DUK

 • myPOS paskyros valdymas

  myPOS paskyra suteikia prekybininkams prieigą prie visų jiems teikiamų paslaugų. Paslaugos yra suskirstytos į atskirus skirtukus: "Rodiklių Lentelė", "Sąskaitos", "Priimti mokėjimus", "Atlikti mokėjimus", "Terminalai", "Kortelės", "GiftCards" ir"Prekybos vietos".

  Paskutiniai trys skirtukai - tai piktogramos su nuorodomis į myPOS detalias instrukcijas ("Integracijos Palaikymas"), myPOS internetinę parduotuvę ir mūsų Klientų Aptarnavimo Centrą.

  "Rodiklių Lentelės" meniu

  "Rodiklių Lentelė" yra įkeliama automatiškai, kai prisijungiate. Iš čia vartotojas gali lengvai naršyti, taip pat sekti naujausius sąskaitos veiklos, sąskaitų informacijos suvestinės, kortelių bei terminalų veiklos rezultatus ir statusą. "Rodiklių Lentelės" meniu ekraną galima individualizuoti, nes atskiros rodiklių lentelės gali būti vertikaliai pertvarkytos, paslepiamos ar sumažintos.

  Taip pat, "Rodiklių Lentelės" puslapyje vartotojas gaus pranešimus apie bet kokius reikalingus veiksmus, susijusius su dokumentais ar kita informacija, kurią reikia pateikti.

  1. "Veikla": vartotojas gali pasirinkti pageidaujamą laikotarpį ir peržiūrėti finansinę suvestinę ir diagramą, remiantis 3 kriterijais:
   • Peržiūrėti sąskaitos balanso rodiklius - apžvalgoje informacija bus pateikta pagrindine sąskaitos valiuta
   • Peržiūrėti įeinančių operacijų suvestinę - ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie kiekvieną įeinančią operaciją pagal jos tipą
   • Peržiūrėti išeinančių operacijų suvestinę - ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie kiekvieną išeinančią operaciją pagal jos tipą
  2. "Naujausia veikla" - lentelėje apžvelgiamos dešimt paskutinių operacijų sąskaitose, pateikiant informaciją apie jų tipą, sumą ir datą. Spustelėjus „Rodyti visus“, vartotojas nukreipiamas į meniu „Sąskaitos“ - „Veikla“, kur galima nurodyti pageidaujamą laikotarpį.
  3. "Sąskaitos" - pateikiama informacija apie bendrą likutį pagrindine sąskaitos valiuta. Šiame skyriuje taip pat rodomos pirmosios trys sąskaitos su jų likučiais ir valiutomis. Spustelėjus rodyklę, rodomos visos sąskaitos. Paspaudę „Rodyti visus“, būsite nukreipti į meniu "Sąskaitos", kur rodomas visas sąskaitų sąrašas.

   Paspaudus mygtuką "Pridėti sąskaitą", atidaromas iššokantis langas, kuriame galite sukurti naują sąskaitą, pasirinkti valiutą ir ją nustatyti.

   Paspaudus mygtuką „Lėšų įskaitymas“, atidaromas iššokantis langas, kuriame nurodoma pageidaujama sąskaita, naudojama mokėjimams iš klientų, partnerių ar filialų gauti.
  4. "Kortelės" - suteikia galimybę peržiūrėti aktyvuotas korteles ir jų valiutą, susietą sąskaitą, pavadinimą ir galiojimo pabaigos datą. Mygtukas „Nustatymai“ suteikia greitą prieigą prie meniu "Kortelės", kur galima atskirai konfigūruoti kiekvieną kortelę, o mygtukas "Operacijos" nukreipia į meniu "Kortelės veikla".
  5. "Terminalai" - suteikia galimybę peržiūrėti aktyvuotus terminalus, jų modelį, valiutą, paskutinę operaciją ir susietą sąskaitą. Vartotojas gali pasirinkti pageidaujamą laikotarpį. Mygtukas „Nustatymai“ suteikia greitą prieigą prie meniu "Terminalai", kuriame galima atskirai konfigūruoti kiekvieną terminalą, o mygtukas "Operacijos" nukreipia į meniu "Terminalo operacijos" .

