FAQ

 • Zabezpečení a ochrana soukromí

  Deaktivace bezpečnostních protokolů TLS 1.0 a TLS 1.1

  Co je to TLS?

  Zkratka TLS znamená Transfer Layer Security. Jedná se o kryptografický protokol, který zajišťuje bezpečnost komunikace mezi různými servery, aplikacemi a systémy, které vzájemně komunikují na Internetu. TLS je nástupcem protokolu Secure Sockets Layer (SSL).

  Co se stane po 30. březnu 2018?

  Dle mezinárodní bezpečnostní normy pro odvětví platebních karet (PCI-DSS) týkající se ochrany platebních údajů jsou rané verze protokolu TLS zranitelnější vůči narušením bezpečnosti a nelze je jako bezpečnostní ochranu nadále používat.

  Jako licencovaný poskytovatel platebních služeb udržuje společnost myPOS nejvyšší bezpečnostní normy a plní všechny požadavky aktualizací mezinárodní bezpečnostní normy pro odvětví platebních karet (PCI-DSS). Proto na základě nových požadavků nebudou naše systémy nadále podporovat po 30. březnu 2018 protokoly TLS 1.1 a TLS 1.0.

  Co to pro mne znamená?

  Používá-li váš prohlížeč nebo webové stránky e-komerce bezpečnostní protokoly TLS 1.0 či TLS 1.1, pak vy ani vaši zákazníci nebudete mít pomocí tohoto prohlížeče přístup do systému myPOS.

  Co mám dělat?

  Zkontrolujte prosím, jakou verzi webového prohlížeče momentálně používáte. Níže je uveden seznam všech webových prohlížečů, které jsou plně kompatibilní s protokolem TLS 1.2 a vyššími verzemi. Není-li váš prohlížeč v seznamu uveden, proveďte prosím upgrade na novější verzi.


  Google Chrome
  Verze 33-37 a vyšší Windows 7 a vyšší (8.*, 10)
  Android 4.1 a vyšší
  ( 4.2, 4.4, 5.*, 6.*, 7.*) iOS 9.0 a vyšší Linux

  Google Android OS browser
  N/A Android 5.1 a vyšší

  Mozilla Firefox
  Verze 34 a vyšší Android 4.0.3 a vyšší
  ( 4.1, 4.2, 4.4, 5.*, 6.*, 7.*)
  iOS 9.0 a vyšší Linux

  Microsoft Internet Explorer
  Verze 11 Windows 7 Windows 8.*
  Windows Server 2008 R2
  Windows Server 2012 R2

  Internet Explorer Mobile
  Verze 11 Windows Phone 8.1

  Microsoft Edge
  Verze 11 a vyšší Windows 10

  Microsoft Edge Mobile
  Verze 13 a vyšší Windows 10 Mobile v1511 a vyšší

  Opera Browser
  Verze 27 a vyšší Windows 7 a vyšší (8.*, 10)
  Android 4.0 a vyšší
  (4,1, 4.2, 4.4, 5.*, 6.*, 7.*) iOS 9.0 a vyšší Linux

  Apple Safari
  Verze 7 and 9
  Verze 8 a vyšší (9 and 10)
  Verze 10 a vyšší (11)
  OS X 10.9
  OS X 10.10 and OS X 10.11
  macOS 10.12 and macOS 10.13

  Apple Safari Mobile
  Verze 7 a vyšší iOS 7 a vyšší

  Kdy provede myPOS deaktivaci protokolů TLS 1.0 a TLS 1.1?

  Deaktivace proběhne dne 30. března 2018. Po tomto datu již naše systémy nebudou šifrovací protokoly TLS 1.0 a TLS 1.1 podporovat.

  GateKeeper

  Některé operace prováděné na účtu myPOS vyžadují ověřovací kód, který zařízení myPOS odešle textovou zprávou na číslo mobilního telefonu propojeného s účtem. Jedná se o metodu ověřování nezbytnou pro ověření legitimity operace, o kterou se uživatel u účtu pokouší. GateKeeper je, jednoduše řečeno, alternativou této metody.

