Najczęściej zadawane pytania

Dodatkowi użytkownicy - zarządzanie i identyfikacja

 • Chcę dodać użytkowników do mojego konta, aby mogli z niego korzystać. Czy jest to możliwe?

  Tak, sprzedawcy mogą przypisać dodatkowych użytkowników do swoich kont i nadawać im różne uprawnienia. Można tego dokonać w zakładce Zespół, która jest dostępna po kliknięciu ikony profilu w prawym górnym rogu Twojego konta myPOS. Po otwarciu zakładki możesz w niej zarządzać wszystkimi użytkownikami mającymi dostęp do konta i dowolnie edytować ich uprawnienia.


  Chcę dodać nowego użytkownika. Jakie informacje są do tego potrzebne?

  • Podaj dane uwierzytelniające nowego użytkownika
  • Podaj informacje osobiste
  • Nadaj uprawnienia do konta

  Na telefon właściciela konta zostanie wysłana wiadomość SMS lub powiadomienie push z kodem potwierdzającym w celu zakończenia procesu.

  Jeśli użytkownik istnieje już na platformie myPOS, właściciel nie będzie musiał podawać jego danych osobistych - istniejący profil zostanie przypisany użytkownikowi po wprowadzeniu jego adresu e-mail.


  Jaka jest różnica miedzy użytkownikiem zablokowanym a usuniętym?

  Zablokowanie dostępu użytkownikowi jest opcją, z której sprzedawca może skorzystać, by tymczasowo odebrać użytkownikowi uprzednio nadane uprawnienia lub uniemożliwić mu wykonywanie działań na koncie. Użytkownik pozostanie w kategorii Zablokowanych do momentu jego odblokowania. Sprzedawca będzie mógł następnie odblokować użytkownika lub go całkowicie usunąć.

  Usunięcie użytkownika jest nieodwracalne. Jeśli użytkownik został już usunięty, powinien zostać dodany ponownie jako nowy użytkownik, powtarzając cały proces od początku.


  Czy dodatkowi użytkownicy mojego konta muszą potwierdzić swoją tożsamość?

  Tak. Przepisy nakazują myPOS weryfikację tożsamości każdego użytkownika korzystającego z platformy myPOS. Zgodnie z czwartą dyrektywą UE w sprawie prania pieniędzy wszystkie instytucje świadczące usługi finansowe są zobowiązane do potwierdzenia tożsamości osoby trzeciej. Z tego względu wszyscy dodatkowi użytkownicy są poddawani procesowi identyfikacji.


  Jak przebiega proces identyfikacji?

  Gdy tylko właściciel rachunku nada innemu użytkownikowi prawo dostępu do swojego konta myPOS:

  1. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem i prośbą o pobranie i zainstalowanie aplikacji myPOS na swój smartfon, aby dokończyć identyfikację.
  2. Po zalogowaniu się w aplikacji użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie swoich informacji osobistych.
  3. Następnie zostanie poproszony o przesłanie:
   • zdjęcia ważnego dokumentu tożsamości - przyjmujemy krajowe dowody osobiste i paszporty międzynarodowe;
   • dowodu zamieszkania (jeśli dokument tożsamości nie zawiera adresu zamieszkania). Dokumenty uznawane za dowód zamieszkania można sprawdzić tutaj;
   • zdjęcia twarzy.
  4. Gdy użytkownik dostarczy wszystkie wymagane dokumenty, zostaną one poddane standardowej kontroli, by zweryfikować prawdziwość informacji.
  5. Po pomyślnej identyfikacji ograniczenia zostaną zdjęte i użytkownik otrzyma pełny dostęp w ramach nadanych mu uprawnień.

  Co, jeśli użytkownik nie ukończy procesu identyfikacji?

  Użytkownik będzie mógł się zalogować na konto i je przeglądać, lecz nie będzie mógł dokonywać żadnych płatności, jeśli nie dokończy identyfikacji.


  Moje konto ma dodatkowych użytkowników, których tożsamość nigdy nie została potwierdzona. Czy oni też muszą przejść przez proces identyfikacji?

  Tak. Ten obowiązek dotyczy wszystkich użytkowników z dostępem do funkcji płatniczych. Jeśli z Twojego konta korzystali wcześniej dodani przez Ciebie użytkownicy, ich uprawnienia zostaną ograniczone, dopóki nie ukończą procesu identyfikacji. Użytkownicy zostaną powiadomieni o tej konieczności po zalogowaniu na konto myPOS.

  Czy ten artykuł był pomocny?

  Dziękujemy za przekazanie swojej opinii!

  Dziękujemy za przekazanie swojej opinii!

  Wyślij nam swoją opinię

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Cookie

Wybierz swoje preferencje dotyczące plików cookie

2-3