Najczęściej zadawane pytania

 • Nawigacja po aplikacji myPOS

  Otwórz aplikację myPOS i zaloguj się podając adres e-mail oraz czterocyfrowy kod ustalony podczas instalowania aplikacji.

  Na ekranie głównym znajdują się trzy przyciski szybkiego dostępu:

  1. Opcja wysyłania pieniędzy - pozwala na realizowanie przelewów bankowych i przesyłanie środków do innego użytkownika myPOS; sprzedawca może wybrać, z którego konta bankowego pieniądze mają być pobrane
  2. Opcja Wirtualnego terminala MO/TO - jeśli usługa ta została uruchomiona, pozwala pobierać płatności MO/TO oraz generować cyfrowe potwierdzenia. Jeśli usługa nie jest aktywna, należy wypełnić formularz w celu jej włączenia
  3. Wysłanie żądania zapłaty - służy do wysyłania żądań płatności na adres e-mail lub numer telefonu komórkowego

  Pod przyciskami znajduje się lista skonsolidowanych transakcji dla kont e-pieniądza we wszystkich walutach. Sprzedawca może tu wyszukać konkretną transakcję i sprawdzić jej szczegóły, a także skorzystać z opcji ponownego przesłania cyfrowego potwierdzenia płatności.

  Dostęp do menu myPOS jest w lewym górnym rogu. Dostępne są następujące opcje menu:

  • Doładowanie telefonu komórkowego - wprowadź numer telefonu komórkowego do doładowania
  • Urządzenia - zobacz wszystkie urządzenia powiązane z kontem myPOS oraz dodatkowe informacje o każdym z nich:
   • transakcje dokonywane poprzez urządzenie - pokazywane jako lista transakcji z opcją wybrania każdej z nich lub dalszych informacji
   • w podmenu Szczegóły - szczegółowe informacje o urządzeniu i jego specyfikacja, a także opłaty związane z jego zakupem
   • w podmenu Ustawienia - opcja zablokowania lub aktywowania urządzenia
  • Karty - przeglądaj wszystkie karty powiązane z kontem myPOS. Przy każdej karcie znajdują się następujące informacje dodatkowe:
   • transakcje dokonywane kartą - pokazywane jako lista transakcji z opcją wybrania każdej z nich lub dalszych informacji
   • szczegółowe dane karty - pokazywane po dotknięciu karty
   • w podmenu Powiadomienia - bieżące powiadomienia dotyczące karty i opcja wprowadzenia zmian
   • w podmenu Ustawienia - opcja włączenia lub wyłączenia karty, a także przeglądania czy ustalania limitów wydatków
  • Konta - panel pokazujący bieżące salda na każdym koncie powiązanym z kontemmyPOS
   • Wybierz konto i zobacz jego dane, ustawienia oraz informacje o finansowaniu
   • Opcja przelewu na konto umożliwia przenoszenie środków między kontami
  • Aktywność - sprzedawca może śledzić wszystkie działania na całym koncie myPOS. Informacje podzielone są na kilka kategorii (Płatności, Urządzenia, Online, Wstępne autoryzacje i Doładowania), a w każdej z nich można zastosować filtry i opcje wyszukiwania
  • Powiadomienia - przeglądaj i/lub zmieniaj bieżące ustawienia powiadomień, z możliwością wybrania wyskakujących okienek, wiadomości tekstowych czy e-maili
  • Ustawienia - ustawienia wizualizacji kodu i hasła
  • Informacje - lista odpowiednich dokumentów prawnych

  Czy ten artykuł był pomocny?

  Dziękujemy za przekazanie swojej opinii!

  Dziękujemy za przekazanie swojej opinii!

  Wyślij nam swoją opinię

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Cookie

Wybierz swoje preferencje dotyczące plików cookie

2-3