Služba za podršku

Diskriminacija na temelju IBAN-a

 • Što je diskriminacija na temelju IBAN-a?

  Ukratko, diskriminacija na temelju IBAN-a događa se kada trgovačko društvo/institucija unutar Jedinstvenog područja plaćanja u eurima (SEPA) odbije prihvatiti IBAN koji je izdao pružatelj usluga platnog prometa sa sjedištem u drugoj državi članici Jedinstvenog područja plaćanja u eurima. Takvo trgovačko društvo/institucija obično traži da upisujete IBAN koji isključivo započinje sa šifrom određene države ili IBAN-om u lokalnom obliku. Time se krši članak 9. Uredbe o SEPA-i (Uredba (EU) br. 260/2012), koji zabranjuje različito tretiranje IBAN-a sve dok su IBAN-ovi dostupni u sklopu sustava SEPA-e.

  Kako postupiti u slučaju diskriminacije na temelju IBAN-a?

  Nekoliko je koraka koje je potrebno slijediti u slučaju diskriminacije na temelju IBAN-a. Oni uključuju sljedeće:

  • Obavijestite trgovačko društvu/instituciju koja je odbila izvršiti prijenos da krši članak 9. Uredbe o SEPA-i.
  • Pošaljite službeni prigovor u pisanom obliku ako trgovačko društvo/institucija ne odgovori na vaš početni prigovor.
  • U slučaju da se vaš službeni prigovor u pisanom obliku ne prihvati, obratite se odgovarajućem nadzornom tijelu ili nadležnom tijelu u svojoj državi.
  • Obavijestite društvo myPOS o tome e-poštom na adresu help@mypos.com.

  Je li vam ovaj članak bio od pomoći?

  Hvala vam na javljanju!

  Hvala vam na javljanju!

  Javite nam što mislite

Obratite nam se
Cookie

Odaberite postavke kolačića

2-3