FAQ

Poplatek za účet myPOS

Zřízení účtu myPOS je zdarma. Na službu se nevztahují žádné měsíční či roční poplatky, obchodník platí pouze za využívané služby.

Poplatky za služby spojené s účtem:
Obchodní účet s IBAN Zdarma
Měsíční poplatek Zdarma
Roční poplatek Zdarma
Financování a interní převody:
Příchozí a odchozí interní převody Zdarma
Peněžní převod mezi vlastními účty Zdarma
Financování bankovním převodem Zdarma
Odchozí převod ve prospěch bankovních účtů:
SEPA převod 3.00 EUR
Převod SEPA Instant 4.00 EUR
Převod v měně CHF 4.00 EUR
Převod v měně GBP 4.00 EUR
Převod v měně BGN 4.00 EUR
Převody v dalších měnách v rámci EHP, UK a Švýcarska1 4.00 EUR
Mezinárodní převody ve všech měnách – SHA 0.250%, Min. 9.00 EUR
Mezinárodní převody ve všech měnách – OUR 1.000%, Min. 14.90 EUR
Poplatky související s převody:
Žádost o zrušení / vrácení platby - probíhající převod 25.00 EUR
Žádost o zrušení nebo vrácení platby za provedení odchozího bankovního převodu 75.00 EUR + jakékoli poplatky účtovány korespondenční bankou
Převod ve prospěch nesprávného IBAN a/nebo kódu BIC 10.00 EUR
Přezkoumání platební operace - SEPA 25.00 EUR
Přezkoumání platební operace2 75.00 EUR + jakékoli poplatky účtovány korespondenční bankou
Zpracování přímého inkasa SEPA 0.50 EUR
Refundace platby přímého inkasa SEPA3 1.00 EUR
Poplatky související s platbami:
Platba přes myPOS Online / iDEAL 0.30 EUR
Vrátit platbu myPOS Online / iDEAL 0.25 EUR
Refundace z účtu Zdarma
Žádost o zrušení nebo vrácení platby 10.00 EUR
Jiné poplatky:
Poplatek za nespolupráci4 150.00 EUR
Poplatek za nečinnost5 10.00 EUR
Poplatek za nepřipsání finančních prostředků6 5.00 EUR
Odkoupení elektronických peněz při zrušení účtu Zdarma
Oznámení prostřednictvím textové zprávy7 0.10 EUR
Papírový výpis nebo dodatečné informace/žádosti o převodech a zůstatku 5.00 EUR

1. Poplatek se vztahuje na převody v rámci EHP, UK a Švýcarska v libovolné z následujících měn: CZK, DKK, HRK, HUF, ISK, NOK, PLN, RON, SEK

2. V případě šetření zahájeného 3 měsíce po datu původní transakce, Vás budeme informovat o poplatcích, když dostaneme informace od korespondenční banky.

3. Můžete požádat o refundaci přímého inkasa SEPA odepsaného z účtu v období po dobu osmi týdnů od data provedení a v případě jakékoli neoprávněné transakce po osmi týdnech a až do třináct měsíců po platbě.

4. Nejde o standardní poplatek. Poplatek se účtuje v mimořádných případech, kdy byl Váš účet zablokován, protože jste neposkytli, které musíme mít ze zákona v určené časové lhůtě, nebo z důvodu jakéhokoli pochybení z Vaší strany, které nebylo napraveno v odůvodněném termínu. V takovém případě Vám zašleme oznámení o zaúčtování poplatku 2 měsíce dopředu.

5. Nejde o standardní poplatek. Poplatek se účtuje v mimořádných případech, zejména, jestli jste po dobu 10 po sobě následujících měsíců neprovedli platnou transakci. V takovém případě Vám zašleme oznámení o zaúčtování poplatku 2 měsíce dopředu.

6. Nejde o standardní poplatek. Poplatek se účtuje v mimořádných případech, zejména, jestli jste po dobu 10 po sobě následujících měsíců neprovedli transakci, při které Vám byly připsány finanční prostředky. V takovém případě Vám zašleme oznámení o zaúčtování poplatku 2 měsíce dopředu.

7. Jiné poplatky mohou být klientovi účtovány jeho poskytovatelem mobilních služeb.


Poplatky za kartu myPOS

Karta myPOS Business se vystavuje zdarma. Zpoplatněny jsou pouze transakce prováděné kartou.

Poplatky za služby spojené s účtem:
Vydání hlavní karty Zdarma
Vydání další karty (po první kartě) 5.00 EUR
První opětovné vydání karty (prošlá karta) Zdarma
Opětovné vydání další karty (prošlá karta) 5.00 EUR
Opětovné vydání karty (ztráta, krádež, poškození karty)1 10.00 EUR
Transakční poplatek:
Výběr hotovosti z bankomatu v BGN
(Suma výběru v EUR nebo její směnná hodnota v cizí měně k datu konání transakce)
≤ 300.00 EUR 2.00 EUR
> 300.00 EUR 4.00 EUR
Výběr hotovosti z bankomatu v EUR
(Suma výběru v EUR nebo její směnná hodnota v cizí měně k datu konání transakce)
≤ 300.00 EUR 2.00 EUR
> 300.00 EUR 4.00 EUR
Výběr hotovosti z bankomatu v EU
(Suma výběru v EUR nebo její směnná hodnota v cizí měně k datu konání transakce)
≤ 300.00 EUR 2.00 EUR
> 300.00 EUR 4.00 EUR
Domácí výběr hotovosti z bankomatu (Švýcarsko)
(Suma výběru v EUR nebo její směnná hodnota v cizí měně k datu konání transakce)
≤ 300.00 EUR 2.00 EUR
> 300.00 EUR 4.00 EUR
Výběr hotovosti z bankomatu2 1.000% + 4.00 EUR
Výběr hotovosti prostřednictvím POS v BGN
(Suma výběru v EUR nebo její směnná hodnota v cizí měně k datu konání transakce)
≤ 300.00 EUR3 2.00 EUR
> 300.00 EUR3 4.00 EUR
Výběr hotovosti prostřednictvím POS v EUR
(Suma výběru v EUR nebo její směnná hodnota v cizí měně k datu konání transakce)
≤ 300.00 EUR3 2.00 EUR
> 300.00 EUR3 4.00 EUR
Výběr hotovosti prostřednictvím POS3 1.000% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR
Platba prostřednictvím POS Zdarma
Platby přes internet Zdarma
Zkontrolovat zůstatek přes bankomat 0.50 EUR
Zamítnout transakci prostřednictvím bankomatu Zdarma
Poplatek za zahájení postupu zpětného účtování 15.00 EUR

1. Neplatí v případě nahrazení nefunkční karty/přívěsku, když byla chyba způsobena uživatelem.

2. Suma výběru v EUR nebo její směnná hodnota v cizí měně k datu konání transakce

3. POS operátor si může účtovat další poplatky.


Pořízení služeb se v jednotlivých zemích a odvětvích liší. Vyplňte formulář žádosti níže. Náš tým myPOS Vám obratem zašle nabídku šitou na míru.


Kontaktujte nás
Cookie

Vyberte, jaké cookies preferujete

2-3