GYIK

A CRS és a FATCA

 • Tájékoztatás a FATCA- és CRS-jogszabályokkal kapcsolatban

  Az uniós tagállamok és az Egyesült Államok között a nemzetközi kormányzati megállapodások értelmében elfogadott, az adójogszabályoknak a külföldi számlával rendelkező adóalanyok általi betartásáról szóló jogszabály (FATCA), amelynek célja az Amerikai Egyesült Államok(USA) és az uniós tagállamok kormányai közötti, a nemzetközi adózási fegyelemről és az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcserére vonatkozó 2014/107/EU irányelvének előírásairól szóló megállapodás végrehajtása az OECD közös jelentéstételi standardjának („CRS-jogszabály”) átültetése érdekében, mi és a pénzügyi intézmények, melyek a myPOS szolgáltatás jogi megállapodása értelmében általános könyvelési és fizetési szolgáltatásokat biztosítunk, adatkezelői funkciónkban tájékoztatjuk, hogy az alábbi adatokat gyűjtjük és osztjuk meg vagy dolgozzuk fel a fent említett jogszabályok céljaira (amennyiben alkalmazhatóak), és ezekkel összhangban:

  • neve;
  • címe;
  • adózási (vagy annak minősülő); országa/országai
  • adószáma(i), amelyeket adózási országai bocsátanak ki, és, ha alkalmazható, USA-beli adóazonosító száma;
  • születési helye és dátuma;
  • számlaszáma (vagy helyettesítő számlaszáma, amely azonosítja a pénzeszközeit);
  • számlaegyenlege bármely számlavezetési év dec. 31-én;

  Amennyiben a FATCA-jogszabály értelmében USA-beli személynek és/vagy CRS-jogszabály előírásainak megfelelően adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számlával rendelkező személynek minősül, és feltételezve, hogy a FATCA- és CRS-jogszabályok kötelezettségeket rónak a pénzügyi intézményekre (mindkét esetben jelentendő számlatulajdonosként), ezeket az információkat ezen jogszabályok hatálya alá tartozó illetékes pénzügyi intézmények automatikusan megosztják a pénzügyi intézmény székhely szerinti tagállamának helyi adóhatóságával. Az utóbbi ezt az információt megosztja az USA Szövetségi Adóhivatalával (amennyiben a FATCA alkalmazandó) és/vagy - ha a CRS-jogszabály alkalmazandó - a CRS-jogszabály hatálya alá eső adóztatási országa(i) illetékes hatóságával vagy hatóságaival.

  Ezeket az információkat az érintett pénzügyi intézmény automatikusan megosztja székhely szerinti tagállamának helyi adóhatóságával minden olyan naptári évben, melyben ön adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számlával rendelkezik (legkésőbb a következő naptári év június 30-áig). Az ilyen adatokat mi és a myPOS szolgáltatása jogi megállapodásában kijelölt pénzügyi intézmény mindaddig feldolgozza, amíg már nincs rájuk szükség azon célból, amely miatt feldolgozásra kerültek. Az első jelentés a 2016. dec. 31-i számlaegyenlegekről 2017 áprilisára várható.

  A FATCA és CRS értelmében kötelessége további információkat biztosítani, amennyiben ezekre a pénzügyi intézményeknek időről időre szüksége lehet a jogszabályok alkalmazása érdekében. Ennek elmulasztása következtében megtörténhet, hogy az illetékes pénzügyi intézmény jelenti az adatait a helyi adóhatóságoknak, akik azt megosztják a fent említett hatóságokkal. Joga van a helyi adóhatóságokkal megosztott információkhoz hozzáférni, és - amennyiben szükséges - azokat helyesbíteni. Ezen jogok gyakorlásához járjon el a myPOS szolgáltatás jogi megállapodásának megfelelően.

  A FATCA- és a CRS-jogszabályokra való hivatkozások tartalmazhatnak hivatkozásokat más, a közös jelentéstételi standardra alapuló, vagy ezeket módosító, illetve helyettesítő jogszabályokra és megállapodásokra, amelyek szintén alkalmazhatóak.

  A CRS bemutatása

  A CRS (Common Reporting Standard, közös jelentéstételi standard) egy nemzetközi standard, amelynek keretében a részt vevő országok pénzügyi intézményeitől információkat gyűjtenek. A standardot az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) dolgozta ki az adókijátszás kezelése, az átláthatóság növelése és az adózási integritás védelme érdekében.

  A CRS követelményeivel összhangban a részt vevő joghatóságok pénzügyi intézményei kötelesek bizonyos információkat megszerezni ügyfeleiktől, és megosztani ezeket a helyi adóhatóságokkal. Ennek célja az ügyfelek adóügyi illetőségének meghatározása.

  A CRS-ben több mint 100 joghatóság vesz részt, és beleegyeztek a pénzügyi és adóügyi információk évente történő automatikus megosztásába és jelentésébe.

  Milyen hatással van ez rám?

  A CRS értelmében a myPOS kötelessége annak meghatározása, hogy önnek adóügyi illetősége van-e az egyik országban, és számlával rendelkezik egy másikban. Ehhez bizonyos információkat kell gyűjtenünk önről és a vállalkozásáról, és jelentenünk kell azt az adóhatóságnak.

  Milyen információkat gyűjt a myPOS a CRS keretén belül?

  A kényelem és a folyamat ügyfeleink számára történő egyszerűsítése érdekében a kért információkat a regisztráció során gyűjtjük. Amennyiben további adatokra van szükségünk, kapcsolatba lépünk önnel.

  Miért kell információkat megadnom az adózási illetőségem (illetőségeim) joghatóságáról / joghatóságairól?

  A CRS értelmében az adóhatóságok a pénzügyi intézményeknek, mint a myPOS is, előírják ügyfeleik számláival és adózási állapotával kapcsolatos információk gyűjtését és jelentését.

  Melyek a CRS tagországai?

  A részt vevő tagországok teljes listáját itt találja.

  A FATCA

  A FATCA jelentése: törvény az adójogszabályoknak a külföldi számlával rendelkező adóalanyok általi betartásáról (Foreign Account Tax Compliance Act). A törvényt az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma és Szövetségi Adóhivatala (IRS) alkotta meg, és előírja a pénzügyi intézmények számára, hogy jelentsék az egyesült államokbeli számlatulajdonosok külföldi eszközeit. A FATCA elsősorban jelentéstételi rendszer, amelynek célja az adóelkerülés elleni küzdelem és a jobb adózási fegyelem ösztönzése.

  Mi a lényeges különbség a CRS és a FATCA között?

  A FATCA és a CRS hasonló jellemzőkkel rendelkeznek, mivel fő célkitűzésük az adóelkerülés elleni küzdelem és olyan közös standardok létrehozása, amelyek a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk megosztását segítik elő. A CRS alkalmazási köre azonban sokkal nagyobb. Míg a FATCA kizárólag egyesült államokbeli személyekre összpontosít, a CRS a „CRS-ben részt vevő országok” adózóinak jelentését írja elő.

  Milyen hatása van a FATCA-törvénynek?

  A pénzügyi intézmények (így a myPOS is) minden évben információkat kötelesek megosztani egyesült államokbeli személyek pénzügyi számláival kapcsolatban.

  Hasznos volt ez a cikk?

  Köszönjük a visszajelzést!

  Köszönjük a visszajelzést!

  Küldjön visszajelzést

Kapcsolat
Cookie

Válassza ki a süti (cookies) preferenciáit

2-3