Česta pitanja

CRS i FATCA

 • Napomena o zakonima vezanima uz FATCA-u i Zajednički standard izvješćivanja

  Prema međunarodnim sporazumima vlada svih zemalja članica EU i Zakonu SAD-a o izvršenju poreznih obaveza s obzirom na račune u stranim financijskim institucijama („FATCA“), usvojenog za provedbu sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država („SAD“) i vlada zemalja članica EU o izvršavanju poreznih obaveza na međunarodnoj razini i Direktive EU o obveznoj automatskoj razmjeni informacija u području oporezivanja (2014/107/EU), usvojene za primjenu zajedničkog OECD standarda izvješćivanja („Zajednički standard izvješćivanja“), mi i financijske institucije koje pružaju financijske račune i platne usluge prema Ugovoru za myPOS usluge, kao kontrolori podataka, obavještavamo vas da će sljedeći podaci biti prikupljeni i mogu biti razmijenjeni ili na druge načine obrađeni u svrhu prethodno navedenih zakona (prema primjeni) i u skladu s njima:

  • Vaše ime,
  • Vaša adresa,
  • Vaša zemlja (ili zemlje) u kojoj ste (smatrate se) porezni obveznik,
  • Vaš porezni broj(evi) koje izdaje zemlja ili zemlje u kojima ste porezni obveznik, i, prema primjeni, vaš porezni broj u SAD (U.S. TIN),
  • Vaše mjesto i datum rođenja,
  • Vaš broj računa (ili broj zamjenskog računa, na kojem se vide vaša sredstva),
  • Vaše stanje na računu ili vrijednost na dan 31. prosinca godine tijekom koje imate otvoren račun.

  Ako ste prema FATCA-i osoba iz SAD-a i/ili osoba koja podliježe izvještavanju prema Zajedničkom standardu izvješćivanja i pod pretpostavkom da FATCA i Zajednički standard izvješćivanja obvezuju financijske institucije (u svakom slučaju kao „Vlasnik računa koji podliježe izvještavanju“), odgovarajuća financijska institucija, kao izvješćujuća financijska institucija prema tim zakonima, ove će informacije automatski razmijeniti s lokalnim poreznim vlastima u matičnoj zemlji članici odgovarajuće financijske institucije. Potonji će razmijeniti te informacije s Poreznom upravom SAD-a u slučaju primjene FATCA-e i/ili, u slučaju primjene Zajedničkog standarda izvješćivanja, s nadležnim vlastima odgovarajuće zemlje ili zemalja u kojima ste porezni obveznik, prema Zajedničkom standardu izvješćivanja.

  Prethodno navedene informacije razmijenit će se s lokalnim poreznim tijelima zemlje članice u kojima je smještena financijska institucija za onu kalendarsku godinu tijekom koje jeste ili postanete Vlasnik računa koji podliježe izvještavanju (najkasnije 30. lipnja sljedeće kalendarske godine). Te ćemo podatke nastaviti obrađivati zajedno s financijskom institucijom određenom u vašem Ugovoru za myPOS uslugu sve dok za time postoji potreba. Prvo je izvještavanje zakazano za travanj 2017. za stanja računa na dan 31. prosinca 2016.

  Prema FATCA-i i Zajedničkom standardu izvješćivanja, dužni ste dostaviti dodatne informacije koje bi povremeno mogle biti potrebne financijskim institucijama u primjeni ovih zakona. Ako to pravovremeno ne učinite, odgovarajuća financijska institucija može dostaviti vaše informacije lokalnim poreznim tijelima koja će zauzvrat razmijeniti te informacije s prethodno navedenim tijelima. Imate pravo pristupa informacijama koje se razmjenjuju s lokalnim poreznim tijelima, i, prema slučaju, pravo ispraviti te informacije. Da biste koristili ta prava, morate postupati u skladu s Pravnim sporazumom za myPOS uslugu.

  Upućivanja na FATCA-u i Zajednički standard izvješćivanja uključuju upućivanja na propise koji se temelje na sporazumima o zajedničkim standardima izvješćivanja koji bi mogli biti relevantni prema važećim zakonima kao i zakonima koji izmjenjuju ili zamjenjuju te propise, zakone i sporazume.

  O CRS-u

  Zajednički standard izvješćivanja (CRS) međunarodni je standard za prikupljanje podataka od financijskih institucija u zemljama članicama. Razvila ga je Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) u svrhu sprečavanja utaje poreza, povećanja transparentnosti i zaštite cjelovitosti poreznog sustava.

  Prema zahtjevima CRS-a, financijske institucije u zemljama članicama dužne su od svojih klijenata prikupiti određene informacije i razmijeniti ih s lokalnom poreznom upravom. Svrha toga je utvrditi poreznu rezidentnost klijenata.

  Više od 100 zemalja sudjeluje u CRS-u i pristalo je na automatsku razmjenu i godišnje izvještavanje o informacijama vezanima za porez i financije.

  Kako to utječe na mene?

  Prema CRS-u, myPOS je dužan utvrditi jeste li porezni obveznik u jednoj zemlji dok vam je račun u drugoj. Da bismo to mogli, moramo o vama i vašem poslovnom subjektu prikupiti određene informacije i o njima izvijestiti poreznu upravu.

  Koje podatke myPOS prikuplja prema CRS-u?

  Kako bismo našim klijentima osigurali jednostavnost postupka, sve potrebne podatke prikupljamo tijekom registracije. U slučaju da nam zatrebaju dodatni podaci, stupit ćemo s vama u kontakt.

  Zašto moram dati podatke o zemljama u kojima sam porezni obveznik?

  Prema CRS-u, porezne uprave traže od financijskih institucija poput myPOS-a da prikupljaju informacije o računima i poreznom statusu svojih klijenata i zatim da ih o njima izvijeste.

  Koje zemlje sudjeluju u CRS-u?

  Puni popis zemalja članica možete pronaći ovdje.

  O FATCA-i

  FATCA označava Zakon o izvršenju poreznih obveza s obzirom na račune u inozemnim financijskim institucijama. Pripremili su ga Ministarstvo financija i Porezna uprava SAD-a, a prema njemu inozemne financijske institucije dužne su izvještavati o inozemnoj imovini vlasnika računa u SAD-u. FACTA je prvenstveno sustav izvještavanja kojem je cilj adresirati uočene zlouporabe poreza i potaknuti bolje izvršenje poreznih obveza.

  Koja je ključna razlika između CRS-a i FACTA-e?

  Zapravo, FACTA i CRS imaju slične značajke, jer im je glavni cilj borba protiv utaje poreza i stvaranje zajedničkih standarda za razmjenu podataka o financijskim računima. Međutim, CRS ima šire područje djelovanja. FACTA se isključivo bavi državljanima SAD-a, dok CRS zahtijeva izvještavanje o poreznim obveznicima „zemalja članica CRS-a“.

  Koji je učinak FACTA-e?

  Svake godine financijske institucije poput myPOS-a dužne su poslati podatke o financijskim računima državljana SAD-a.

  Je li vam ovaj članak bio od pomoći?

  Hvala vam na javljanju!

  Hvala vam na javljanju!

  Javite nam što mislite

Obratite nam se
Cookie

Odaberite postavke kolačića

2-3