Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

  Αντιμετώπιση προβλημάτων

 • Σφάλματα συναλλαγών στη συσκευή myPOS
  Σφάλματα & μηνύματα Αιτία σφάλματος και περαιτέρω οδηγίες
  Σφάλμα: 04 'Κράτηση κάρτας' * Μην επιχειρήσετε να επεξεργαστείτε την πληρωμή με την κάρτα
  *Συμβουλέψτε τον πελάτη να επικοινωνήσει με τον πάροχο της κάρτας του, η κατάσταση φαίνεται ως κλεμμένη
  * Ζητήστε από τον πελάτη να σας δώσει διαφορετική κάρτα
  Σφάλμα: 41 'Απολεσθείσα κάρτα' * Μην επιχειρήσετε να επεξεργαστείτε την πληρωμή με την κάρτα
  *Συμβουλέψτε τον πελάτη να επικοινωνήσει με τον πάροχο της κάρτας του, η κατάσταση φαίνεται ως απολεσθείσα
  Σφάλμα: 43 'Κλεμμένη κάρτα' * Μην επιχειρήσετε να επεξεργαστείτε την πληρωμή με την κάρτα
  *Συμβουλέψτε τον πελάτη να επικοινωνήσει με τον πάροχο της κάρτας του, η κατάσταση φαίνεται ως κλεμένη
  *Δεν προτείνεται να συνεχίσετε με την πώληση
  Σφάλμα: 51 'Ανεπαρκή κεφάλαια' * Τα χρήματα της κάρτας δεν επαρκούν για την κάλυψη της πληρωμής
  * Συμβουλέψτε τον πελάτη να επικοινωνήσει με την τράπεζά του
  * Ζητήστε από τον πελάτη να παράσχει διαφορετική κάρτα
  Σφάλμα: 54 'Ληγμένη κάρτα' Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην κάρτα.
  * Μελλοντική ημερομηνία: Δοκιμάστε ξανά τη συναλλαγή σε
  * Προηγούμενη ημερομηνία: Συμβουλέψτε τον πελάτη να επικοινωνήσει με τον εκδότη της κάρτας του για ανανέωση
  * Ζητήστε από τον πελάτη να σας δώσει άλλη κάρτα
  Σφάλμα: 55 'Λάθος PIN' * Επιβεβαιώστε με τον πελάτη εάν ο κωδικός PIN που εισήχθη είναι σωστός
  *Εάν ο κωδικός PIN ήταν σωστός, ο εκδότης της κάρτας μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα συστήματος
  *Επανάληψη της συναλλαγής
  Σφάλμα: 57 'Η συναλλαγή δεν επιτρέπεται από τον εκδότη' * Ενημερώστε τον πελάτη ότι η συναλλαγή που επιχειρεί δεν επιτρέπεται με την κάρτα
  * Ζητήστε από τον πελάτη να σας δώσει διαφορετική κάρτα
  Σφάλμα: 58 'Η συναλλαγή δεν επιτρέπεται στο τερματικό' * Το τερματικό POS έχει αποκλειστεί για τη συναλλαγή που επιχειρείτε
  * Συνδεθείτε στο λογαριασμό myPOS και ελέγξτε τις ρυθμίσεις (καρτέλα Συσκευές, επιλέξτε την εν λόγω συσκευή, κάντε κλικ στις ρυθμίσεις κάτω από την εικόνα της συσκευής)
  * Οι Συσκευές myPOS επιτρέπουν την εισαγωγή περιορισμών για: 1. Επιστροφές χρημάτων, 2. Άκυρες συναλλαγές και 3. Ανανεώσεις χρόνου ομιλίας
  Σφάλμα: 61 Υπέρβαση ορίου ανάληψης Υπέρβαση του ορίου αξίας (ποσού συναλλαγής) για την κάρτα.
  *Συμβουλέψτε τον πελάτη να επικοινωνήσει με τον εκδότη της κάρτας
  Σφάλμα: 62 'Περιορισμένη κάρτα' Μήνυμα σφάλματος από την τράπεζα του κατόχου της κάρτας
  * Συμβουλεύστε τον πελάτη να επικοινωνήσει με τον εκδότη της κάρτας
  Σφάλμα: 63 'Παραβίαση ασφάλειας' Μήνυμα σφάλματος από την τράπεζα του κατόχου της κάρτας
  * Συμβουλεύστε τον πελάτη να επικοινωνήσει με τον εκδότη της κάρτας
  Σφάλμα: 65 Υπέρβαση συχνότητας ανάληψης Υπέρβαση του ορίου μέτρησης (αριθμός συναλλαγών) για την κάρτα.
  *Συμβουλέψτε τον πελάτη να επικοινωνήσει με τον εκδότη της κάρτας
  Σφάλμα: 75 'Υπέρβαση δοκιμών PIN' Το PIN για την κάρτα έχει εισαχθεί λάθος τρεις συνεχόμενες φορές.
