Najczęściej zadawane pytania

 • Łączność

  Urządzenia myPOS można połączyć z Internetem przez 3G/4G/GRPS, Bluetooth lub Wi-Fi.

  3G/4G/GPRS

  Wszystkie urządzenia są wyposażone we wbudowaną kartę DATA do łączności 3G/4G/GPRS. Karta oferowana jest bezpłatnie i umożliwia sprzedawcom korzystanie z urządzenia myPOS w całej Europie.

  Bluetooth

  Połączenie urządzeń myPOS z Internetem przez Bluetooth jest możliwe tylko w przypadku systemu operacyjnego Android.

  • KROK 1: Pobierz i zainstaluj darmową aplikację mobilną myPOS Bluetooth Service ze sklepu Google Play.
  • KROK 2: Otwórz aplikację, która automatycznie uruchomi usługę komunikacyjną. Zamknij aplikację.

  Wi-Fi lub własny hotspot

  Informujemy, że obsługiwane metody szyfrowania dla sieci Wi-Fi to WPA i WPA2. Procedura połączenia urządzenia myPOS do Wi-Fi różni się w zależności od urządzenia.

  • KROK 1: Wybierz „Wi-Fi” w menu TYP POŁĄCZENIA naciskając (1). Urządzenie przeszuka dostępne sieci Wi-Fi w swoim zasięgu i pokaże listę ich nazw na ekranie.
  • KROK 2: Znajdź sieć Wi-Fi i wybierz ją naciskając jej numer (od 1 do 6). Jeżeli dostępnych jest więcej niż sześć sieci, przejdź do następnej strony listy naciskając USTAWIENIA. Gdyby sieć Wi-Fi nie była widoczna na liście, naciśnij (X), co spowoduje ponowne wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi. Sprawdź, czy urządzenie znajduje się w zasięgu sieci.
  • KROK 3: Jeżeli zalogowanie się do sieć Wi-Fi wymaga podania hasła, na urządzeniu wyświetlone zostanie żądanie wprowadzenia hasła. W przypadku haseł zawierających cyfry, naciskaj odpowiednie przyciski, a w przypadku gdy zawiera ono litery i symbole, naciśnij odpowiedni przycisk numeryczny, a następnie F2 tyle razy, ile jest to potrzebne do pojawienia się właściwej litery. Błędny znak można skasować naciskając (>). Gdy hasło zostanie wprowadzone, naciśnij (O) w celu zakończenia procesu.

  Gdy urządzenie zostanie podłączone do sieci Wi-Fi, wykona test połączenia z systemem myPOS. Jeśli test połączenia nie powiedzie się, urządzenie wyświetli komunikat o błędzie. Sprawdź wówczas, czy sieć Wi-Fi działa poprawnie i powtórz wszystkie czynności.

  Sprawdź, czy myPOS Combo znajduje się w zasięgu sieci Wi-Fi. Włącz urządzenie i poczekaj kilka sekund, aż zakończy inicjalizację. Jeżeli wyświetlany ekran to TYP POŁĄCZENIA, przejdź do Kroku 1. Gdyby natomiast było to menu Bluetooth, naciśnij (

  • KROK 1: Wybierz „Wi-Fi” w menu typu połączenia naciskając na klawiaturze (1). myPOS Combo przeszuka dostępne sieci Wi-Fi w swoim zasięgu i pokaże listę ich nazw na ekranie.
  • KROK 2: Znajdź sieć Wi-Fi i wybierz ją naciskając jej numer (od 1 do 6) na klawiaturze. Jeżeli dostępnych jest więcej niż sześć sieci, przejdź do następnej strony listy (˅). Gdyby sieć Wi-Fi nie była widoczna na liście, naciśnij (CANCEL X), co spowoduje, że myPOS Combo rozpocznie ponowne wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi. Sprawdź, czy urządzenie znajduje się w zasięgu sieci.
  • KROK 3: Jeżeli zalogowanie się do sieć Wi-Fi wymaga podania hasła, na myPOS Combo wyświetlone zostanie żądanie wprowadzenia hasła. W przypadku haseł zawierających cyfry, naciskaj odpowiednie przyciski, Jeśli zawiera ono litery, naciśnij odpowiedni klawisz numeryczny, a następnie przełącz na litery, naciskając kilkakrotnie przycisk ALPHA na klawiaturze, aby wybrać żądany znak. Błędnie wprowadzony znak można skasować naciskając żółty klawisz (< CLEAR). Gdy hasło zostanie wprowadzone, naciśnij zielony przycisk (O ENTER) w celu zakończenia procesu.

