FAQ

Gebyr for manglende samarbejde, Inaktivitetsgebyr & Gebyr for manglende køb

 • 1. Hvad er disse tre gebyrer beregnet til?

  Disse servicegebyrer gælder i begrænsede tilfælde af inaktivitet fra kundens side. Disse er ikke standardgebyrer og opkræves i undtagelsestilfælde månedligt.

  Servicegebyrer (afmelding, inaktivitet og manglende køb) er gebyrer der opkræves af myPOS forretninger, som ikke bruger myPOS tjenesten i henhold til reglerne og som er dækket af en af de følgende situationer:

  • Gebyr for manglende samarbejde: Forhandlerens konto er blokeret, fordi forhandlerens aktiviteter anses for at være i strid med vores acceptpolitik eller vores juridiske aftaler eller anden gældende regulering, eller forhandleren har ikke givet oplysninger eller dokumenter, som vi har anmodet om;
  • Gebyr for inaktivitet: Forhandleren har ikke brugt nogen af betalingsfunktionaliteterne i myPOS-jenesten i en periode på 10 på hinanden følgende måneder, hvorved kontoen har været inaktiv, og der ikke er behandlet en eneste gyldig transaktion via kontoen, f.eks. købmanden har ikke foretaget nogen betaling med sit myPOS-kort, købmanden har ikke foretaget nogen pengeoverførsel, eller købmanden har ikke modtaget nogen indgående overførsel.
  • Gebyr ved manglende køb: Forhandleren har ikke accepteret gyldige kortbetalinger for mindst 50.00 EUR/ 50 GBP/ 50 BGN / 50 CHF (baseret på den underliggende valuta i den handlende myPOS konto) i en periode på 10 på hinanden følgende måneder.

  2. Bliver jeg påvirket af disse gebyrer?

  Hvis du ikke hører ind under nogle af ovenstående kategorier, bliver du ikke påvirket af disse servicegebyrer.


  3. Hvordan kan jeg undgå disse gebyrer?

  Det er let:

  • Gør det du skal: Send os oplysninger eller dokumenter, som vi har bedt om fra dig. Vi skal overholde lovgivning og regler for rettidig omhu, når vi leverer myPOS-tjenesten;
  • Undgå inaktivitet gennem længere perioder: Brug myPOS tjenesterne - brug dit myPOS kort, brug din myPOS terminal, brug din konto og gennemfør mindst 1 gyldig transaktion.
  • Undgå gebyr for manglende køb: Accepter gyldige kortbetalinger via din POS-terminal eller med din myPOS-online-konto (onlinetransaktioner).

  4. Hvis jeg skal betale et af disse gebyrer, får jeg så besked på forhånd?

  Ja. Du får besked mindst 2 måneder inden disse gebyrer trækkes. Så du har god tid til at undgå disse gebyrer.


  5. Hvordan kan jeg undgå sådanne gebyrer?

  Det er let at undgå at blive trukket for disse gebyrer.

  Hvis du opdager, at du bliver trukket for disse gebyrer, kan du undersøge din kontostatus og se om du har glemt at sende dokumenter eller oplysninger, som vi har bedt om.

  Se din historik for din seneste gyldige transaktion. Hvis det er et inaktivitetsgebyr, kan du gennemføre en gyldig transaktion. Hvis det er et gebyr for manglende køb, kan du bruge POS eller din online betalingsfunktion for at acceptere kortbetalinger via myPOS-tjenesten.

  Hvis du ikke ved hvorfor der er trukket et servicegebyr på din konto og har brug for hjælp, kan du kontakte os direkte.


  6. Hvorfor er disse gebyrer nødvendige?

  Servicegebyrerne har til hensigt at få brugerne til at bruge vores tjenester aktivt. Hvis vi har mange inaktive brugere øges vores driftsudgifter til opretholdelse af platformen, og forhindrer nye og nyttige betalingsløsninger og produkter, som vi ville kunne tilbyde til vores kunder. Vi introducerer disse servicegebyrer for at dække udgifter forbundet med data- og risikostyring, systemsupport og for at kunne levere innovative og nyttige funktioner gratis til alle de aktivere brugere af platformen.

  I modsætning til banker bruger vi ikke dine eller andre kunders midler til forretningsformål såsom udlån. Vi opbevarer dine penge hos anerkendte banker i henhold til loven, og det har ekstra omkostninger for os. Vi tjener kun noget, når du aktivt bruger myPOS tjenesten til at gennemføre transaktioner.


  7. Hvad sker der, hvis jeg går ind under flere af de beskrevne kategorier - bliver jeg så trukket flere gange?

  Nej. Kun ét af servicegebyrerne er gældende, hvis du går ind under mere end ét af de beskrevne tilfælde. Gebyrerne prioriteres i følgende rækkefølge:

  1. Gebyr for manglende samarbejde
  2. Inaktivitetsgebyr
  3. Gebyr for manglende køb

  8. Kan saldoen på min konto blive negativ eller have overtræk grundet disse gebyrer?

  Nej, servicegebyrerne gælder kun hvis og så længe du har en positiv saldo på dine myPOS-konti.

  Var denne artikel nyttig?

  Tak for din feedback!

  Tak for din feedback!

  Send os din feedback

Kontakt os
Cookie

Indstil dine cookiepræferencer

2-3