  *Μην επιχειρήσετε να επεξεργαστείτε την πληρωμή με την κάρτα ξανά
  * Ζητήστε από τον πελάτη να σας δώσει διαφορετική κάρτα
  Σφάλμα: AF/TR/TR-02/TR-11/CC/EE 'Η συναλλαγή απορρίπτεται' Υπάρχουν αρκετές αιτίες:
  Η κάρτα αφαιρέθηκε πολύ γρήγορα και η διαδικασία έγκρισης διακόπηκε. Το τερματικό POS δεν μπόρεσε να κρυπτογραφήσει το μήνυμα και να επεξεργαστεί τη συναλλαγή.
  Ο τύπος κάρτας δεν αναγνωρίστηκε.
  Μη έγκυρη μορφή PIN.
  Μη έγκυρα δεδομένα συναλλαγής.
  Ελλιπείς πληροφορίες για τον έμπορο ή τον τερματικό.
  Το νόμισμα της κάρτας δεν ταιριάζει με το νόμισμα του τερματικού.
  Η συναλλαγή εγκρίνεται από τον εκδότη, αλλά η κάρτα αρνείται τη συναλλαγή.
  Ο πελάτης πάτησε λάθος κουμπί στο τερματικό και ακύρωσε τη συναλλαγή κατά λάθος.
  Σφάλμα κρυπτογράφησης
  * Επανάληψη συναλλαγής
  * Ζητήστε από τον πελάτη να δώσει διαφορετική κάρτα
  Σφάλμα: PE 'Μη έγκυρος κωδικός προέγκρισης' Ο καταχωρημένος κωδικός προέγκρισης είναι άκυρος
  Μηνύματα σφάλματος επικοινωνίας
  Κωδικός σφάλματος Περιγραφή
  5 Η συσκευή επιχειρεί να επικοινωνήσει μέσω Bluetooth. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων.
  11 Η συσκευή διαβάζει τη κάρτα, εισάγετε το PIN (σε περίπτωση που είναι απαραίτητο) και μετά αποστέλλεται ένα μήνυμα εξουσιοδότησης. Το σφάλμα 11 αναφέρεται σε πρόβλημα κατά την αποστολή μηνύματος εξουσιοδότησης.
  12 Το μήνυμα εξουσιοδότησης έχει εγκριθεί. Παρουσιάστηκε σφάλμα στη συνέχεια κατά την αποστολή του μηνύματος Λήψη / Εκκαθάριση.
  13 Το μήνυμα εξουσιοδότησης έχει εγκριθεί. Το σφάλμα παρουσιάζεται αν:
  -η συναλλαγή απορρίφθηκε εκ των υστέρων από την κάρτα
  - εξάντληση χρονικού ορίου στο τερματικό (time out)
  Ως αποτέλεσμα, η συναλλαγή αντιστρέφεται.
  14 Παρουσιάστηκε σφάλμα στην αποστολή δεδομένων κατά την προσπάθεια επικύρωσης του κωδικού ενεργοποίησης.
  15 Παρουσιάστηκε σφάλμα στην αποστολή δεδομένων κατά τη προσπάθεια ελέγχου για ενημέρωση.
  16 Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποστολή δεδομένων κατά την προσπάθεια λήψης / εκκαθάρισης αναφορών.
  17 Παρουσιάστηκε σφάλμα στην αποστολή δεδομένων κατά την προσπάθεια επικύρωσης κωδικού απενεργοποίησης.
  18 Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποστολή δεδομένων κατά την προσπάθεια ελέγχου της σύνδεσης.
  19 Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια επιβεβαίωσης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης της συσκευής.
  20 Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επικύρωση ενός μηνύματος κεντρικού υπολογιστή
  21 Κοινό σφάλμα επικοινωνίας, συνήθως ο απομακρυσμένος κεντρικός υπολογιστής έχει κλείσει τη σύνδεση
  22 Δεν ελήφθη απάντηση για το αίτημα που στάλθηκε
  Σφάλματα συσκευής myPOS
  Σφάλματα & μηνύματα Αιτία σφάλματος και περαιτέρω οδηγίες
  Σφάλμα: XX 'Μη εφικτή πρόσβαση στον κεντρικό υπολογιστή εξουσιοδότησης' *Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας δεν έχει περιορισμούς επισκεψιμότητας δικτύου ή φίλτρα - ο δρομολογητής σας δεν απαιτεί ρύθμιση ειδικής διαμόρφωσης TCP/IP στις συσκευές δικτύου σας (η myPOS θα χρησιμοποιεί μόνο τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)
