FAQ

 • Další služby

  Platby MO/TO

  MO/TO představuje poštovní a telefonické objednávky. Jedná se o druh platby, při které není přítomna karta. Tzn., že zákazník kontaktuje obchodníka telefonicky/e-mailem, zadá objednávku a platí zadáním údajů o platební kartě po telefonu nebo e-mailem.

  Všechny terminály myPOS umožňují platby MO/TO, ovšem funkce není ve výchozím nastavení aktivována. Chcete-li požádat o aktivaci, obraťte se na zákaznickou podporu. Po schválení proběhne u terminálu myPOS aktualizace softwaru za účelem aktivace plateb MO/TO.

  Chcete-li zpracovat platbu MO/TO pomocí pokladního terminálu, zvolte v nabídce zařízení myPOS příslušnou volbu a postupujte dle pokynů.

  Vezměte prosím na vědomí, že jsou-li transakce MO/TO aktivovány, bude se na každou transakci vztahovat klouzavá rezerva.

  Top-up

  Pomocí terminálu myPOS mohou obchodníci nabízet zákazníkům možnost dobíjet kredit na telefonu nebo poslat kredit na jiné telefonní číslo kamaráda nebo rodinného příslušníka kdekoliv ve světě.

  Celý proces dobíjení je rychlý a jednoduchý. V nabídce zařízení myPOS zvolte možnost Dobíjení a zadejte telefonní číslo telefonu, jehož kredit chcete dobít. Potvrďte telefonní číslo, poté potvrďte mobilního operátora a zadejte částku, o kterou chcete kredit navýšit. Operaci dokončete potvrzením.

  Spropitné

  Všechna zařízení myPOS obsahují funkci spropitné, kterou lze aktivovat či deaktivovat z nabídky Nastavení. Přejděte do Nastavení, zvolte možnost „Konfigurace transakcí“, poté „Režim spropitné“ a zvolte možnost ZAP nebo VYP.

  Po aktivaci následuje funkce spropitné jako druhý krok platby. Postup je následující:

  1. zadejte částku k úhradě a klikněte na tlačítko Další,
  2. zadejte částku spropitného a klikněte na tlačítko Další, nebo tento krok přeskočte kliknutím na tlačítko Další,
  3. potvrďte částku a zpracujte platbu.

  Pokladní účtenky - tištěné a digitální

  Tištěné | Ve výchozím nastavení po dokončení platby vytisknou zařízení myPOS vybavená tiskárnou kopii pokladní účtenky pro obchodníka. Poté vyčkáte po dobu 3 vteřin, ozve se pípnutí a vytiskne se kopie účtenky pro zákazníka.

  Obchodník může výchozí nastavení konfigurace účtenek změnit v nabídce Nastavení 2, možnost 1 zařízení myPOS. Konfiguraci pokladních účtenek lze provést kdykoliv.

  Ke každé schválené transakci může obchodník kdykoliv odeslat elektronickou účtenku ze svého účtu myPOS » v menu Platební zařízení/Aktivita kliknutím na tlačítko Odeslat účtenku, nebo přes mobilní aplikaci.

  Digitální | Zařízení myPOS bez tiskárny odesílají pokladní účtenky textovou zprávou nebo e-mailem. Po úspěšně dokončené transakci zařízení vyzve obchodníka, jestli chce odeslat elektronickou účtenku zákazníkovi přes e-mail nebo SMS.

  Obchodník může také kdykoliv znovu odeslat elektronickou účtenku z účtu myPOS » nabídka Platební služby, nebo přes mobilní aplikaci myPOS.

  • Účet myPOS: zvolte Platební zařízení a vyberte Aktivita. Zpracované platby se nahrají do prostřední části obrazovky. Klikněte na platbu , kde zobrazíte údaje o platbě a zvolte tlačítko Odeslat Účtenku. Rozhodněte se, zda bude generována textová zpráva nebo e-mail, a klikněte na tlačítko Odeslat.
  • Mobilní aplikace myPOS: vyhledejte v přehledu platbu a klepnutím zobrazte podrobnosti. Tlačítko pro odeslání účtenky prostřednictvím textové zprávy nebo e-mailu se zobrazí v pravém horním rohu. Zvolte požadovanou možnost, zadejte údaje (nejsou-li již zadány) a klikněte na tlačítko Potvrdit.

