Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

 • Συνδεσιμότητα

  Οι συσκευές myPOS μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο μέσω 3G/4G/GPRS, Bluetooth καιWi-Fi.

  3G/4G/GRPS

  Όλες οι συσκευές είναι εξοπλισμένες με ενσωματωμένη Κάρτα DATA για σύνδεση 3G/4G/GPRS. Η κάρτα προσφέρεται δωρεάν και επιτρέπει στους εμπόρους να χρησιμοποιούν τη συσκευή myPOS οπουδήποτε στην Ευρώπη.

  Bluetooth

  Η σύνδεση συσκευών myPOS στο διαδίκτυο μέσω Bluetooth είναι διαθέσιμη μόνο για συσκευές Android.

  • ΒΗΜΑ 1: Κατεβάστε και εγκαταστήστε την δωρεάν εφαρμογή για κινητάmyPOS Bluetooth Service από το Google Play Store.
  • ΒΗΜΑ 2: Ανοίξτε την εφαρμογή και θα ξεκινήσει αυτόματα υπηρεσία επικοινωνίας. Κλείστε την εφαρμογή.

  Wi-Fi ή προσωπικό hotspot

  Σημειώστε ότι οι υποστηριζόμενες μέθοδοι κρυπτογράφησης για δίκτυα Wi-Fi είναι WPA και WPA2. Τα βήματα για σύνδεση της συσκευής myPOS στο Wi-Fi διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.

  • ΒΗΜΑ 1: Επιλέξτε «Wi-Fi» από το μενού CONNECTION TYPE (Τύπος σύνδεσης) πατώντας (1). Η συσκευή θα ψάξει για διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi εντός της εμβέλειας της και θα εμφανίσει λίστα με τα ονόματά τους στην οθόνη.
  • ΒΗΜΑ 2: Βρείτε το δίκτυο Wi-Fi και επιλέξτε το πατώντας τον αριθμό του (από 1 έως 6). Εάν υπάρχουν περισσότερες από 6 διαθέσιμα δίκτυα στον κατάλογο, περάστε στην επόμενη σελίδα του καταλόγου πατώντας SETTINGS (Ρυθμίσεις). Εάν το δίκτυο Wi-Fi δεν μπορεί να βρεθεί στον κατάλογο, πατήστε (X) και η συσκευή θα σαρώσει ξανά (νέα αναζήτηση) για διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται εντός του δικτύου.
  • ΒΗΜΑ 3: Εάν το δίκτυο Wi-Fi απαιτεί κωδικό πρόσβασης, η συσκευή θα εμφανίσει την οθόνη του κωδικού πρόσβασης Wi-Fi για να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Εάν ο κωδικός πρόσβασης περιέχει ψηφία, πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Εάν περιέχει γράμματα ή άλλα σύμβολα, πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο και κατόπιν το πλήκτρο F2 όσες φορές χρειάζεται μέχρι να εμφανιστεί το σωστό γράμμα. Εάν γίνει κάποιο λάθος, πατήστε (>) για να διαγράψετε την τελευταία καταχώρηση. Όταν έχει εισαχθεί ο κωδικός πρόσβασης, πατήστε (O) για ολοκλήρωση της λειτουργίας.

  Μόλις έχει συνδεθεί η συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi, θα εκτελέσει δοκιμή σύνδεσης στο σύστημα myPOS. Εάν η δοκιμή σύνδεσης δεν είναι επιτυχής, η οθόνη της συσκευής θα εμφανίσει μήνυμα σφάλματος. Ελέγξτε εάν το Wi-Fi λειτουργεί σωστά και επαναλάβετε τα βήματα.

  Βεβαιωθείτε ότι το myPOS Combo είναι εντός της εμβέλειας του δικτύου Wi-Fi. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησης. Εάν εμφανιστεί η οθόνη CONNECTION TYPE (Τύπος σύνδεσης), περάστε στο Βήμα 1 πιο κάτω. Αν εμφανιστεί το μενού Bluetooth, πατήστε (< CLEAR) για να επιστρέψετε στην οθόνη CONNECTION TYPE και προχωρήστε στο Βήμα 1 παρακάτω. Για οποιεσδήποτε άλλες οθόνες, πατήστε το πλήκτρο (X CANCEL) για έξοδο από την τρέχουσα λειτουργία, κατόπιν, πατήστε το πλήκτρο FUNC από το πληκτρολόγιο για να εισέλθετε στο SETTINGS MENU 1 και να επιλέξετε Change Type Connection (3) (Αλλαγή τύπου σύνδεσης).

  • ΒΗΜΑ 1: Επιλέξτε «Wi-Fi» από το μενού CONNECTION TYPE (Τύπος σύνδεσης) πατώντας (1) στο πληκτρολόγιο. Η συσκευή myPOS Combo θα ψάξει για διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi εντός της εμβέλειας της και θα εμφανίσει λίστα με τα ονόματά τους στην οθόνη.
  • ΒΗΜΑ 2: Βρείτε το δίκτυο Wi-Fi και επιλέξτε το πατώντας τον αριθμό του (από 1 έως 6) στο πληκτρολόγιο. Εάν υπάρχουν περισσότερες από 6 διαθέσιμα δίκτυα στον κατάλογο, περάστε στην επόμενη σελίδα του καταλόγου πατώντας (˅). Εάν το δίκτυο Wi-Fi δεν υπάρχει στον κατάλογο, πατήστε (CANCEL X) και το myPOS Combo θα σαρώσει ξανά (νέα αναζήτηση) για διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται εντός του δικτύου.
  • ΒΗΜΑ 3: Εάν το δίκτυο Wi-Fi απαιτεί κωδικό πρόσβασης, το myPOS Combo θα εμφανίσει την οθόνη του κωδικού πρόσβασης Wi-Fi, όταν θα μπορεί να εισαχθεί ο κωδικός πρόσβασης. Εάν ο κωδικός πρόσβασης περιέχει ψηφία, πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Αν περιέχει γράμματα, πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο και στη συνέχεια μεταβείτε στα γράμματα πιέζοντας επανειλημμένα το πλήκτρο ΑΛΦΑ από το πληκτρολόγιο για να επιλέξετε τον απαιτούμενο χαρακτήρα. Εάν γίνει κάποιο λάθος, πατήστε το κίτρινο πλήκτρο (< CLEAR) για να διαγράψετε την τελευταία καταχώρηση. Όταν έχει εισαχθεί ο κωδικός πρόσβασης, πατήστε το πράσινο πλήκτρο (O ENTER) για ολοκλήρωση της λειτουργίας.