  Meniu Sąskaitos

  Meniu "Sąskaitos" vartotojui pateikiama visų naudojamų valiutų sąskaitų ("Sąskaitų sąrašas") apžvalga ir kiekvienos sąskaitos likutis. Kiekvienai sąskaitai yra priskiriamas pavadinimas, unikalus IBAN ir valiuta, nurodomi visi joje esantys pinigai. Kiekvienos sąskaitos skirtuko apačioje pateikiamas su ja susietų kortelių, terminalų ir parduotuvių skaičius.

  "Sąskaitų sąrašas" atidaromas automatiškai, kai paspaudžiamas meniu „Sąskaitos“, jame rodomos visos vartotojo sąskaitos, visomis valiutomis.

  Pagrindiniame sąskaitų ekrane vartotojas taip pat gali sukurti naują valiutinę sąskaitą - paspaudus mygtuką „Pridėti sąskaitą “(1), pasirodo iššokantis langas, kuriame vartotojas gali pasirinkti valiutą ir pridėti pasirinktą sąskaitos pavadinimą. Tą pačią procedūrą vartotojas gali atlikti paspaudęs submeniu „Pridėti sąskaitą“ (2) kairėje pusėje, po meniu "Sąskaitos". Trečioji vieta, iš kurios galima pridėti sąskaitą, yra dėžutės formos mygtukas paskutinėje visų sąskaitų sąrašo vietoje.

  Papildomos parinktys visoms sąskaitoms yra:

  • Lėšų įskaitymas - lėšų įskaitymo tikslais, vartotojas gali peržiūrėti išsamią kiekvienos sąskaitos informaciją, matomą tik lange "Rodiklių lentelė"
  • Valiutos keitimo kursai - kasdien atnaujinamų valiutos keitimo kursų apžvalga, pateikiama paspaudus mygtuką poraštėje
  • Išrašai - kiekvienos sąskaitos individualūs išrašai
  • Nustatymai - iš čia vartotojas gali:
   1. Redaguoti atskirų sąskaitų pavadinimus
   2. Atsisiųsti IBAN sertifikatą arba sąskaitos informaciją PDF formatu
   3. Peržiūrėti su sąskaita susietas korteles/terminalus/paslaugas
   4. Pakeisti sąskaitos nustatymus - apibrėžti operacijų, kurios atliktinos sąskaitoje, tipus.
   5. Pažymėti, ar sąskaita yra numatytoji sąskaita lėšų įskaitymui sąskaitos valiuta
   6. Uždaryti sąskaitą

  Meniu "Sąskaitos", be skirtuko "Sąskaitų sąrašas", yra dar trys skirtukai: "Veikla", "Išrašai" ir "Atsargų sąskaitos". "Veiklos" meniu rodomos visos pasirinktu laikotarpiu vartotojo atlktos operacijos, tuo tarpu meniu "Išrašai" pateikiami kiekvienos sąskaitos dienos arba mėnesio pradžios ir pabaigos likučiai. "Atsargų sąskaitose" pateikiama informacija apie Einamąjį rezervą , sulaikytą MO/TO operacijoms.

  "Priimti mokėjimus" meniu

  "Priimti mokėjimus" meniu siūlo myPOS paslaugas, leidžiančias vartotojams atlikti mokėjimus. Paspaudus meniu "Priimti mokėjimus", atidaromas ekranas, kuriame pateikiamos šešios paslaugos - "MO/TO VirtualusTerminalas", "Mokėjimo prašymas", "Internetinės parduotuvės", "Pay Link", "Pay Button" ir "Papildymas".

