FAQ

  Řešení problémů

 • Chyby transakcí na zařízení myPOS
  Chyby a chybová hlášení Příčina chyby a další pokyny
  Chyba: 04 „Capture card“ (Zajistit kartu) * Nepokoušejte se provádět platbu kartou
  * Informujte zákazníka, aby kontaktoval vydavatele karty. Stav karty naznačuje, že se jedná o ukradenou kartu.
  * Požádejte zákazníka o jinou kartu
  Chyba: 41 „Lost card“ (Ztracená karta) * Nepokoušejte se provádět platbu kartou
  * Informujte zákazníka, aby kontaktovat vydavatele karty. Stav karty naznačuje, že se jedná o ztracenou kartu
  Chyba: 43 „Stolen card“ (Ukradená karta) * Nepokoušejte se provádět platbu kartou
  * Informujte zákazníka, aby kontaktovat vydavatele karty. Stav karty naznačuje, že se jedná o ukradenou kartu.
  * Nedoporučuje se prodej dokončit.
  Chyba: 51 „Not sufficient funds“ (Nedostatečné finanční prostředky) * Na kartě není dostatek finančních prostředků na dokončení platby
  * Informujte zákazníka, aby kontaktoval svou banku
  * Požádejte zákazníka o jinou kartu.
  Chyba: 54 „Expired card“ (Platnost karty vypršela) Zkontrolujte datum konce platnosti embosované na kartě.
  * Datum v budoucnosti: Zkuste provést transakci znovu
  * Datum v minulosti: Požádejte zákazníka, aby se obrátil s žádostí o novou kartu na vydavatele karty
  * Požádejte zákazníka o jinou kartu.
  Chyba: 55 „Incorrect PIN“ (Nesprávný kód PIN) * Ověřte spolu se zákazníkem, zda je zadaný kód PIN správný.
  * Je-li zadaný kód PIN správný, může mít vydavatel karty potíže se systémem.
  * Zkuste provést transakci znovu.
  Chyba: 57 „Transaction not permitted by Issuer“ (Transakce není vydavatelem povolena) * Informujte zákazníka, že transakce, kterou se pokouší pomocí karty provést, není u karty povolena.
  * Požádejte zákazníka o jinou kartu.
  Chyba: 58 „Transaction not permitted on terminal“ (Transakce není na terminálu povolena) * Pokladní terminál je ve vztahu k transakci, kterou se snažíte provést, zablokovaný.
  * Přihlaste se k účtu myPOS a zkontrolujte nastavení (karta Zařízení, zvolte příslušné zařízení, klikněte na tlačítko Nastavení pod obrázkem zařízení)
  * Zařízení myPOS umožňují konfigurovat omezení u: 1. Vratky. 2. Zrušené transakce. 3. Dobíjení
  Chyba: 61 "Exceeds withdrawal limit" (Překročení limitu pro výběr) Limitní hodnota (počet transakcí) určena pro kartu byl dosažena.
  * Informujte zákazníka, aby kontaktoval vydavatele karty
  Chyba: 62 „Restricted card“ (Na kartu se vztahují omezení) Chybové hlášení od banky držitele karty
  * Poraďte zákazníkovi, aby se obrátil na vydavatele karty.
  Chyba: 63 „Security violation“ (Narušení zabezpečení) Chybové hlášení od banky držitele karty
  * Poraďte zákazníkovi, aby se obrátil na vydavatele karty.
  Chyba: 65 „Exceeds withdrawal frequency“ (Překročený počet výběrů) Limit pro výběr kartou (počet transakcí) byl překročen.
  * Poraďte zákazníkovi, aby se obrátil na vydavatele karty.
  Chyba: 75 „PIN tries exceeded“ (Překročen počet pokusů o zadání kódu PIN) Kód PIN karty byl zadán chybně třikrát po sobě.
  * Nepokoušejte se opětovně provádět platbu kartou
  * Požádejte zákazníka o jinou kartu.
  Chyba: AF/TR/TR-02/TR-11/CC/EE „Transaction is declined“ (Transakce zamítnuta) Tato chyba může mít několik příčin:
  Karta byla odebrána příliš rychle a proces schválení byl přerušen. Pokladní terminál nebyl schopen šifrovat sdělení a zpracovat transakci.
  Typ karty nebyl rozpoznán.
  Neplatný formát kódu PIN.
  Neplatná data transakce.
  Chybějící informace o obchodníkovi či terminálu.
  Měna karty se neshoduje s měnou terminálu.
  Transakce je schválena vydavatelem karty, ale karta transakci zamítla.
  Zákazník stiskl nesprávné tlačítko na terminálu a nedopatřením zrušil transakci.
  Chyba šifrování
  * Zkuste provést transakci znovu.
  * Požádejte zákazníka o jinou kartu.
  Chyba: PE „Invalid pre-authorization code“ (Neplatný kód předschválení transakce) Zadaný kód předschválení transakce je neplatný.
