FAQ

 • Konektivita

  Zařízení myPOS lze připojit na internet pomocí rozhraní 3G/4G/GPRS, Bluetooth a Wi-Fi.

  3G/4G/GPRS

  Všechna zařízení jsou již vybavena integrovanou DATOVOU kartou pro připojení pomocí 3G/4G/GPRS. Karta je obchodníkům bezplatně k dispozici, aby mohli zařízení myPOS používat všude v Evropě.

  Bluetooth

  Připojení zařízení myPOS k internetu pomocí zařízení Bluetooth je k dispozici pouze u zařízení s operačním systémem Android.

  • KROK 1: Stáhněte z obchodu Google Play bezplatnou mobilní aplikaci myPOS Bluetooth Service a nainstalujte ji do svého mobilního telefonu.
  • STEP 2: Při spuštění aplikace dojde automaticky ke zřízení komunikační služby. Aplikaci zavřete.

  Wi-Fi nebo osobní hotspot

  Vezměte prosím na vědomí, že zařízení podporuje metody šifrování WPA a WPA2. Postup připojení zařízení myPOS k síti Wi-Fi se u jednotlivých zařízení liší.

  • KROK 1: V nabídce TYP PŘIPOJENÍ zvolte stisknutím tlačítka (1) možnost „Wi-Fi“. Zařízení vyhledá dostupné sítě Wi-Fi v dosahu a seznam jejich názvů zobrazí na obrazovce.
  • KROK 2: Vyberte síť Wi-Fi, kterou chcete použít, a zvolte ji stisknutím příslušného čísla (od 1 do 6). Je-li na seznamu více než 6 dostupných sítí, přejděte stisknutím tlačítka NASTAVENÍ na další obrazovku. Nelze-li síť Wi-Fi v seznamu najít, stiskněte (X). Zařízení provede nové hledání dostupných sítí. Zkontrolujte, zda je zařízení v dosahu sítě Wi-Fi.
  • KROK 3: Vyžaduje-li síť Wi-Fi zadání hesla, zařízení zobrazí obrazovku pro zadání hesla sítě Wi-Fi. Obsahuje-li heslo číslice, stiskněte příslušná tlačítka. Obsahuje-li písmena nebo jiné symboly, stiskněte příslušné číselné tlačítko a poté klávesu F2 tolikrát, kolikrát bude nutné pro zobrazení a zadání příslušného znaku. Uděláte-li chybu, stiskněte (>) a naposledy zadaný znak vymažte. Po zadání celého hesla stiskněte (O) pro dokončení operace.

  Po připojení zařízení k síti Wi-Fi provede zařízení test připojení k systému myPOS. Nebude-li test připojení úspěšný, zařízení zobrazí chybové hlášení. Zkontrolujte, zda síť Wi-Fi funguje správně, a postup opakujte.

  Zkontrolujte, zda je zařízení v dosahu sítě Wi-Fi. Zapněte zařízení a vyčkejte několik vteřin, než se dokončí inicializace. Zobrazí-li se obrazovka TYP PŘIPOJENÍ, pokračujte Krokem 1 uvedeným níže. Zobrazí-li se nabídka Bluetooth, stiskněte (< CLEAR), abyste se vrátili na obrazovku TYP PŘIPOJENÍ, a pokračujte Krokem 1 uvedeným níže. U jiných obrazovek stiskněte (X CANCEL) pro opuštění stávající operace. Poté stiskněte tlačítko FUNC na klávesnici, abyste vstoupili do nabídky MENU NASTAVENÍ 1 a zvolte možnost Typ připojení (3).

  • KROK 1: V nabídce TYP PŘIPOJENÍ zvolte stisknutím tlačítka (1) na klávesnici možnost „Wi-Fi“. Zařízení myPOS Combo vyhledá dostupné sítě Wi-Fi v dosahu a seznam jejich názvů zobrazí na obrazovce.
  • KROK 2: Vyberte síť Wi-Fi, kterou chcete použít, a zvolte ji stisknutím příslušného čísla (od 1 do 6) na klávesnici. Je-li na seznamu více než 6 dostupných sítí, přejděte stisknutím tlačítka (˅) na další obrazovku. Nelze-li síť Wi-Fi v seznamu najít, stiskněte (CANCEL X). Zařízení myPOS Combo provede nové hledání dostupných sítí. Zkontrolujte, zda je zařízení v dosahu sítě Wi-Fi.
  • KROK 3: Vyžaduje-li síť Wi-Fi zadání hesla, zařízení myPOS Combo zobrazí obrazovku pro zadání hesla sítě Wi-Fi. Obsahuje-li heslo číslice, stiskněte příslušná tlačítka. Obsahuje-li písmena, stiskněte příslušnou číselnou klávesu a poté přepněte pomocí tlačítka ALPHA na klávesnici na příslušné písmeno, a to tolikrát, kolikrát to bude nutné k zobrazení požadovaného znaku. Uděláte-li chybu, stiskněte žluté tlačítko (< CLEAR) a naposledy zadaný znak vymažte. Po zadání celého hesla stiskněte zelené tlačítko (O ENTER) pro dokončení operace.

