Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Χρέωση μη συνεργασίας, Χρέωση αδράνειας & Χρέωση μη είσπραξης

 • 1. Για τι είναι αυτές οι τρεις χρεώσεις;

  Οι χρεώσεις αυτές ισχύουν σε περιορισμένες περιπτώσεις αδράνειας εκ μέρους του πελάτη. Δεν πρόκειται για βασικές χρεώσεις και χρεώνονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε μηνιαία βάση.

  Η Χρέωση μη συνεργασίας, Αδράνειας και Μη είσπραξης είναι χρεώσεις που επιβάλλονται σε myPOS εμπόρους που δεν χρησιμοποιούν τις myPOS Υπηρεσίες σύμφωνα με τους κανόνες και τους σκοπούς τους και καλύπτονται από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Χρέωση μη συνεργασίας: Ο λογαριασμός του εμπόρου έχει μπλοκαριστεί, επειδή θεωρείται ότι οι δραστηριότητες του εμπόρου παραβιάζουν την Πολιτική Αποδοχής μας ή τις Νομικές Συμφωνίες μας ή άλλον ισχύοντα κανονισμό ή επειδή ο έμπορος δεν έχει παράσχει πληροφορίες ή έγγραφα που του έχουμε ζητήσει.
  • Χρέωση αδράνειας: Ο έμπορος δεν έχει χρησιμοποιήσει καμιά από τις λειτουργίες πληρωμής της myPOS Υπηρεσίας για 10 διαδοχικούς μήνες, κατά τους οποίους ο λογαριασμός ήταν αδρανής και δεν έγινε επεξεργασία καμιάς έγκυρης συναλλαγής μέσω του λογαριασμού. π.χ. ο έμπορος δεν έχει πραγματοποιήσει καμιά πληρωμή με myPOS Κάρτα του, ο έμπορος δεν έχει πραγματοποιήσει καμιά μεταφορά χρημάτων ή ο έμπορος δεν έχει λάβει καμιά εισερχόμενη μεταφορά.
  • Χρέωση Μη είσπραξης: Ο έμπορος δεν έχει δεχτεί έγκυρες πληρωμές καρτών ύψους τουλάχιστον 50,00 EUR/ 50 GBP/ 50 BGN / 50 CHF (βάσει του υποκείμενου νομίσματος του βασικού λογαριασμού του myPOS εμπόρου) για 10 διαδοχικούς μήνες.

  2. Θα επηρεαστώ από τις εν λόγω χρεώσεις;

  Εάν δεν εμπίπτετε σε οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες κατηγορίες, δεν θα επηρεαστείτε από τις εν λόγω χρεώσεις.


  3. Πώς μπορώ να αποφύγω την πληρωμή αυτών των χρεώσεων;

  Είναι εύκολο:

  • Να είστε συνεπείς με τις υποχρεώσεις σας: Στείλτε μας τις πληροφορίες ή τα έγγραφα που σας έχουμε ζητήσει. Πρέπει να τηρούμε αυστηρούς νόμους και κανονισμούς δέουσας επιμέλειας όταν σας παρέχεται η Υπηρεσία myPOS Υπηρεσία,
  • Αποφύγετε την αδράνεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα: Χρησιμοποιήστε τις myPOS Υπηρεσίες - χρησιμοποιήστε myPOS την κάρτα σας, χρησιμοποιήστε myPOS το τερματικό σας, χρησιμοποιήστε τον λογαριασμό σας και κάντε τουλάχιστον 1 έγκυρη συναλλαγή.
  • Αποφύγετε τη μη είσπραξη - δεχτείτε έγκυρες πληρωμές με κάρτες μέσω του τερματικού σας POS ή με το myPOS Online (ηλεκτρονικές συναλλαγές)

  4. Εάν πρέπει να πληρώσω κάποια από αυτές τις χρεώσεις, θα με ειδοποιήσετε εκ των προτέρων;

  Ναι. Θα ειδοποιηθείτε τουλάχιστον 2 μήνες νωρίτερα από την επιβολή τέτοιων χρεώσεων. Κατά συνέπεια, θα έχετε αρκετό χρόνο για να λάβετε μέτρα, ώστε να αποφύγετε και να αποτρέψετε αυτές τις χρεώσεις.