  Spustelėjęs bet kurios kortelės pavadinimą, vartotojas pateks į kiekvienos iš jų įvykdytų operacijų sąrašą. Paspaudus mygtuką "Pridėti naują" kiekvienoje kortelėje arba kairėje esančiuose submeniu, galėsite generuoti ir konfigūruoti naują eksportą.

  "MO/TO Virtualus Terminalas"

  Paslauga nėra aktyvuota automatiškai. Prieš aktyvavimą, skirtuke pateikiama papildoma informacija apie MO/TO Virtualų terminalą, taip pat išsamios instrukcijos, kaip aktyvuoti paslaugą ir pradėti ja naudotis. Aktyvavus, MO/TO Virtualus Terminalas yra idealus sprendimas verslui, kurio veikloje priimamos klientų nuotolinio atsiskaitymo kortele operacijos.

  Aktyvavę, jūs galite vykdyti naują virtualią operaciją, pasirinkdami "Priimti mokėjimą MO/TO Virtualiu terminalu". Vartotojas turi įvesti šią informaciją:

  1. Kortelės turėtojo duomenis - įveskite kortelės, iš kurios bus mokama, pavadinimą, numerį ir galiojimo laiką
  2. Mokėjimo duomenis - įveskite operacijos duomenis - sumą, nuorodą gavėjui ir sąskaitos deskriptorių
  3. Neprivalomas žingsnis, norint nusiųsti skaitmeninį kvitą klientui el. paštu arba mobiliuoju telefonu.

  Lange "Priimti mokėjimus" paspaudus kortelę "MO/TO Virtualus terminalas" , vartotojas nukreipiamas į "Įvykdytos operacijos" (1) - čia pateikiama visų per MO/TO Virtualų terminalą apdorotų mokėjimų apžvalga. Paspaudus mygtuką "Nauja operacija" (2), vartotojas bus nukreiptas į "Priimti mokėjimą MO/TO Virtualiuoju terminalu".

  Skirtuke "Sąskaitų deskriptoriai" rodomi MO/TO Virtualaus terminalo nustatymai su galimybe peržiūrėti visus/įjungtus/išjungtus deskriptorius (1), pridėti sąskaitų deskriptorių (2), įjungti/išjungti pasirinktą deskriptorių (3) ir pakeisti arba pridėti valiutinę sąskaitą (4).

  "Mokėjimo prašymas"

  Ši paslauga leidžia vartotojams išsiųsti mokėjimo prašymą klientui. Norint išsiųsti Mokėjimo prašymą, vartotojas turėtų spustelėti kairėje esantį meniu "Naujas Mokėjimo prašymas" ir užpildyti šią informaciją:

  1. "Veikla vykdoma pavadinimu" - prašymo siuntėjo pavadinimas, rodomas mokėjimo prašyme.
  2. Nurodydami kliento pavadinimą, naudokite tik lotyniškas raides.
  3. Įrašykite mokėjimo prašymo sumą ir pasirinkite valiutą - mokėjimo prašymas gali būti siunčiamas EUR, USD, GBP, BGN, CHF, RON, HRK, NOK, SEK, CZK, HUF, PLN, DKK, ISK.
  4. Nurodykite mokėjimo paskirtį - šis tekstas bus įtrauktas į mokėjimo prašymą, gali būti naudojamas kaip nuoroda klientui.
  5. Įrašykite galiojimo pabaigos datą -ji yra automatiškai nustatyta 30 dienų, tačiau mokėjimo prašymas gali galioti nuo 1 iki 120 dienų.
  6. Pasirinkite kalbą - mokėjimo prašymai gali būti siunčiami anglų, italų, prancūzų, rumunų, vokiečių, ispanų, kroatų, švedų, portugalų, olandų, bulgarų, graikų ir islandų kalbomis.
  7. Užsakymo tekstas - šis tekstas nebus rodomas mokėjimo prašyme; jis skirtas tik vidinėms nuorodoms myPOS sąskaitoje.
  8. Pažymėkite šį langelį, jei norite gauti pranešimą, kai prašymas bus apmokėtas. Jei pranešimas bus išsiųstas SMS žinute, bus taikomas mokestis. Šis mokestis bus taikomas ir pranešimams apie nesėkmingus bandymus sumokėti
  9. Įveskite gavėjo el. pašto adresą arba mobiliojo telefono numerį - mokėjimo užklausos gali būti siunčiamos į abu. Peržiūrėkite mokėjimo prašymą čia, taip, kaip jį matys klientas.
  10. Atidaro išplėstinės paieškos filtrą visiems Mokėjimo prašymams.
  11. Suteikia galimybę importuoti duomenis Excel arba PDF formatu.
  12. Leidžia vartotojui pasirinkti, kiek rezultatų viename puslapyje bus rodoma.
  13. Paspaudus Mokėjimo prašymo statuso indikaciją, vartotojas gali nukopijuoti nuorodą, nusiųsti priminimą arba atšaukti mokėjimo prašymą.

