Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

 • Σχετικά με τον λογαριασμό η-χρημάτων myPOS

  Ο λογαριασμός myPOS είναι λογαριασμός η-χρημάτων ο οποίος επιτρέπει στους εμπόρους να αποδέχονται πληρωμές μέσω όλων των ηλεκτρονικών καναλιών: POS, online και κινητά. Οι πληρωμές είναι άμεσα διαθέσιμες στο λογαριασμό και λόγω της δυνατότητας πολλαπλών νομισμάτων, ο έμπορος μπορεί να αποδεχτεί και να πραγματοποιήσει πληρωμές σε 14 διαφορετικά νομίσματα. Ο λογαριασμός myPOS έχει κύριο νόμισμα και ανοίγει ξεχωριστό υπο-λογαριασμό για κάθε νόμισμα. Κάθε υπο-λογαριασμός εκδίδει ξεχωριστό IBAN.

  Ανάλογα με τη χώρα εγγραφής της επιχείρησης και το νόμισμα λογαριασμού, ο λογαριασμός myPOS μπορεί να έχει IBAN Ηνωμένου Βασιλείου ή Βουλγαρίας:

  • Ο IBAN Ηνωμένου Βασιλείου αποτελείται από: τον κωδικό χώρας (GB) - το άθροισμα ελέγχου (2 ψηφία) - τον κωδικό τράπεζας (MPOS) - τον κωδικό ταξινόμησης (009963) - τον αριθμό λογαριασμού myPOS (8 ψηφία)
   Παράδειγμα: GB 12 MPOS 009963 12
  • Το ΙΒΑΝ Βουλγαρίας αποτελείται από: τον κωδικό χώρας (BG) - το άθροισμα ελέγχου (δύο ψηφία) - τον κωδικό τράπεζας (INTF) – τον αριθμό λογαριασμού myPOS (14 ψηφία)
   Παράδειγμα: BG 12 INTF 12345678901112

  Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό του λογαριασμού myPOS είναι η ικανότητά του να συνεργάζεται με πολλούς χρήστες. Ο έμπορος, ως κάτοχος του λογαριασμού, μπορεί να εκχωρήσει πρόσβαση σε όσους άλλους χρήστες, όπως απαιτείται για τη λειτουργία της επιχείρησης. Ο κάτοχος του λογαριασμού έχει πλήρη έλεγχο της πρόσβασης των πρόσθετων χρηστών, οι οποίοι μπορούν να περιοριστούν μόνο σε ορισμένες λειτουργίες.

  Ο λογαριασμός myPOS επιτρέπει περαιτέρω στους εμπόρους τη μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ λογαριασμών, στο ίδιο νόμισμα ή σε διαφορετικά νομίσματα, καθώς επίσης να πραγματοποιούν πληρωμές σε άλλους χρήστες της myPOS ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στον κόσμο.

  Ήταν αυτό το άρθρο χρήσιμο;

  Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

  Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

  Στείλτε μας τα σχόλιά σας

Επικοινωνία
Cookie

Επιλέξτε την προτίμησή σας στα cookie

2-3