DUK

CRS ir FATCA

 • Pranešimas apie FATCA ir CRS įstatymus

  Remiantis visų ES valstybių priimtais tarptautiniais susitarimais ir JAV Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimu ("FATCA įstatymas"), priimtu siekiant įgyvendinti susitarimą tarp Jungtinių Amerikos Valstijų ("JAV") ir ES valstybių narių vyriausybių dėl tarptautinių mokestinių prievolių vykdymo, ir ES direktyvos dėl privalomo automatinio keitimosi informacija mokesčių srityje (2014/107/ES), priimtos siekiant įgyvendinti bendrąjį EBPO atskaitomybės standartą (CRS įstatymas"), mes ir finansų įstaigos, teikiančios mokėjimo sąskaitų ir mokėjimo paslaugas pagal teisinį susitarimą dėl myPOS paslaugos, kaip duomenų valdytojai, informuojame jus, kad bus renkami ar kitu būdu pagal aukščiau nurodytus įstatymus (jei jie taikomi) apdoroti bei gali būti keičiamasi šiais duomenimis:

  • Jūsų vardas;
  • Jūsų adresas;
  • Šalis (ar šalys), kurioje jums taikomi mokesčiai
  • Jūsų mokesčių mokėtojo kodas, išduotas jūsų šalies ar tos šalies, kurioje jums taikomi mokesčiai, ir (jei taikoma) jūsų JAV mokesčių mokėtojo kodas(-ai) (U.S. TIN);
  • Jūsų gimimo vieta ir diena;
  • Jūsų sąskaitos numeris (arba pakaitinis sąskaitos numeris, pagal kurį identifikuojamos jūsų lėšos);
  • Jūsų sąskaitos likutis ir vertė bet kurių metų, kuriais turima sąskaita, gruodžio 31 dienai

  Jums esant JAV asmeniu pagal FATCA įstatymą ir/arba praneštinu asmeniu pagal CRS įstatymą ir turint omenyje, kad FATCA ir CRS įstatymai nustato Finansų įstaigoms įsipareigojimus (bet kuriuo atveju, "Praneštinos sąskaitos turėtoju" ), atitinkama Finansų įstaiga, kaip ataskaitas teikiančioji finansų įstaiga pagal minėtus įstatymus, automatiškai pateikia informaciją atitinkamam mokesčių administratoriui Finansų įstaigos buveinės valstybėje. Pastarasis bus keistis turima informacija su JAV vidaus pajamų tarnybos jei FATCA teisė taikoma ir (arba), jeigu taikoma KRS, su kompetentinga institucija arba institucijos atitinkamos šalies ar šalių rezidavimo vieta mokesčių tikslais, kurie dalyvauja jurisdikcijų teisėje KRS.

  Pirmiau nurodytos informacijos bus keičiamasi su vietos mokesčių institucijos buveinės valstybės narės atitinkamų finansų įstaiga dėl kiekvienų kalendorinių metų, per kurį jums yra arba tampa atskaitomybėje sąskaitos savininkas (ne vėliau kaip birželio 30 d. ir vėliau kalendorinius metus). Tokie duomenys ir toliau bus tvarkomi mūsų ir Finansų įstaigos, nurodytos jūsų teisinėje sutartyje dėl myPOS paslaugos, kol to reikės tikslų, kuriems duomenys tvarkomi, įgyvendinimui. 2017 m. balandžio mėnesį numatyta pirmoji ataskaita dėl sąskaitų balansų 2016 m. gruodžio 31 dienai.

  Pagal FATCA ir CRS įstatymus, jūs esate įpareigotas pateikti bet kokią papildomą informaciją, kurios Finansų įstaigos gali reikalauti taikant šiuos įstatymus. Laiku nepateikus informacijos, atitinkama Finansų įstaiga gali pranešti apie tai vietos mokesčių administratoriui, kuris savo ruožtu pateiks informaciją apie jus aukščiau minėtai įstaigai. Jūs turite teisę susipažinti su vietos mokesčių administratoriui teikiama informacija ir prireikus ištaisyti šią informaciją. Kad galėtumėte pasinaudoti šiomis teisėmis, turėtumėte vadovautis teisine sutartimi dėl myPOS paslaugos.