  "Mokėjimo Prašymo statusas":

  • "Apmokėta"
  • "Laukiama" - prašymas neperžiūrėtas
  • "Peržiūrėta" - prašymas peržiūrėtas, bet neapmokėtas
  • "Mokėjimas nepavyko" - buvo bandoma sumokėti, bet nesėkmingai
  • "Atšaukta"
  • "Pasibaigęs galiojimas"

  Kai išsiunčiamas mokėjimo prašymas, klientas gauna laišką el. paštu arba SMS žinutę su trumpu mokėjimo prašymo paaiškinimu ir nuoroda mokėjimui atlikti. Kai tik klientas peržiūrės mokėjimo prašymą, jo statusas pasikeis į "Peržiūrėta". Paspaudus nuorodą, klientas gali pateikti savo kortelės duomenis ir atlikti mokėjimą.

  Skirtuke "Įvykdytos operacijos" apžvelgiami visi apdoroti Mokėjimo prašymai ir jų statusas. Vartotojas gali pasirinkti laikotarpį, taip pat atsisiųsti sąrašą, kaip PDF arba Excel failą.

  "Internetinės parduotuvės"

  Submeniu "Pridėti internetinę parduotuvę" suteikia vartotojui galimybę savo paskyroje pridėti internetinę parduotuvę. Išsamias instrukcijas, kaip pridėti ir sukonfigūruoti parduotuvę, galite rasti čia.

  "Priimti mokėjimus" lange paspaudus kortelę "Internetinės parduotuvės" , pateikiamas visų internetinių parduotuvių ir jų įvykdytų operacijų sąrašas. Kiekvieną parduotuvę galima greitai įjungti/išjungti jungtuku arba sukonfigūruoti, naudojant krumpliaračio mygtuką.

  Skirtuke "Įvykdytos operacijos" apžvelgiami visi mokėjimai internetinėje parduotuvėje. Vartotojas gali pasirinkti pageidaujamą laikotarpį, taip pat eksportuoti sąrašą į PDF arba Excel failą.

  Kiekviena internetinė parduotuvė turi atskirą konfigūraciją. Vartotojas gali peržiūrėti finansinę suvestinę už tam tikrą laikotarpį, apibrėžti parduotuvės pavadinimą, svetainės adresą, galimas parduotuvės operacijų valiutas ir jų atsiskaitomąsias sąskaitas, nustatyti veiklos tipą, pakeisti reklaminį skydelį, pridėti ar redaguoti užklausų URL. "Raktų" puslapyje vartotojas gali sugeneruoti raktų porą, kurią vėliau bus galima naudoti integracijoms su myPOS Checkout.

  "PayLinks" ir "PayButtons"

  Kairėje pusėje paspaudus "Sukurti PayLink" arba "Sukurti PayButton" , atsidarys puslapis naujos mokėjimo nuorodos ar mygtuko generavimui.