  5. Πώς μπορώ να αποτρέψω την επιβολή τέτοιων χρεώσεων;

  Μην ανησυχείτε, μπορείτε εύκολα να σταματήσετε την επιβολή αυτών των χρεώσεων.

  Εάν παρατηρήσετε ότι σας έχουν επιβληθεί αυτές οι χρεώσεις, ελέγξτε την κατάσταση του λογαριασμού σας και δείτε εάν έχετε παραλείψει να μας στείλετε έγγραφα ή πληροφορίες που σας έχουμε ζητήσει.

  Ελέγξτε το ιστορικό σας για την τελευταία έγκυρη συναλλαγή σας. Εάν πρόκειται για Χρέωση αδράνειας, πραγματοποιήστε μια έγκυρη συναλλαγή, εάν πρόκειται για χρέωση Μη είσπραξης, χρησιμοποιήστε το POS ή την ηλεκτρονική αποδοχή πληρωμής για να δεχτείτε πληρωμές με κάρτα μέσω της myPOS Υπηρεσίας.

  Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να καθορίσετε γιατί χρεώνεται ο λογαριασμός σας με τέτοια χρέωση και χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα.


  6. Γιατί είναι απαραίτητες αυτές οι χρεώσεις;

  Στόχος των χρεώσεων είναι να παρακινήσουν τους πελάτες μας να χρησιμοποιούν ενεργά τις υπηρεσίες που παρέχονται στην πλατφόρμα μας. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού αδρανών πελατών αυξάνει τα λειτουργικά μας έξοδα για τη συντήρηση της πλατφόρμας και εμποδίζει την ανάπτυξη νέων και χρήσιμων λύσεων πληρωμών και προϊόντων τα οποία μπορούμε να προσφέρουμε σε όλους τους πελάτες μας. Θεσπίσαμε τις εν λόγω χρεώσεις για να καλύψουμε τα έξοδα που σχετίζονται με τη διαχείριση δεδομένων και κινδύνου, την υποστήριξη συστημάτων και για να μπορούμε να συνεχίζουμε να παρέχουμε δωρεάν τις καινοτόμες και εμπλουτισμένες λειτουργίες στους ενεργούς χρήστες της πλατφόρμας.

  Συγκριτικά με τις τράπεζες, δεν χρησιμοποιούμε τα κεφάλαια τα δικά σας και άλλων πελατών για επιχειρηματικούς σκοπούς όπως χορήγηση πιστώσεων. Φυλάσσουμε τα χρήματά σας σε τράπεζες εγνωσμένου κύρους όπως υποχρεωνόμαστε εκ του νόμου, γεγονός το οποίο μας δημιουργεί επιπλέον έξοδα. Ωφελούμαστε μόνο όταν χρησιμοποιείτε ενεργά την myPOS Υπηρεσία για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές.


  7. Τι συμβαίνει εάν εμπίπτω σε περισσότερες από μια από τις προαναφερθείσες κατηγορίες, θα χρεωθώ περισσότερες φορές;

  Όχι. Θα σας επιβληθεί μόνο μία από τις εν λόγω χρεώσεις, εάν εμπίπτετε σε περισσότερες από μία από τις ειδικές περιπτώσεις. Οι χρεώσεις επιβάλλονται με την ακόλουθη προτεραιότητα:

  1. Χρέωση μη συνεργασίας
  2. Χρέωση αδράνειας
  3. Χρέωση μη είσπραξης

  8. Μπορεί ο λογαριασμός μου να χρεωθεί με αρνητικό υπόλοιπο ή υπερανάληψη εξαιτίας αυτών των χρεώσεων;

  Όχι, οι χρεώσεις αυτές επιβάλλονται μόνο και εφόσον έχετε υπόλοιπο σε οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς myPOS σας.

  Ήταν αυτό το άρθρο χρήσιμο;

  Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

  Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

  Στείλτε μας τα σχόλιά σας

Επικοινωνία
Cookie

Επιλέξτε την προτίμησή σας στα cookie

2-3