Въпроси и отговори

 • PSD2

  Kакво e PSD2?

  PSD2 въвежда законодателни промени в начина на управление на плащанията в ЕС. PSD2 е актуализираната версия на Директивата за Платежни Услуги (PSD), създадена през 2007 година с цел да регулира и изгради единен пазар на плащанията в ЕС.

  Предназначението на Директивата е да поощрява конкуренцията, да либерализира платежната индустрия, да повиши надеждността на плащанията, да стимулира иновациите и да определи правата и задълженията на доставчиците и потребителите на плащания. PSD2 е преработената версия на PSD от 2013 г. и се планира да влезе в сила през 2018/19 г.

  Защо е създадена PSD2?

  PSD2 е създадена във връзка с промените в поведението на потребителите и еволюцията в начините на извършане на плащания, като следва технологичните иновации и потребителското търсене. Директивата има за цел да направи платежната индустрия по-безопасна и по-прозрачна среда.

  Кога влиза в сила PSD2?

  PSD2 включва различни регулаторни мерки. Директивата влезе в сила през 2018 година, като някои важни промени влязоха в сила допълнително през септември 2019 година.

  Какъв е ефектът от въвеждането на PSD2?

  Европейската комисия отдавна се стреми да направи електронните плащания толкова опростени и сигурни в целия ЕС, колкото са в рамките на един пазар.

  1. Стриктно Удостоверяване на Клиенти (SCA) при електронни плащания.
  2. Достъп на трети страни до данни със съгласието на потребителите.
  3. Максимална защита и повече права на потребителите.
  4. Увеличаване на конкуренцията на пазара.
  5. Регламентиране на нови платежни услуги.

  Тези промени означават, че новите правила насърчават прозрачността на мобилните и онлайн плащанията, като позволяват на клиентите да използват външни източници за управление на финансите си.

  Със съгласието на клиентите външните доставчиците на плащания имат достъп до банкови данни чрез API или приложен програмен интерфейс. PSD2 също се опитва да внедри съвременни методи за сигурност във всички области. Според законовото изискване трябва да се извършват по-стриктни проверки на самоличността при онлайн покупки, което прави трансакциите на клиентите по-безопасни чрез многофакторно удостоверяване.

  Как ще повлияе PSD2 на различните пазари?

  Има няколко възможности за пазарите да спазят промените в PSD2. Или да станат платежна институция, което е свързано със значителни разходи и оперативни промени, или да прехвърлят част от функциите на пазара, например плащанията, на лицензирана платежна институция, като myPOS.

  PSD2 и myPOS

  Ние в myPOS винаги сме подкрепяли иновациите и съвременните технологии, затова предприехме всички необходими мерки да гарантираме, че платежните услуги на търговците ни са в съответствие с PSD2. Избирайки myPOS за свой партньор в плащанията, ти си спестяваш много неприятности и гарантираш на клиентите си безпроблемни плащания, съобразени с най-новите регулаторни промени.

  Беше ли ти полезна тази статия?

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Изпратете ни обратна връзка

Свържи се с нас
Cookie

Избери предпочитанията си за бисквитките

2-3