  Tiek PayLink, tiek PayButton atlieka tą pačią funkciją - nukreipia klientą į saugų mokėjimo puslapį, kuriame jis gali įvesti savo mokėjimo informaciją ir sumokėti prekybininkui iš anksto nustatytą sumą. Tačiau skiriasi jų įdiegimas:

  • "PayLinks" yra hipersaitai, kuriuos klientams galima siųsti SMS žinute ar el. paštu, pavyzdžiui, kartu su sąskaita ar kvitu. Jie taip pat gali būti patalpinti internete, tekstinėje aplinkoje.
  • "PayButtons" yra paspaudžiami mygtukai, kurie gali būti integruoti į interneto svetaines ir socialinius tinklus, suteikiantys prekybininkams estetiškesnį pasirinkimą.

  Jei kuriate PayButtons, jų dydį galima keisti. Be to, prekybininkas gali individualizuoti kiekvienos nuorodos ar mygtuko parametrus, pasirinkdamas iš daugybės funkcijų, tokių kaip galimybė, kad jis prašytų pateikti pristatymo adresą arba pirkimo metu išsiųstų el. laišką ar SMS žinutę.

  Pasirinkus "PayLinks" arba "PayButtons" korteles, esančias lange "Priimti mokėjimus" , atidaromas ekranas su visais sugeneruotais mokėjimo mygtukais ir mokėjimo nuorodomis.

  Vartotojas taip pat gali pasiekti "Atsiskaitomosios sąskaitos nustatymus", kur lėšos, apdorotos per mokėjimo mygtukus ir nuorodas, bus įskaitytos atitinkama valiuta.

  Ekrane "Veikla" apžvelgiami visi per mokėjimo mygtukus ir nuorodas apdoroti mokėjimai, taip pat vartotojui suteikiama galimybė pasirinkti laikotarpį ir atsisiųsti informaciją kaip PDF arba Excel failą.

  "Papildymas"

  Naudodamiesi Papildymo paslauga, prekybininkai gali pasiūlyti klientams galimybę papildyti savo telefono sąskaitą arba nusiųsti telefono sąskaitos kreditą draugui ar šeimos nariui visame pasaulyje.

  Kortelėje "Papildymas" paskyros vartotojas gali įkrauti mobiliuosius telefonus, pamatyti palaikomus paslaugų teikėjus ir peržiūrėti apdorotus papildymus.

  Meniu "Atlikti mokėjimus"

  Kaip rodo meniu pavadinimas, "Atlikti mokėjimus" leidžia vartotojams siųsti pinigus į klientų ar kitas sąskaitas bei atlikti masinius mokėjimus.

  Meniu „Atlikti mokėjimus“ yra keturi submeniu - "Įvesti mokėjimą", "Atlikti Vidinį JK mokėjimą", "Pervedimas tarp sąskaitų" ir "Atlikti masinį mokėjimą".

  Pasirinkus meniu "Atlikti mokėjimus", automatiškai atidaromas submeniu "Įvesti mokėjimą". Jame yra keturi skirtukai - "Mokėjimai", "Pervedimas tarp sąskaitų", "Periodinis mokėjimas" ir "Masinis mokėjimas".

  Skirtuke "Mokėjimai" vartotojas gali atlikti naują mokėjimą ir peržiūrėti neseniai atliktų mokėjimų sąrašą;

  Paspaudus mygtuką "Naujas mokėjimas", vartotojai gali pasirinkti, kokį mokėjimą inicijuoti - vidinį mokėjimą, banko mokėjimą ar vietinį JK mokėjimą. Kiekvienam iš jų reikia įvesti specifinę informaciją.

  "Pervedimas tarp sąskaitų" leidžia vartotojui pervesti pinigus iš vienos sąskaitos į kitą. Tačiau abi sąskaitos turi priklausyti paskyros vartotojui.

