Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Χρεώσεις για λογαριασμό myPOS

Η δημιουργία λογαριασμού myPOS είναι δωρεάν. Χωρίς μηνιαίες ή ετήσιες χρεώσεις υπηρεσιών, ο έμπορος πληρώνει μόνο για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί.

Χρεώσεις υπηρεσίας λογαριασμού:
Επαγγελματικός λογαριασμός με IBAN Δωρεάν
Μηνιαία χρέωση Δωρεάν
Ετήσια χρέωση Δωρεάν
Χρηματοδότηση και εσωτερικές μεταφορές:
Εισερχόμενες και Εξερχόμενες εσωτερικές μεταφορές Δωρεάν
Μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών Δωρεάν
Χρηματοδότηση μέσω τραπεζικής μεταφοράς Δωρεάν
Εξερχόμενες μεταφορές σε τραπεζικούς λογαριασμούς:
Μεταφορά SEPA 3.00 EUR
Μεταφορά SEPA Instant 4.00 EUR
Μεταφορά σε νόμισμα CHF 4.00 EUR
Μεταφορά σε νόμισμα GBP 4.00 EUR
Μεταφορά σε νόμισμα BGN 4.00 EUR
Μεταφορές σε άλλα νομίσματα εντός ΕΟΧ, ΗΒ και Ελβετίας1 4.00 EUR
Διεθνής μεταφορά σε Όλα τα νομίσματα currencies - SHA 0.250%, Min. 9.00 EUR
Διεθνής μεταφορά σε Όλα τα νομίσματα currencies - OUR 1.000%, Min. 14.90 EUR
Τέλη που σχετίζονται με μεταφορές:
Αίτημα ακύρωσης / επιστροφής πληρωμής - εκκρεμεί μεταφορά 25.00 EUR
Αίτημα ακύρωσης ή επιστροφής πληρωμής για εξερχόμενη τραπεζική μεταφορά 75.00 EUR + τυχόν χρεώσεις της ανταποκρίτριας τράπεζας
Μεταφορά σε λανθασμένο κωδικό IBAN ή / και BIC 10.00 EUR
Διερεύνηση πληρωμής - SEPA 25.00 EUR
Διερεύνηση της πληρωμής2 75.00 EUR + τυχόν χρεώσεις της ανταποκρίτριας τράπεζας
Επεξεργασία άμεσης χρέωσης SEPA 0.50 EUR
Επιστροφή χρημάτων άμεσης χρέωσης SEPA3 1.00 EUR
Τέλη που σχετίζονται με πληρωμές:
Πληρωμή μέσω myPOS Online / iDEAL 0.30 EUR
Επιστροφή χρημάτων myPOS Online / iDEAL 0.25 EUR
Επιστροφή χρημάτων από λογαριασμό Δωρεάν
Αίτημα ακύρωσης ή επιστροφής πληρωμής 10.00 EUR
Λοιπές χρεώσεις:
Χρέωση μη συνεργασίας4 150.00 EUR
Χρέωση αδράνειας5 10.00 EUR
Χρέωση μη αποδοχής συναλλαγών με κάρτες6 5.00 EUR
Εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος κατά το κλείσιμο ενός λογαριασμού Δωρεάν
Ειδοποίηση μέσω μηνύματος κειμένου7 0.10 EUR
Έντυπη δήλωση ή πρόσθετες πληροφορίες / αιτήματα για συναλλαγές και υπόλοιπο 5.00 EUR

1. Τα τέλη ισχύουν για μεταφορές εντός ΕΟΧ, ΗΒ και Ελβετίας σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα νομίσματα: CZK, DKK, HRK, HUF, ISK, NOK, PLN, RON, SEK

2. Για έρευνες που ξεκινούν 3 μήνες μετά την αρχική ημερομηνία της συναλλαγής, θα σας κοινοποιήσουμε τις χρεώσεις μετά τη λήψη των πληροφοριών από την ανταποκρίτρια τράπεζα

3. Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων άμεσης χρέωσης SEPA που χρεώνεται εντός οκτώ εβδομάδων μετά την ημερομηνία εκτέλεσης και τυχόν μη εξουσιοδοτημένης συναλλαγής μετά από οκτώ εβδομάδες και έως και δεκατρείς μήνες μετά την πληρωμή

4. Αυτή δεν είναι τυπική χρέωση. Η χρέωση αυτή γίνεται στις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο λογαριασμός σας έχει αποκλειστεί επειδή δεν μας έχετε παράσχει έγγραφα τα οποία οφείλουμε να έχουμε από το νόμο εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου ή λόγω τυχόν παραβίασης από την πλευρά σας που δεν επιδιορθώθηκε εντός εύλογου χρονικού πλαισίου. Σε αυτή τη περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε 2 μήνες νωρίτερα πριν γίνει η χρέωση.