  Karty GiftCard

  O kartách GiftCard
  Karty privátní značky myPOS GiftCard slouží ke zvýšení tržeb obchodníka a zajištění loajality zákazníků. Společnost myPOS nabízí 15 designů karet GiftCard, ze kterých si lze vybrat. Po zvolení designu karty může obchodník kartu dále přizpůsobit osobním sdělením a údaji o společnosti.

  Karty GiftCard lze používat k platbám zpracovaným zařízeními myPOS. Vezměte prosím na vědomí, že karty GiftCard nelze používat při transakcích pomocí nástroje MO/TO Virtual Terminal. Jsou určeny k platbám pomocí terminálů myPOS používaných v provozovnách (platební terminály jiných značek nemohou platby kartami GiftCard zpracovávat).

  Nákup dárkových karet GiftCard
  Karty myPOS GiftCard lze uskutečnit na stránce účtu myPOS. Nákup je rychlý a snadný. Stačí přejít do nabídky Prodeje/GiftCards, kliknout na tlačítko „Objednat karty GiftCard“, zvolit požadovaný design karty GiftCard, přidat vlastní sdělení, která budou uvedena na obou stranách karty, a zadat objednávku.

  Prodej karet GiftCard
  Aby bylo možné kartu GiftCard prodat, musí být nejdříve zavedena do systému.

   1. Přejděte do nabídky TRANSAKCE 1, zvolte možnost KARTY GIFTCARD
   2. Zvolte dílčí nabídku PRODEJ NOVÉ KARTY
   3. Zadejte požadovanou částku
   4. Protáhněte kartu GiftCard čtečkou karet s magnetickým proužkem
   5. Zařízení myPOS vystaví účtenku, která je potvrzením o dokončení procesu.
   Poznámka: Před použitím musí kartu osoba, která ji obdržela jako dar, nejdříve aktivovat. Kartu lze aktivovat na adrese www.giftcards.eu

  Přijímání plateb pomocí karet GiftCard

  • Přijímání plateb pomocí karet GiftCard:
   1. Přejděte do nabídky TRANSAKCE 1, zvolte možnost KARTY GIFTCARD
   2. Zvolte dílčí nabídku PLATBA KARTOU GIFTCARD
   3. Zadejte částku k úhradě
   4. Protáhněte kartu GiftCard čtečkou karet s magnetickým proužkem
   5. Zařízení myPOS vystaví účtenku, která je potvrzením o dokončení procesu.
   Poznámka: U karet GiftCard lze realizovat platby MO/TO, rušit transakce a provádět vratky.

  Karty GiftCard nejsou opatřeny datem vypršení platnosti a jsou určeny k jednorázovému použití. Jakmile je hodnota karty GiftCard vyčerpána, lze je zlikvidovat.

  Obchodník může také sledovat tržby, čerpání a zbývající zůstatky každé karty GiftCard v záložce Prodeje/GiftCards účtu myPOS.

  Sestavy

  Zařízení myPOS podporují dva typy sestav: sestavu o vypořádání a sestavu o dobíjení. Sestava o vypořádání zobrazuje všechny platby provedené pomocí zařízení k určitému datu a seskupuje je dle typu (platby, předběžná schválení, vratky, zrušené transakce, celkem). Obchodník má možnost paměť vymazat, takže sestava bude obsahovat data od první transakce provedené po vymazání paměti.

  Sestava dobíjení zobrazuje všechna „dobíjení“ provedené prostřednictvím zařízení k určitému datu. Paměť zařízení ve vztahu k dobíjení lze také vymazat.

  Byl tento článek užitečný?

  Děkujeme Vám za Váš názor!

  Děkujeme Vám za Váš názor!

  Pošlete nám svůj názor

Kontaktujte nás
Cookie

Vyberte, jaké cookies preferujete

2-3