Česta pitanja

myPOS naknade i ograničenja

 • Otvaranje myPOS računa za e-novac je besplatno. Trgovac ne plaća mjesečne ni godišnje naknade za uslugu, već samo za usluge kojima se koristi. Naknade za naše usluge prikazane su na računu, u podnožju svake stranice.

  Poslovna Visa kartica izdaje se besplatno, a naplaćuju se jedino radnje obavljene karticom. Naknade za transakcije i podizanje sredstava navedene su u myPOS računu. Važno je znati da se naknade za poslovnu Visa karticu koju izdaje myPOS određuju prema valuti kartice. Različite će se naknade stoga primijeniti na različite kartice povezane s računom trgovca.

  Naknade za myPOS usluge prihvata navedene su na myPOS računu, u podnožju svake stranice. Naknade se dijele na usluge prihvata putem interneta i usluge prihvata putem POS uređaja.

  Je li vam ovaj članak bio od pomoći?

  Hvala vam na javljanju!

  Hvala vam na javljanju!

  Javite nam što mislite

Obratite nam se
Cookie

Odaberite postavke kolačića

2-3