази стъпка е лесна и опростена, тъй като представлява идентификация със селфи, която преминаваш самостоятелно.

  Идентификация със селфи

  По-долу сме обяснили стъпките на процеса:

  • Първо трябва да избереш националност и вид на документа си за самоличност.
  • Приложението ще ти поиска разрешение за достъп до твоето географско местоположение.
  • Вече можеш да започнеш!
  • След като кликнеш „Продължи“, приложението ще ти поиска и стандартните разрешения за достъп до камерата и микрофона ти.
  • Процесът на селфи идентификация започва със снимка на избрания от теб документ за самоличност. Трябва да поставиш документа в посочените очертания на екрана, като снимаш първо лицевата страна, а после и обратната страна. След като поставиш документа в зададените рамки, телефонът автоматично ще направи снимката. Обърни внимание, че снимката и всички данни в документа трябва да бъдат ясни и четливи.
  • Можеш да повториш снимката, ако някои от елементите са неясни.
  • Следващата стъпка е да си направиш селфи. Трябва да поставиш лицето си така, че да бъде в посочените очертания на екрана. Имай предвид, че на снимката не трябва да се виждат други хора освен теб. Ще получиш допълнителни инструкции на екрана, ако трябва да отдалечиш или приближиш лицето си, или ако е необходима повече светлина.
  • След това документите ти ще бъдат качени в системата ни. Ако качването е неуспешно, ще бъдеш помолен да преминеш процеса на селфи идентификация отново.
  • На последния екран ще те уведомим, че документите ти са получени и се обработват от екипа ни.
  • В случаите, когато се изисква доказателство за адрес, ще получиш допълнително известие на имейла си, на мобилното приложение и в профила си.
  • Ако са необходими допълнителни документи, за да верифицираме компанията ти, ще се свържем с теб в рамките на 2-3 работни дни.
  • Това е всичко! Добре дошъл в семейството на myPOS!

  В случай че селфи идентификацията не може да бъде завършена поради технически или други причини, имаме допълнителен вариант - Видео идентификация.

  По-долу сме обяснили стъпките на процеса:

  • Ще бъдеш свързан с наш myPOS оператор, който ще те напътства в процеса на идентификация.
  • Операторът ще те помоли за разрешение да направи снимки на лицето ти и на документа ти за самоличност, използвайки предната камера на телефона ти.
  • По време на видео чата ще получиш и SMS с код на телефона си. Уведоми оператора, когато го получиш, и прочети кода.
  • Операторът ще те информира дали си преминал идентификацията успешно. Екипът ни ще провери предоставените от теб документи и ще се свърже с теб до 48 работни часа.
  • В случай, че са необходими допълнителни документи, за да верифицираме компанията ти, ще се свържем с теб в рамките на 2-3 работни дни.
  • Това е всичко! Добре дошъл в семейството на myPOS!

  6. Как да завърша процеса на верификация на търговеца?

  За да завършиш процеса на верификация на търговеца и да активираш всички функционалности на myPOS профила си, ще получиш имейл, съдържащ обща информация за процеса, както и списък с всички необходими документи.

  Документите могат да варират в зависимост от местното законодателство, юридическото лице на компанията ти и търговската дейност. Няколко примера за необходимите документи са:

  • Доказателство за адресна регистрация на компанията (например банково извлечение, сертификат за учредяване, годишна декларация / отчет, официална кореспонденция или подобни)
  • Доказателство за оперативен адрес (напр. банково извлечение, сметка, данъчна декларация, официална кореспонденция или подобни)
  • Доказателство за естеството на бизнес дейност (например фактури и ясно и подробно описание на дейността на фирмата ти със съответните линкове към уебсайтове или подобни)
  • Доказателство за структурата на директора (ите) (например копия на лична карта или паспорти на директорите, документ за регистрация, годишен отчет / доклад, учредителен устав или други подобни)
  • Доказателство за акционер (и) - документи за собствениците на бизнеса, физически лица, които са собственици или контролират повече от 25% от бизнеса (действителни собственици, копия на лична карта или паспорти и доказателство за адрес, ако адресът не е посочен в личната карта или паспорта)

  След като подготвиш всички необходими документи, трябва да ги качиш в myPOS бизнес профила си за преглед. Обикновено процесът на верификация на търговеца може да бъде завършен в рамките на 72 работни часа , но в някои случаи може да отнеме повече поради нуждата от предоставяне на допълнителни документи или по-обстойна проверка на вече предоставените.