  Po připojení zařízení k síti Wi-Fi provede zařízení myPOS Combo test připojení k systému myPOS.

  Zkontrolujte, zda je zařízení Mini v dosahu sítě Wi-Fi. Zapněte zařízení a vyčkejte několik vteřin, než se dokončí inicializace. Zobrazí-li se obrazovka TYP PŘIPOJENÍ, pokračujte Krokem 1 uvedeným níže. Zobrazí-li se nabídka Bluetooth, stiskněte (<), abyste se vrátili na obrazovku TYP PŘIPOJENÍ, a pokračujte Krokem 1 uvedeným níže. Jinak stiskněte (X) pro opuštění stávající operace. Poté stiskněte klávesu F2, abyste vstoupili do nabídky MENU NASTAVENÍ 1 a zvolte možnost Změnit typ připojení (3).

  • KROK 1: V nabídce TYP PŘIPOJENÍ zvolte stisknutím tlačítka (1) na klávesnici možnost „Wi-Fi“. Zařízení myPOS Mini vyhledá dostupné sítě Wi-Fi v dosahu a seznam jejich názvů zobrazí na obrazovce.
  • KROK 2: Vyberte síť Wi-Fi, kterou chcete použít, a zvolte ji stisknutím příslušného čísla (od 1 do 6) na klávesnici. Je-li na seznamu více než 6 dostupných sítí, přejděte stisknutím tlačítka F2 na další obrazovku. Nelze-li síť Wi-Fi v seznamu najít, stiskněte (X). Zařízení myPOS Mini provede nové hledání dostupných sítí. Zkontrolujte, zda je zařízení v dosahu sítě Wi-Fi.
  • KROK 3: Vyžaduje-li síť Wi-Fi zadání hesla, zařízení zobrazí obrazovku pro zadání hesla sítě Wi-Fi. Obsahuje-li heslo číslice, stiskněte příslušná tlačítka. Obsahuje-li heslo písmena nebo jiné symboly, stiskněte příslušné číselné tlačítko a poté klávesu F2 tolikrát, kolikrát bude nutné pro zobrazení a zadání příslušného znaku. Uděláte-li chybu, stiskněte žluté tlačítko (<) a naposledy zadaný znak vymažte. Po zadání celého hesla stiskněte zelené tlačítko (O) pro dokončení operace.

  Po připojení zařízení k síti Wi-Fi provede zařízení myPOS Mini test připojení k systému myPOS.

  • KROK 1: Posuňte hlavní panel v horní části obrazovky dolů a klikněte na ikonu v pravém horním rohu
  • STEP 2: Klepněte na ikonu síť Wi-Fi a vyberte síť. Zkontrolujte, zda je zařízení v dosahu sítě Wi-Fi
  • STEP 3: Vyžaduje-li síť Wi-Fi zadání hesla, zadejte heslo do vyskakovacího okna pro zadání hesla a připojení tak dokončete.

  Chyby při připojování zařízení a potenciální příčiny:

  “Hostitel k autorizaci nenalezen“

  • Router používá konkrétní omezení síťového provozu nebo filtr
  • Router vyžaduje konkrétní nastavení nebo speciální konfiguraci TCP/IP zařízení (myPOS funguje pouze s výchozím nastavením)
  • Síťový signál není dostatečně silný. Sílu signálu sítě indikuje ikona signálu sítě Wi-Fi v horním rohu obrazovky zařízení.

  Byl tento článek užitečný?

  Děkujeme Vám za Váš názor!

  Děkujeme Vám za Váš názor!

  Pošlete nám svůj názor

Kontaktujte nás
Cookie

Vyberte, jaké cookies preferujete

2-3