  Skirtukas "Periodinis mokėjimas" naudojamas siųsti vidiniams periodiniams mokėjimams, banko periodiniams mokėjimams ir vidiniams J.K. periodiniams mokėjimams. Kiekvienam iš jų reikia įvesti konkrečią informaciją ir galiojimo laiką;

  Skirtukas "Masinis mokėjimas" skirtas siųsti masinius vidinius ir banko mokėjimus;

  Meniu "Terminalai"

  Pasirinkus meniu "Terminalai", rodomas "Terminalų sąrašas" .

  Pasirinkus terminalą iš sąrašo, vartotojui bus rodoma ši informacija ir konfigūracijos parinktys:

  1. Sąskaita ir valiutos, kuriomis priimamos operacijos
  2. Peržiūrėti terminalų veiklą per pageidaujamą laikotarpį
  3. Eksportuoti veiklos apžvalgą Excel ar PDF formatu
  4. Pasirinkti, kiek rezultatų viename puslapyje bus rodoma
  5. Filtruoti veiklą per einamąjį mėnesį, praėjusį mėnesį, paskutinius 3 mėnesius, paskutinius 6 mėnesius arba einamuosius metus
  6. Peržiūrėti išsamią operacijos informaciją

  Paspaudus skirtuką "Nustatymai" , vartotojas gali:

  1. Peržiūrėti konkretaus terminalo tarifus
  2. Išjungti arba Iš naujo nustatyti terminalą - terminalo nustatymo iš naujo parinktis taikoma, jei prekybininkas nori priskirti terminalą kitai prekybos vietai ar kitai sąskaitai arba jei reikia pakeisti terminalo valiutą. Reikės atlikti šiuos veiksmus:
   • Paspaudus mygtuką, sugeneruojamas nustatymo iš naujo kodas
   • Kodą reikia įvesti į terminalą, kiekvieno terminalo nustatymo parinktį galima rasti meniu „Nustatymai“
   • Terminalas bus iš naujo nustatytas
  3. Pakeisti terminalo pavadinimą - šis pavadinimas bus matomas operacijos duomenyse. Jei paliksite tuščią, laukelyje bus automatiškai nurodomas terminalo serijos numeris
  4. Pataisyti terminalo Sąskaitos deskriptorių - šis pavadinimas bus nurodytas kliento sąskaitos išraše
  5. Leisti pinigų grąžinimą, operacijų atšaukimą ir, jei norite, nustatyti slaptažodį atšaukiamoms operacijoms. Jei yra nustatytas slaptažodis, jį reikės įvesti kiekvieną kartą, kai terminale apdorojama atšaukiama operacija
  6. Leisti Papildymą ir, jei norite, nustatyti slaptažodį Papildymui - slaptažodis naudojamas autorizuoti papildymo operacijas ir jį reikės įvesti kiekvieną kartą, kai vykdoma tokia operacija
  7. Jei jūsų sąskaitoje yra aktyvuota MOTO funkcija, jūs taip pat ją galite leisti iš čia ir nustatyti slaptažodį, kurį reikės įvesti prieš kiekvieną operaciją
  8. Individualizuoti terminalo kvito antraštę - galite pridėti įmonės logotipą
  9. Pasirinkti, ar kvite norite nurodyti pilną adresą, ar tik miestą ir šalį.
  10. Individualizuoti terminalo kvito poraštę

  Meniu "Terminalai" naudojamas, norint užsisakyti arba suaktyvinti naują myPOS mokėjimo terminalą.

  Jame yra šie du submeniu: "Užsakyti terminalą" ir "Aktyvuoti terminalą".

  Submeniu "Užsakyti terminalą" atidaromas automatiškai, kai vartotojas paspaudžia meniu "Terminalai", ir leidžia vartotojui užsisakyti arba aktyvuoti terminalą.

  Submeniu "Aktyvuoti terminalą" naudojamas aktyvuoti naujai įsigytą myPOS mokėjimo terminalą.

  Meniu "Kortelės"

  Skirtuke "Kortelės"rodomos visos su sąskaita susietos kortelės, taip pat naujausia veikla jose.