  * Βεβαιωθείτε ότι το σήμα δικτύου είναι αρκετά ισχυρό. Η ένταση του σήματος δικτύου υποδεικνύεται μέσω εικονιδίου σήματος Wi-Fi που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης της συσκευής.
  Για να συνδεθείτε μέσω δρομολογητή Wi-Fi, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα «Πώς να συνδέσετε τη συσκευή σας με Wi-Fi» από τον Γρήγορο οδηγό χρήστη που περιλαμβάνεται στη συσκευασία σας.
  Μήνυμα σφάλματος «Δεν βρέθηκε κάρτα στην Υποδοχή 1.» στη συσκευή myPOS Combo, ωστόσο η κάρτα έχει ήδη εισαχθεί Ελέγξτε αν η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί στη σωστή υποδοχή κάρτας. Η συσκευή myPOS διαθέτει 2 υποδοχές SIM. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την υποδοχή κάρτας SIM 1 (την πίσω). Η πρώτη προσπελάσιμη υποδοχή SIM (υποδοχή SIM 2) θα παραμείνει κενή.
  Μήνυμα σφάλματος «Η εγγραφή δικτύου ήταν ανεπιτυχής» Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή myPOS δεν μπόρεσε να βρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας. Πατήστε στο πράσινο κουμπί (O) Ρυθμίσεις για να τις εισάγετε χειροκίνητα. Θα σας ζητηθεί APN (Όνομα σημείου πρόσβασης του δικτύου σας), όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.
  Μήνυμα σφάλματος «Ανεπιτυχής ενεργοποίηση συσκευής» όταν εισάγεται ο κωδικός ενεργοποίησης Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός ενεργοποίησης έχει εισαχθεί σωστά και προσπαθήστε ξανά. Έχετε υπόψη σας ότι ο κωδικός ενεργοποίησης ισχύει για 24 ώρες. Εάν ο κωδικός σας έχει λήξει, δημιουργήστε νέο.
  Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενεργοποίηση, στείλτε email στο Κέντρο επικοινωνίας μας από τη διεύθυνση email που έχετε καταχωρήσει. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 48 ωρών.
  Η συσκευή myPOS ενεργοποιήθηκε με επιτυχία, ωστόσο η διαδικασία ενημέρωσης απέτυχε Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και προσπαθήστε ξανά. Εναλλακτικά, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο σύνδεσης και να προσπαθήσετε να ενημερώσετε ξανά. Η διαδικασία ενημέρωσης μετά την επιτυχή ενεργοποίηση είναι υποχρεωτική, έτσι η νέα συσκευή myPOS που διαθέτετε θα ζητήσει να την ολοκληρώσετε.
  Μία επιτυχημένη συναλλαγή με κατάσταση «Δεν έχει εκκαθαριστεί» στο μενού «Λογαριασμοί» ή στο μενού «Συσκευές» μου Αν η συναλλαγή σας εγκριθεί και η συσκευή εμφανίσει ένα επιτυχημένο μήνυμα, αυτή η κατάσταση εμφανίζεται επειδή το μήνυμα επιβεβαίωσης από το τερματικό δεν έχει ληφθεί ακόμα από το σύστημα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διακοπή της διαδικασίας ή της σύνδεσης. Την επόμενη φορά που θα πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή, η συσκευή myPOS θα ολοκληρώσει πρώτα την προηγούμενη συναλλαγή και κατόπιν θα επεξεργαστεί τη νέα.

  Ήταν αυτό το άρθρο χρήσιμο;

  Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

  Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

  Στείλτε μας τα σχόλιά σας

Επικοινωνία
Cookie

Επιλέξτε την προτίμησή σας στα cookie

2-3