  Gdy urządzenie zostanie podłączone do sieci Wi-Fi, myPOS Combo wykona test połączenia z systemem myPOS.

  Sprawdź, czy myPOS Mini znajduje się w zasięgu sieci Wi-Fi. Włącz urządzenie i poczekaj kilka sekund, aż zakończy inicjalizację. Jeżeli wyświetlany ekran to TYP POŁĄCZENIA, przejdź do Kroku 1. Gdyby natomiast było to menu Bluetooth, naciśnij (<), by powrócić do TYPU POŁĄCZENIA i przejdź do Kroku 1. W przeciwnym wypadku naciśnij (X ), aby zakończyć bieżącą operację, a następnie naciśnij przycisk F2, aby przejść do USTAWIENIA MENU 1 i wybierz zmianę typu połączenia (3).

  • KROK 1: Wybierz „Wi-Fi” w menu typu połączenia naciskając na klawiaturze (1). myPOS Mini dostępne sieci Wi-Fi w swoim zasięgu i pokaże listę ich nazw na ekranie.
  • KROK 2: Znajdź sieć Wi-Fi i wybierz ją naciskając jej numer (od 1 do 6) na klawiaturze. Jeżeli dostępnych jest więcej niż sześć sieci, przejdź do następnej strony naciskając F2. Gdyby sieć Wi-Fi nie była widoczna na liście, naciśnij ( X), co spowoduje, że myPOS Mini rozpocznie ponowne wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi. Sprawdź, czy urządzenie znajduje się w zasięgu sieci.
  • KROK 3: Jeżeli zalogowanie się do sieć Wi-Fi wymaga podania hasła, na myPOS Mini zostanie żądanie wprowadzenia hasła. W przypadku haseł zawierających cyfry, naciskaj odpowiednie przyciski, a w przypadku gdy zawiera ono litery i symbole, naciśnij odpowiedni przycisk numeryczny, a następnie F2 tyle razy, ile jest to potrzebne do pojawienia się właściwej litery. Błędnie wprowadzony znak można skasować naciskając żółty klawisz (<). Gdy hasło zostanie wprowadzone, naciśnij zielony przycisk (O) w celu zakończenia procesu.

  Gdy urządzenie zostanie podłączone do sieci Wi-Fi, myPOS Mini przeprowadzi test połączenia z systemem myPOS.

  • KROK 1: Przesuń w dół pasek zadań u góry ekranu i dotknij ikony w prawym górnym rogu
  • KROK 2: Kliknij ikonkę Wi-Fi i wybierz sieć. Sprawdź, czy urządzenie znajduje się w zasięgu preferowanej sieci
  • KROK 3: Jeżeli zalogowanie się do sieć Wi-Fi wymaga podania hasła, wprowadź je w wyskakującym okienku

  Błędy podczas podłączania urządzenia i potencjalne ich przyczyny:

  „Nie można dotrzeć do hosta autoryzacji”

  • Router ma ograniczenie ruchu sieciowego lub określony filtr
  • Router wymaga określonych ustawień lub specjalnej konfiguracji TCP / IP na urządzeniu (myPOS działa tylko przy ustawieniach domyślnych)
  • Sygnał sieciowy nie jest wystarczająco silny. Siła sygnału sieciowego jest wskazywana za pomocą ikony sygnału Wi-Fi znajdującej się w górnej części ekranu urządzenia.

  Czy ten artykuł był pomocny?

  Dziękujemy za przekazanie swojej opinii!

  Dziękujemy za przekazanie swojej opinii!

  Wyślij nam swoją opinię

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Cookie

Wybierz swoje preferencje dotyczące plików cookie

2-3