  Μόλις συνδεθεί το δίκτυο Wi-Fi, το myPOS Combo θα εκτελέσει δοκιμή σύνδεσης στο σύστημα myPOS.

  Βεβαιωθείτε ότι το myPOS Mini είναι εντός της εμβέλειας του δικτύου Wi-Fi. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησης. Εάν εμφανιστεί η οθόνη CONNECTION TYPE (Τύπος σύνδεσης), περάστε στο Βήμα 1 πιο κάτω. Αν εμφανιστεί το μενού Bluetooth, πατήστε (<) για να επιστρέψετε στην οθόνη CONNECTION TYPE και προχωρήστε στο Βήμα 1 παρακάτω. Διαφορετικά, πατήστε (X) για έξοδο από την τρέχουσα λειτουργία και κατόπιν πατήστε (F2) για να εισέλθετε στο SETTINGS MENU 1 (Ρυθμίσεις μενού 1) και επιλέξτε Change Connection type (3) (Αλλαγή τύπου σύνδεσης).

  • ΒΗΜΑ 1: Επιλέξτε «Wi-Fi» από το μενού CONNECTION TYPE (Τύπος σύνδεσης) πατώντας (1) στο πληκτρολόγιο. Η συσκευή myPOS Mini θα ψάξει για διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi εντός της εμβέλειας της και θα εμφανίσει λίστα με τα ονόματά τους στην οθόνη.
  • ΒΗΜΑ 2: Βρείτε το δίκτυο Wi-Fi και επιλέξτε το πατώντας τον αριθμό του (από 1 έως 6) στο πληκτρολόγιο. Εάν υπάρχουν περισσότερες από 6 διαθέσιμα δίκτυα στον κατάλογο, περάστε στην επόμενη σελίδα του καταλόγου πατώντας (F2). Εάν το δίκτυο Wi-Fi δεν υπάρχει στον κατάλογο, πατήστε (X) και το myPOS Mini θα σαρώσει ξανά (νέα αναζήτηση) για διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται εντός του δικτύου.
  • ΒΗΜΑ 3: Εάν το δίκτυο Wi-Fi απαιτεί κωδικό πρόσβασης, το myPOS Mini θα εμφανίσει την οθόνη του κωδικού πρόσβασης Wi-Fi, όταν θα μπορεί να εισαχθεί ο κωδικός πρόσβασης. Εάν ο κωδικός πρόσβασης περιέχει ψηφία, πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Εάν ο κωδικός πρόσβασης περιέχει γράμματα ή άλλα σύμβολα, πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο και κατόπιν το πλήκτρο F2 όσες φορές χρειάζεται μέχρι να εμφανιστεί το σωστό γράμμα. Εάν γίνει κάποιο λάθος, πατήστε το κίτρινο πλήκτρο (<) για να διαγράψετε την τελευταία καταχώρηση. Όταν έχει εισαχθεί ο κωδικός πρόσβασης, πατήστε το πράσινο πλήκτρο (O) για ολοκλήρωση της λειτουργίας.

  Μόλις έχει συνδεθεί η συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi, το myPOS Mini θα εκτελέσει δοκιμή σύνδεσης στο σύστημα myPOS.

  • ΒΗΜΑ 1: Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή εργασιών στο πάνω μέρος της οθόνης και πατήστε στο εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία
  • ΒΗΜΑ 2: Πατήστε το εικονίδιο Wi-Fi και επιλέξτε το δίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται εντός του επιθυμητού δικτύου.
  • ΒΗΜΑ 3: Εάν το δίκτυο Wi-Fi απαιτεί κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στην οθόνη που θα εμφανιστεί για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση

  Σφάλματα κατά τη σύνδεση της συσκευής και πιθανές αιτίες:

  'Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον κεντρικό υπολογιστή εξουσιοδότησης'

  • Ο δρομολογητής έχει περιορισμό επισκεψιμότητας δικτύου ή συγκεκριμένο φίλτρο
  • Ο δρομολογητής απαιτεί συγκεκριμένη ρύθμιση ή ειδική διαμόρφωση TCP/IP στη συσκευή (το myPOS λειτουργεί μόνο με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)
  • Το σήμα δικτύου δεν είναι αρκετά ισχυρό. Η ένταση του σήματος δικτύου υποδεικνύεται μέσω εικονιδίου σήματος Wi-Fi που βρίσκεται στην άνω γωνία της οθόνης.

  Ήταν αυτό το άρθρο χρήσιμο;

  Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

  Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

  Στείλτε μας τα σχόλιά σας

Επικοινωνία
Cookie

Επιλέξτε την προτίμησή σας στα cookie

2-3