  В много европейски страни компаниите се учредяват от нотариуси. Ако твоят случай е такъв, изпрати ни копие от документите за регистрация, подпечатани от нотариуса, за да ускориш верификацията.

  В някои страни можем да получим данни за компанията, директорите и собствениците на бизнеса от публичния търговски регистър. Въпреки това все още има държави в Европа, в които търговските регистри не предоставят необходимата информация и за тези страни ще са ни необходими документи за компанията, директорите и собствениците на бизнеса, които да ни бъдат предоставени, преди да регистрираш профила си

  7. Мога ли да използвам myPOS платформата, докато чакам документите ми да бъдат верифицирани?

  Да. Можеш да използваш профила си, за да активираш myPOS терминала си. Поради съображения за сигурност и регулаторни изисквания, не можеш да правиш или получаваш плащания, докато не приключи процедурата по верификация на търговеца.

  8. Защо някои профили се преглеждат по-дълго от други?

  Понякога процесът на верификация може да отнеме повече време. Това се случва, когато е необходимо да се извършат допълнителни проверки на самоличността за теб и за компанията ти, или когато се изискват актуални документи за самоличност, допълнителни документи във връзка с процедурата за спазване на регулаторни изисквания и подобни.

  9. Какво е UBO и защо ни е необходима информация за собствениците на бизнеса?

  Собственик на бизнес (наричан още UBO или действителен собственик) е физическо лице или лице, което притежава (пряко или косвено) или управлява бизнеса.

  Трябва да проверим самоличността на всеки действителен собственик на бизнеса, който притежава или контролира повече от 25% от бизнеса (декларация за действителен собственик, копия на лична карта или паспорти и доказателство за адрес, ако адресът не е посочен в личната карта или паспорта)

  Защо? Това е регулаторно изискване и ни помага да гарантираме, че myPOS е надеждна компания, защитена от измами, без риск от пране на пари и др.

  Така че, ако желаеш да създадеш myPOS профил на компанията си и да използваш услугите на myPOS, трябва след като преминеш видео чата, да ни предоставиш копие от валидна лична карта или паспорт със снимка на всеки действителен собственик на бизнеса, който притежава или контролира повече от 25% от бизнеса (шофьорска книжка не се приема за официален документ за самоличност; тя може да послужи като допълнителен документ за проверка на самоличността).

  В някои случаи, в зависимост от нивото на риска и когато постоянният адрес на собственика на бизнеса не е посочен в личната карта или паспорта и не намираме пълния адрес в други документи от независим източник, например търговски регистър, може да изискаме доказателство за адрес на действителния собственик на бизнеса, който притежава или контролира повече от 25% от бизнеса. Списък с документите, които се приемат, можеш да намериш тук .

  10. Какво е UBO декларация?

  Законът за мерки срещу изпирането на пари изисква също да имаме UBO декларация от лицето, което регистрира myPOS профил, в която ясно е посочен кой е действителен собственик на бизнеса, който притежава или контролира повече от 25% от бизнеса. Разбираме, че попълването на тази декларация може да те затрудни (все пак се занимаваш с бизнес, а не с корпоративно право), затова нашият екип ще ти съдейства с попълването ѝ. Пиши ни на имейл helpdesk@mypos.com .

  Беше ли ти полезна тази статия?

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Изпратете ни обратна връзка

Свържи се с нас
Cookie

Избери предпочитанията си за бисквитките

2-3