Najczęściej zadawane pytania

 • Pierwsze kroki

  Rozpoczęcie pracy z myPOS zajmuje kilka minut, a cały proces przeprowadzany jest online.

  Otwieranie konta myPOS

  Otwieranie konta myPOS jest łatwe i można je przeprowadzić w Internecie przy użyciu laptopa, telefonu lub tabletu. Wystarczy, że klikniesz przycisk Zarejestruj się na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej myPOS i wykonasz podane instrukcje. Podczas rejestracji konieczne będzie podanie następujących informacji:

  • dane uwierzytelniania - dane, które posłużą Ci do logowania się na Twoje konto myPOS. Nie ujawniaj ich nikomu;
   • adres e-mail;
   • hasło - musi zawierać przynajmniej osiem znaków, w tym małą i wielką literę oraz znak specjalny;
   • numer telefonu komórkowego - do kontaktu w pilnych sprawach i weryfikacji;
  • Twoje dane osobowe - imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo;
  • dane firmy - informacje ogólne o działalności, adresie, numerze rejestracji i nazwie firmy;
   • forma prawna Twojej firmy - zgodnie z lokalnym prawem spółek;
   • dane dyrektora - w przypadku, gdy nie jesteś dyrektorem, lecz osobą upoważnioną, dostarcz nam dokument potwierdzający Twoje kompetencje, np. pełnomocnictwo;
  • dodatkowe informacje;
   • informacje o celu wykorzystania usług myPOS, głównym źródle dochodów, przewidywanym rocznym obrocie i średniej kwocie transakcji, stronach internetowych firmy lub innych formach aktywności w Sieci, takich jak profile w mediach społecznościowych i innych;
   • pole na kod referencyjny należy wypełnić, jeśli rejestrację przeprowadza się z pomocą dystrybutora myPOS lub Twoje urządzenie myPOS zostało u niego zakupione.

  Po zaakceptowaniu ogólnych warunków na dole strony potwierdź, że posiadasz prawne upoważnienie do otwarcia konta w imieniu firmy oraz że podane informacje są poprawne i zgodne z prawdą. Na podany przez Ciebie numer telefonu komórkowego zostanie wysłany SMS z 4-cyfrowym kodem weryfikującym. Kod należy wprowadzić w polu „Wprowadź kod potwierdzający SMS”. Przeważnie kod jest wysyłany nie później niż minutę po wybraniu pola.

  Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymasz na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem. Kliknij link w wiadomości, aby zweryfikować adres e-mail. Następny krok to krótka identyfikacja online w celu potwierdzenia Twojej tożsamości.

  Weryfikacji tożsamości

  Weryfikacja tożsamości to krótka identyfikacja online; jest ona wymagana dla potwierdzenia tożsamości sprzedawcy. Zgodnie z IV Unijną Dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, wszystkie instytucje świadczące usługi finansowe zobowiązane są do sprawdzania tożsamości strony trzeciej przed nawiązaniem relacji biznesowych. Na myPOS spoczywa obowiązek prawny weryfikowania tożsamości klienta.

  Aby usprawnić ten proces i ułatwić go klientom, myPOS uprościła go, tworząc procedurę składającą się z paru kroków. Wszystko, czego sprzedawca potrzebuje, aby przejść proces weryfikacji to ważny paszport lub krajowy dowód tożsamości ze zdjęciem. Prosimy pamiętać, że wymagane jest przedstawienie paszportu lub dowodu tożsamości, a nie ich kopii.

  1. Wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres podany podczas tworzenia konta; otwórz ją i kliknij na zamieszczony link, aby potwierdzić rejestrację w myPOS
  2. Pobierz aplikację mobilną myPOS i rozpocznij identyfikację online
  3. Otrzymasz wskazówki dotyczące każdego kolejnego etapu weryfikacji tożsamości
  4. Zespół myPOS sprawdzi okazany dokument tożsamości i potwierdzi zakończenie procesu weryfikacji tożsamości w ciągu 72 godzin roboczych

  Po zakończeniu procesu weryfikacji, sprzedawca zostanie poproszony o przedstawienie dokumentów prawnych potwierdzających dane firmy. To, jakie dokumenty będą potrzebne, uzależnione jest od formy prawnej firmy.

  Czy ten artykuł był pomocny?

  Dziękujemy za przekazanie swojej opinii!

  Dziękujemy za przekazanie swojej opinii!

  Wyślij nam swoją opinię

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Cookie

Wybierz swoje preferencje dotyczące plików cookie

2-3