  Nuorodos į FATCA (Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo aktas) ir CRS (Bendrojo duomenų teikimo standarto) įstatymus apima nuorodas į visas taisykles, grindžiamas sutartimis dėl bendrųjų duomenų teikimo standartų, kurie gali būti taikomi pagal galiojančius įstatymus, taip pat visus teisės aktus, kurie gali keisti šias taisykles, įstatymus ir sutartis.

  Apie CRS

  CRS (Common Reporting Standard/Bendras duomenų teikimo standartas) yra tarptautinis standartas kuris reglamentuoja duomenų rinkimą iš finansinių institucijų dalyvaujančiose šalyse. Šis standartas yra sukurtas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) siekiant kovoti su mokesčių slėpimu, gerinti skaidrumą ir apsaugoti mokesčių vientisumą.

  Remiantis CRS reikalavimais finansinės institucijos veikiančios nustatytose jurisdikcijose privalo rinkti nustatytą informaciją apie savo klientus ir dalintis šia informacija su vietos mokesčių administravimo institucijomis. Tuo yra siekiama nustatyti mokesčių mokėtojų rezidavimą.

  Daugiau nei 100 jurisdikcijų dalyvauja CRS ir sutinka kasmet automatiškai keistis ir teikti finansinę, ir su mokesčiais susijusią informaciją.

  Kaip tai įtakoja mane?

  Remiantis CRS reikalavimai myPOS turi nustatyti ar esate mokesčių mokėtojas vienoje šalyje ir turite sąskaitą kitoje. Norėdami tai padaryti turime surinkti tam tikrą informaciją apie jus ir jūsų įmonę, ir apie tai pranešti mokesčius administruojančiai institucijai.

  Kokią informaciją myPOS renka remiantis CRS?

  Norėdami užtikrinti, kad procesas būtų kuo paprastesnis mūsų klientams, mes visa reikalingą informaciją surenkame registracijos metu. Jei mums reikės papildomos informacijos mes su jumis susisieksime.

  Kodėl turiu pateikti informaciją apie mano mokesčių srities jurisdikciją (-as)?

  Remiantis CRS, mokesčių administravimo institucijos reikalauja, kad finansinės institucijos, tame tarpe ir myPOS, rinktų informaciją apie savo klientų sąskaitas ir mokesčių statusus ir šią informaciją pateiktų.

  Kurios šalys dalyvauja CRS?

  Visų dalyvaujančių šalių sąrašą rasite čia.

  Apie FATCA

  FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act / Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas) priimtas JAV Iždo departamento ir Vidaus pajamų tarnybos (IRS) reikalauja, kad užsienio finansinės institucijos praneštų apie JAV piliečių sąskaitų lėšas. FATKA pirmiausia yra atskaitomybės sistema kurios tikslas yra atkreipti dėmesį į piktnaudžiavimą mokesčių srityje ir skatinti geresnį mokestinių prievolių laikymąsi.

  Kokie yra esminiai skirtumai tarp CRS ir FATCA?

  Iš tikrųjų FATCA ir CRS turi panašių savybių, nes jų pagrindinis tikslas yra kovoti su mokesčių slėpimu ir kurti bendrus keitimosi informacija apie finansines sąskaitas standartus, tačiau CRS turi daug platesnę taikymo sritį. FATCA yra orientuota tik į JAV piliečius, o CRS reikalauja pranešti apie visus CRS dalyvaujančių šalių mokesčių rezidentus.

  Koks yra FATCA poveikis?

  Kiekvienais metais finansinės institucijos, tame tarpe ir myPOS, privalo pasidalinti JAV piliečių sąskaitų duomenimis.

  Ar šis straipsnis buvo naudingas?

  Ačiū už jūsų atsiliepimą!

  Ačiū už jūsų atsiliepimą!

  Siųskite mums savo atsiliepimus

Susisiekti su mumis
Cookie

Pasirinkite slapuko pirmenybę

2-3