Česta pitanja

 • Prihvat plaćanja

  myPOS uređaji obrađuju plaćanja svim vrstama kartica - čip i PIN karticama, beskontaktnim i karticama s magnetnom trakom te prihvaćaju plaćanja svim poznatijim karticama kao i plaćanja putem Apple Pay, Google Pay i Samsung Pay usluga.

  Obrada plaćanja čip i PIN karticama

  Umetnite karticu (s čipom okrenutim prema gore i prema uređaju) u donji utor na uređaju. Ako uređaj ne prihvati karticu, provjerite je li kartica pravilno umetnuta tako da je izvadite i ponovno umetnete. Ako problem ustraje, problem bi mogao biti u kartici. Zatražite kupca drugu karticu.

  Čip kartice obično traže PIN kôd za potvrdu transakcije. U tom će slučaju myPOS terminal prikazati poruku UNESITE PIN. Uručite terminal kupcu i zatražite ga da unese svoj PIN kôd i da pritisne tipku za potvrdu kada je gotov. Terminal će obraditi PIN kôd i, ako je PIN točan, prikazati poruku o uspješnoj transakciji.

  Ako za karticu nije potreban PIN, transakcija će se obraditi bez upita za PIN i uređaj će prikazati poruku o uspješnoj transakciji.

  PIN - osobni identifikacijski broj

  Obrada plaćanja karticama s magnetnom trakom

  Provucite karticu (s magnetnom trakom okrenutom prema gore) kroz gornji utor na uređaju. Provjerite je li kartica pravilno umetnuta i provucite je kroz čitač jednolikom brzinom. Napominjemo da brzina provlačenja kartice ne bi smjela biti prespora, jer to može dovesti do poteškoća.

  Ako se čip kartica provlači kao magnetna, terminal je neće prihvatiti. Umetnite karticu (s čipom okrenutim prema gore i prema uređaju) u donji utor myPOS uređaja i slijedite korake navedene u odjeljku Obrada plaćanja čip i PIN karticama.

  Obrada plaćanja beskontaktnim karticama

  Beskontaktna plaćanja vrše se beskontaktnim karticama ili pametnim telefonom.

  • Beskontaktne kartice: myPOS uređaji prihvaćaju plaćanja payWave i PayPass beskontaktnim karticama koje izdaje Visa. Beskontaktne kartice mogu se prepoznati prema logu:
  • Pametni telefoni: myPOS uređaji obrađuju plaćanja putem usluga Apple Pay i Google Pay

  Plaćanja beskontaktnim karticama i pametnim telefonima obrađuju se na jednak način. Držite karticu ili pametni telefon otprilike 3 cm iznad zaslona svog myPOS uređaja. Indikatori u četiri boje zasvijetlit će pokazujući da je kartica prepoznata. Bude li plaćanje uspješno obrađeno, svijetlit će sva četiri indikatora, a zvučni signal će javiti da se kartica može ukloniti. Plaćanje je dovršeno u nekoliko sekundi.

  U nekim situacijama, osobito u slučaju većih iznosa, kartica će tražiti unos PIN kôda. Uručite terminal kupcu i zatražite ga da unese svoj PIN kôd.

  Je li vam ovaj članak bio od pomoći?

  Hvala vam na javljanju!

  Hvala vam na javljanju!

  Javite nam što mislite

Obratite nam se
Cookie

Odaberite postavke kolačića

2-3