  Komunikační chybová hlášení
  Kód chyby Popis
  5 Zařízení se pokouší komunikovat přes Bluetooth. V průběhu odesílání nebo přijímání dat sa vyskytla chyba.
  11 Zařízení načte kartu, je zadán PIN (jestli je to nutné) a pak je odeslána zpráva o schválení. Chyba 11 popisuje problém, kdy je odeslána zpráva o schválení.
  12 Zpráva o schválení byla potvrzena. Chyba nastala, když pak byla odeslána zpráva Zajistit/Smazat
  13 Zpráva o schválení je potvrzena. Chyba nastává když:
  - transakce byla následně zamítnuta kartou
  - vypršení čekací doby na terminálu
  Výsledkem je zrušení transakce.
  14 Chyba nastala během odesílání dat při pokusu schválit ověřovací kód.
  15 Chyba nastala během odesílání dat při pokusu zkontrolovat aktualizaci.
  16 Chyba nastala během odesílání dat při pokusu získat/smazat porovnávací zprávu.
  17 Chyba nastala během odesílání dat při pokusu ověřit deaktivační kód.
  18 Chyba nastala během odesílání dat při pokusu zkontrolovat připojení.
  19 Chyba během pokusu potvrdit aktivaci/deaktivaci zařízení.
  20 Chyba během ověřování hostitelské zprávy
  21 Běžná komunikační chyba; obvykle vzdálený hostitel přerušil spojení
  22 Žádná odezva na odeslanou žádost
  Chyby zařízení myPOS
  Chyby a chybová hlášení Příčina chyby a další pokyny
  Chyba: XX „Unable to reach authorization host“ (Hostitel k autorizaci nenalezen) * Ujistěte se, že váš router nemá žádné omezení síťového provozu nebo filtry - router nevyžaduje nastavení speciální konfigurace TCP/IP na síťových zařízeních (zařízení myPOS používá pouze výchozí nastavení).
  * Zkontrolujte, zda je síťový signál dostatečný. Sílu signálu sítě indikuje ikona signálu sítě Wi-Fi v horním rohu obrazovky zařízení.
  Chcete-li se připojit přes Wi-Fi router, postupujte podle pokynů v oddílu „Jak připojit zařízení přes Wi-Fi“ ve Stručném návodu k obsluze, který je součástí vašeho balíčku.
  Chybové hlášení u zařízení myPOS Combo „Karta ve Slotu 1 nenalezena“, ale karta je již v zařízení vložena. Zkontrolujte prosím, zda je vaše SIM karta správně vložena ve slotu. Vaše zařízení myPOS má 2 sloty pro SIM kartu. Ujistěte se, že používáte slot karty SIM 1 (na zadní straně). První přístupný SIM slot (SIM slot 2) zůstane prázdný.
  Chybové hlášení „Síťová registrace nebyla úspěšná“. To znamená, že zařízení myPOS nemůže najít výchozí nastavení vaší mobilní sítě. Klikněte prosím na zelené tlačítko (O) Nastavení a zadejte ručně. Budete požádáni o APN (název přístupového bodu vaší sítě), uživatelské jméno a heslo. Tato data vám poskytne váš poskytovatel mobilních služeb.
  Chybové hlášení „Aktivace zařízení neúspěšná“. Ujistěte se prosím, že jste správně zadali aktivační kód, a zkuste to znovu. Mějte prosím na paměti, že aktivační kód platí 24 hodin. V případě, že platnost vašeho kódu vypršela, vygenerujte kód nový.
  Máte-li stále problémy s aktivací, kontaktujte prosím naše telefonické centrum prostřednictvím vámi registrovaného e-mailu. Ozveme se vám do 48 hodin.
  Zařízení myPOS bylo úspěšně aktivováno, ale proces aktualizace se nezdařil. Zkontrolujte prosím internetové připojení a zkuste to znovu. Můžete také změnit typ připojení a zkusit provést aktualizaci znovu. Proces aktualizace po dokončení aktivace je povinný, proto vás vaše nové zařízení myPOS vyzve k dokončení postupu.
  Úspěšně dokončená transakce v nabídce „Účty“ nebo „Zařízení“ se stavem „Nevyřízené“ Po schválení transakce a zobrazení zprávy na zařízení, se tento stav zobrazuje, protože systém dosud neobdržel zprávu o potvrzení z terminálu. Může k tomu dojít v důsledku přerušení procesu nebo připojení. Při další transakci vaše zařízení myPOS nejprve dokončí předchozí transakci a poté zpracuje aktuální transakci.

  Byl tento článek užitečný?

  Děkujeme Vám za Váš názor!

  Děkujeme Vám za Váš názor!

  Pošlete nám svůj názor

Kontaktujte nás
Cookie

Vyberte, jaké cookies preferujete

2-3