  1. Skirtukas "Kortelių sąrašas" yra atidaromas automatiškai. Jame yra visos su sąskaita susietos kortelės, jų valiuta ir atsiskaitymų sąskaita, jas galima greitai užšaldyti ir vėl aktyvuoti, o vartotojas gali peržiūrėti savo nustatymus, naudodamas krumpliaračio piktogramą. Taip pat galima sužinoti kortelių, susietų su sąskaita, skaičių ir apdorotų mokėjimų valiutą.

   Skirtuke "Veikla" jūs galite:

  2. Peržiūrėti kortelių einamojo mėnesio, praėjusio mėnesio, paskutinių 3 mėnesių, pastarųjų 6 mėnesių arba einamųjų metų veiklos informaciją
  3. Eksportuoti veiklos apžvalgą Excel ar PDF formatu
  4. Pasirinkti, kaip peržiūrėti veiklą
  5. Rasti išsamios paieškos filtrą, norint ieškoti konkrečios operacijos
  6. Peržiūrėti išsamią operacijos informaciją

  Pasirinkus korteles, kiekvienai iš jų galimos šios parinktys:

  1. Kortelės pavadinimas
  2. Operacijų limitai - nustatykite grynųjų pinigų išėmimo, mokėjimų prekybos vietoje (POS) ir internetinių mokėjimų limitus
  3. Apsaugos parametrai - pasirinkite, kokių tipų operacijos su kortele bus leidžiamos
  4. Pranešimai - pasirinkite, apie kokias operacijas norite būti informuoti
  5. Aktyvuoti arba Blokuoti kortelę

  Meniu "Kortelės" yra du submeniu: "Užsakyti kortelę" ir "Aktyvuoti kortelę".

  Submeniu "Užsakyti kortelę" vartotojas gali užsisakyti naują myPOS Business kortelę.

  Submeniu "Aktyvuoti kortelę" naudojamas, kai vartotojas nori aktyvuoti myPOS kortelę.

  "GiftCards" meniu

  Privataus ženklo GiftCards yra saugomos vertės kortelės, kurias prekybininkas gali įsigyti myPOS paskyroje. Prekybininkas gali individualizuoti korteles, pasirinkdamas dizainą, pridėdamas specialią žinutę ir įmonės pavadinimą. Korteles lengva įkrauti norima suma per myPOS terminalus ir galima naudoti tik prekybininko pardavimo vietose.

  Korteles galima įsigyti pakuotėse po 100, 200 ar 500, su nemokamu laikikliu arba už nedidelį papildomą mokestį įsigijamu specialiu GiftCard voku.

  Paspauskite submeniu "Užsisakyti GiftGards" , norėdami pradėti pirkimo procesą. Pasirinkite norimą dizainą ir spauskite "Tęsti".

  Kitame puslapyje siūlomos papildomos parinktys, skirtos GiftCard priekinės pusės personalizavimui:

  1. Įrašykite savo įmonės/verslo pavadinimą ir pasirinkite šrifto dydį, spausdami šrifto dydžio mygtukus
  2. Pridėkite asmeninį sveikinimą ir pasirinkite šrifto dydį, spausdami šrifto dydžio mygtukus
  3. Pasirinkite šrifto stilių iš 4 galimų
  4. Pasirinkite šrifto spalvą iš 8 galimų
  5. Įrašykite įmonės/verslo pavadinimą ir rekvizitus, kurie bus rodomi kortelės nugarėlėje
  6. Nurodykite kiekį, pakuotę ir kontaktinę informaciją

  Personalizavę GiftCards, tiesiog pateikite kontaktinę bei pristatymo informaciją. GiftCards bus pristatytos per 3-5 darbo dienas.

  Vartotojas gali stebėti GiftCards pardavimus, veiklos rezultatų statistinę informaciją bei užsakymus specialiame, tam skirtame puslapyje, paspaudęs meniu "GiftCards" .

