Veelgestelde vragen

 • Veiligheidsinspecties van pinapparaten door ondernemers

  Waarom moet ik telkens opnieuw POS-controles uitvoeren?

  Dit is niet alleen een eis van de PCI-DSS, maar ook een methode om u, uw personeel, klanten, apparaten en bedrijf tegen fraude en criminelen te beschermen. Daarnaast moet u als ondernemer met een pinapparaat, bijblijven met de nieuwste ontwikkelingen in de branche en met de wettelijke vereisten, omdat naleving hiervan verplicht is. Bovendien helpt dit u om manipulatie en gegevensverlies te beperken.

  Wat houdt controle van de pinautomaat in?

  Controle van de pinautomaat is onderdeel van de PCI-naleving en houdt in dat uw pinautomaten regelmatig worden gecontroleerd. Dit controleproces is nodig om te bepalen of er met uw apparaat/apparaten is geknoeid.

  Wat is de eerste stap bij de controle van het apparaat?

  U moet eerst zorgen voor een volledige lijst van al uw apparaten en de plaats waar deze zich bevinden. Hiervoor moet u de volgende gegevens verzamelen:

  • - Het merk van het apparaat inclusief de fabrikant en het model
  • - Een identificatiemethode van het apparaat, zoals het serienummer
  • - Bepaal en noteer de specifieke locatie van elk apparaat
  • - Leg de specifieke locaties binnen de fysieke gebruiksomgeving vast.

  Waar bestaat het controleproces nog meer uit?

  U moet ook regelmatig de buitenzijde van uw apparaten controleren om mogelijk geknoei te ontdekken. Controleer op skimmers van betaalkaarten en andere hardware die door een onbevoegd persoon kan zijn aangebracht. Het is ook belangrijk om het serienummer of andere kenmerken van het apparaat voortdurend te controleren, zodat u zeker weet dat het niet met een frauduleus apparaat is verwisseld. Uw medewerkers moeten ook worden getraind om van tijd tot tijd deze controles uit te voeren.

  Wat moet ik bij besprekingen met het personeel doen??

  Wanneer u met uw personeel een bespreking heeft, moet u controleren dat de lijst met apparaten voortdurend wordt bijgewerkt, met name als u nieuwe apparaten toevoegt, verplaatst, buitengebruik stelt enz. Zodra die stap is uitgevoerd, moet u een paar apparaten uit de lijst kiezen en deze apparaten en hun locatie bekijken om te bevestigen dat de lijst correct is en bijgewerkt.

  Wat zijn de stappen in het controleproces?

  Ten eerste moet u ervoor zorgen dat de software op uw apparaat regelmatig wordt bijgewerkt zodat er geen verlies van gegevens optreedt. Controleer als tweede de stickers op het apparaat. Deze stickers bevatten meestal belangrijke informatie en als ze zijn beschadigd, kan dit een teken zijn dat er bewust met uw apparaat is geknoeid. Ten derde, kunt u uw apparaat vanuit diverse hoeken fotograferen, zodat u het later met de oorspronkelijke staat kunt vergelijken. Ten vierde, controleer dat er geen nieuwe kabels op het apparaat zijn aangesloten. Vervolgens, als u videocamera’s in en rond uw pand heeft geïnstalleerd, moet u de beelden regelmatig op personen in de buurt van uw pinautomaat en op verdachte activiteiten in het gebied controleren. Voer tenslotte een grondige visuele controle uit van het apparaat om te zien of ermee geknoeid is.

  Wat moet ik doen als ik denk dat er verdachte activiteiten in de buurt van het myPOS-apparaat zijn geweest?

  U moet voor de benodigde voorzorgsmaatregelen de volgende stappen nemen:

  • Controleer de identiteit van elke derde die beweert onderhoudspersoneel te zijn, voordat u hen toegang verleent voor het wijzigen of oplossen van problemen met pinautomaten;
  • Wees altijd alert op verdacht gedrag in de buurt van pinautomaten. Bijvoorbeeld pogingen van onbekenden om het apparaat te openen of los te koppelen;
  • Meld verdacht gedrag altijd aan myPOS via uw manager of dealer. Neem bij twijfel direct contact op met myPOS.

  Wat moet ik doen als mijn terminal zoek is geraakt of gestolen?

  Wanneer u ontdekt dat een myPOS-pinautomaat zoek is geraakt of is gestolen, doe dan het volgende:

  1. Schrijf een e-mail met de antwoorden op de volgende vragen:
   • Wat is het model en serienummer van de zoekgeraakte terminal? Zo nodig kunt u het serienummer door uitsluiting bepalen: U controleert de serienummers van de terminals in uw winkel ten opzichte van degene die in uw myPOS-account zijn vermeld.
   • Waar is de terminal zoek geraakt of gestolen?
   • Hoe is dit gebeurd?
   • Hoe heeft u ontdekt dat de terminal weg is?
   • Was de terminal actief in gebruik of was deze nog in de verpakking met intact veiligheidsverzegeling?
   • Heeft u aangifte gedaan bij de politie als u diefstal vermoedt?
    • Zo ja, voeg bij deze e-mail een kopie/scan bij van de aangifte;
    • Zo niet, doe aangifte bij de politie en stuur deze zo snel mogelijk naar ons.
   • Welke acties heeft u genomen om herhaling hiervan te voorkomen?
  2. Verstuur uw e-mail naar myPOS Customer Support via help@mypos.com en ciso@mypos.com in de CC.

  Was dit artikel nuttig?

  Bedankt voor uw feedback!

  Bedankt voor uw feedback!

  Stuur ons uw feedback

Neem contact met ons op
Cookie

Selecteeur cookie voorkeur

2-3