  Je-li ověřovací metoda GateKeeper aktivní a je-li aplikace uvedena do provozu, obchodník obdrží jednorázový šestimístný kód. Tento kód slouží spolu s uživatelským jménem a heslem myPOS k přihlášení k účtu myPOS. Aplikace GateKeeper generuje ověřovací kód pro každou operaci myPOS, která jej vyžaduje. Tento ověřovací kód je platný pouze po dobu jedné minuty.

  Aplikaci lze využít pro několik účtů a je k dispozici pro zařízení s operačními systémy iOS a Android. Aplikace GateKeeper nevyžaduje internetové připojení ani mobilní služby.

  Aplikaci GateKeeper lze aktivovat z účtu myPOS. Přejděte na kartu Profil, zvolte možnost Ověřování a postupujte dle pokynů.

  Chce-li obchodník opět používat ověřování pomocí textových zpráv, může tak učinit přímo z účtu myPOS. Ztratí-li obchodník telefon, musí se obrátit neprodleně na zákaznickou podporu.

  Další informace o aplikaci GateKeeper jsou k dispozici zde.

  Obecné informace o zabezpečení a ochraně soukromí

  myPOS je správcem dat, řádně registrovaným u Komise pro ochranu osobních údajů dohlíží na zpracovávání a ukládání údajů pod číslem 0050022. Veškerá data zákazníků jsou shromažďována, přenášena a uchovávána v souladu se zásadami stanovenými Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a v souladu se Sbírkou zákonů Bulharska z roku 2002 ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje týkající se Klienta, které poskytuje klient nebo externí subjekty, jako např. státní a mezinárodní orgány, které jsou kompetentní v oblasti prevence podvodů, jsou uchovávány v elektronické podobě na serverech, uloženy ve speciálně vytvořených prostorách třídy A s nejvyšší úrovní komunikačního pokrytí, zabezpečení a řízení přístupu.

  Aby mohl klient zřídit účet pro elektronické platby a platební nástroje s ním související, udržovat je, používat a uzavřít a používat služby poskytované společností myPOS, musí sdělit a předložit:

  • Jméno a příjmení
  • Datum narození
  • Místo narození
  • E-mailová adresa
  • Národnost
  • Oficiální sídlo/bydliště
  • Číslo mobilního telefonu
  • Doklad totožnosti
  • Typ dokladu totožnosti
  • Datum vydání dokladu
  • Číslo dokladu totožnosti
  • Název úřadu, který doklad vydal
  • nebo jiné údaje dle požadavků společnosti

  Dále pro účely financování účtu klienta může klient uvést informace o kreditní kartě, debetní kartě nebo jiném platebním nástroji. Zařízení myPOS může vygenerovat a odeslat na číslo mobilního telefonu klienta ověřovací kódy a také vyzvat klienta, aby je zadal u určitých transakcí jako ověření. Tyto povinné informace společnost myPOS potřebuje, aby mohla zpracovat transakce, vystavit nová hesla (v příslušných případech), pokud klient heslo ztratí či zapomene, aby chránila klienta, systém myPOS a ostatní zákazníky myPOS před krádeží identity, podvody pomocí kreditních karet a aby mohla klienta kontaktovat, je-li zapotřebí provést úkony správy účtu klienta.

  Kromě toho budou veškeré informace, fotografie a kopie přenášené do společnosti myPOS klientem během online identifikace za účelem ověření totožnosti považovány za osobní údaje v souladu se zněním příslušných zákonů a bude s nimi nakládáno v souladu s pravidly Zásad ochrany osobních údajů. Veškeré osobní údaje budou zaznamenávány a uchovávány v zabezpečených cloudových úložištích společnosti Microsoft a na cloudových úložištích na našich zabezpečených serverech a bude s nimi nakládáno v souladu se zásadami boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a v souladu se zákony na ochranu osobních údajů.

  Bližší informace o zásadách myPOS naleznete zde.

  Byl tento článek užitečný?

  Děkujeme Vám za Váš názor!

  Děkujeme Vám za Váš názor!

  Pošlete nám svůj názor

Kontaktujte nás
Cookie

Vyberte, jaké cookies preferujete

2-3