  Meniu "Prekybos vietos"

  Meniu "Prekybos vietos" talpina visas prekybininko parduotuves ar kitas verslo vietas ir leidžia vartotojams atidžiai stebėti visas ten vykdomas finansines operacijas.

  Meniu "Prekybos vietos" turi vieną submeniu, pavadintą "Pridėti prekybos vietą", bei du skirtukus - "Prekybos vietų sąrašas" bei "Operacijos".

  Skirtuke "Prekybos vietų sąrašas" vartotojas gali pamatyti visas aktyvias prekybos vietas ir pridėti naujas.

  Skirtuke "Operacijos" rodomos visos operacijos, vykdomos prekybos vietose, kurios yra aktyvios.

  Submeniu"Pridėti Prekybos vietą" leidžia vartotojams sukurti naują prekybos vietą.

  "Profilis"

  Antraštėje paspaudus "Profilis" , atidaromas išskleidžiamasis meniu su keliais submeniu.

  Skirtuke "Mano duomenys" pateikiama vartotojo informacija, susijusi su asmens duomenimis, prieigos teisėmis ir prisijungimo istorija. Čia taip pat galima nurodyti pageidautiną autentifikacijos metodą.

  Skirtuke "Informaciją apie įmonę" vartotojas gali peržiūrėti ir keisti šią informaciją:

  • Įmonės telefono numerį
  • Įmonės el. paštą
  • "Veikla vykdoma pavadinimu" - galima keisti
  • "Pristatymo adresas" - galima keisti

  Skirtukas Documentai - tai vieta, kur vartotojas gali įkelti reikiamus dokumentus, susijusius su sąskaitos verifikavimu, taip pat, jei reikia, ir visus kitus dokumentus.

  Skirtuke "Komanda" prekybininkas gali valdyti visus su sąskaita susietus vartotojus - ši parinktis leidžia prekybininkams susieti papildomus vartotojus su sąskaita ir valdyti šių vartotojų teises

  1. Išskleidžiamasis sąrašas, leidžiantis prekybininkams peržiūrėti įvairių kategorijų vartotojus: "Aktyvius", "Ištrintus", "Blokuotus" arba "Visus vartotojus"
  2. "Blokuoti" arba "Pašalinti vartotojo prieigą"
   • Blokuoti vartotojo prieigą prie paskyros yra parinkitis, kuria prekybininkas gali pasinaudoti, jei vartotojo prieiga atšaukiama laikinai. Kol nebus atblokuotas, vartotojas bus rodomas prie "Blokuotų vartotojų". Vėliau prekybininkas gali nuspręsti atšaukti veiksmą arba visiškai ištrinti vartotoją
   • Prieigos prie paskyros pašalinimas yra neautšaukiamas
  3. "Pridėti vartotoją" - paspaudus šį mygtuką, galima sukurti naują vartotoją, prekybininkui bus pasiūlyta įvesti naujo vartotojo el. pašto adresą, tada:
   • Įvesti asmeninę naujo vartotojo informaciją
   • Užpildyti prisijungimo duomenis
   • Nustatyti naujo vartotojo prieigą/teises

  Procesui užbaigti, prekybininkui SMS žinute bus atsiųstas patvirtinimo kodas.
  Jei toks vartotojas jau yra, prekybininkas neprivalo įvesti aukščiau nurodytos informacijos, nes įvedus vartotojo el. pašto adresą, vartotojo profilis yra susiejamas.

  Skirtuke "Pranešimai" pateikiamas visų pranešimų sąrašas, tuo tarpu "Prenumeratos" leidžia vartotojui užsisakyti produktų atnaujinimus ir akcijas.

  Ar šis straipsnis buvo naudingas?

  Ačiū už jūsų atsiliepimą!

  Ačiū už jūsų atsiliepimą!

  Siųskite mums savo atsiliepimus

Susisiekti su mumis
Cookie

Pasirinkite slapuko pirmenybę

2-3