5. Αυτή δεν είναι τυπική χρέωση.Η χρέωση αυτή γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει έγκυρες συναλλαγές για 10 συνεχόμενους μήνες. Σε αυτή τη περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε 2 μήνες νωρίτερα πριν γίνει η χρέωση.

6. Αυτή δεν είναι τυπική χρέωση. Η χρέωση αυτή γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδιαίτερα αν δεν έχετε πραγματοποιήσει συναλλαγές αποδοχής πληρωμών για 10 συνεχόμενους μήνες. Σε αυτή τη περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε 2 μήνες νωρίτερα πριν γίνει η χρέωση.

7. Άλλες χρεώσεις μπορεί να επιβληθούν από τον πάροχο υπηρεσιών client mobile.


Χρεώσεις για τη κάρτα myPOS

Η Επαγγελματική κάρτα myPOS εκδίδεται χωρίς χρέωση, χρεώνονται μόνο οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την κάρτα.

Χρεώσεις υπηρεσίας λογαριασμού:
Έκδοση κύριας κάρτας Δωρεάν
Πρόσθετη έκδοση κάρτας (μετά την πρώτη κάρτα) 5.00 EUR
Επανέκδοση πρώτης κάρτας (κάρτα που έληξε) Δωρεάν
Επανέκδοση πρόσθετης κάρτας (κάρτα που έληξε) 5.00 EUR
Επανέκδοση κάρτας (χαμένη, κλεμμένη, κατεστραμμένη κάρτα)1 10.00 EUR
Χρεώσεις συναλλαγών:
Ανάληψη μετρητών ATM σε BGN
(Ποσό ανάληψης σε ευρώ ή η συναλλαγματική του αξία σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία της συναλλαγής)
≤ 300.00 EUR 2.00 EUR
> 300.00 EUR 4.00 EUR
Ανάληψη μετρητών ATM σε EUR
(Ποσό ανάληψης σε ευρώ ή η συναλλαγματική του αξία σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία της συναλλαγής)
≤ 300.00 EUR 2.00 EUR
> 300.00 EUR 4.00 EUR
Ανάληψη μετρητών από ATM στην ΕΕ
(Ποσό ανάληψης σε ευρώ ή η συναλλαγματική του αξία σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία της συναλλαγής)
≤ 300.00 EUR 2.00 EUR
> 300.00 EUR 4.00 EUR
Εγχώρια ανάληψη μετρητών από ATM (Ελβετία)
(Ποσό ανάληψης σε ευρώ ή η συναλλαγματική του αξία σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία της συναλλαγής)
≤ 300.00 EUR 2.00 EUR
> 300.00 EUR 4.00 EUR
Ανάληψη μετρητών από ATM2 1.000% + 4.00 EUR
Ανάληψη μετρητών από POS σε BGN
(Ποσό ανάληψης σε ευρώ ή η συναλλαγματική του αξία σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία της συναλλαγής)
≤ 300.00 EUR3 2.00 EUR
> 300.00 EUR3 4.00 EUR
Ανάληψη μετρητών από POS σε EUR
(Ποσό ανάληψης σε ευρώ ή η συναλλαγματική του αξία σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία της συναλλαγής)
≤ 300.00 EUR3 2.00 EUR
> 300.00 EUR3 4.00 EUR
Ανάληψη μετρητών από POS3 1.000% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR
Πληρωμή σε POS Δωρεάν
Πληρωμές μέσω διαδικτύου Δωρεάν
Έλεγχος υπολοίπου στο ATM 0.50 EUR
Απόρριψη συναλλαγής στο ATM Δωρεάν
Έναρξη χρέωσης διαδικασίας αντιστροφής χρέωσης 15.00 EUR

1. Δεν ισχύει σε περίπτωση αντικατάστασης κάρτας ελαττώματος / ετικέτας για την οποία είναι υπεύθυνος ο εκδότης.

2. Ποσό ανάληψης σε ευρώ ή η συναλλαγματική του αξία σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία της συναλλαγής

3. Ο χειριστής του POS μπορεί να χρεώσει επιπλέον.


Οι υπηρεσίες απόκτησης είναι συγκεκριμένες για κάθε χώρα και κλάδο. Συμπληρώστε το πιο κάτω έντυπο αίτησης και η ομάδα της myPOS θα σας στείλει προσφορά προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.


Επικοινωνία
Cookie

Επιλέξτε την προτίμησή σας στα cookie

2-3