Najczęściej zadawane pytania

 • Otwieranie konta myPOS

  1. Czy moja firma spełnia wymagania konta myPOS?

  Konto myPOS jest oferowane firmom zarejestrowanym i działającym zgodnie z prawem na terenie UE (Unii Europejskiej) / EOG (UE, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Pełna lista krajów dostępna jest na stronie rejestracji. Wnioskująca firma może być własnością lub pod kontrolą obywateli również innych krajów.

  Wspieramy samodzielnych przedsiębiorców, osoby samozatrudnione, freelancerów, prywatne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki publiczne, partnerstwa (oraz ich lokalne europejskie odpowiedniki). Liczba typów firm, których nie wspieramy, jest bardzo mała i należą do nich m.in. spekulanci na rynku Forex, handlarze bronią, nieuregulowane organizacje charytatywne i firmy sprzedające akcje na okaziciela. Nasza Polityka akceptacji znajduje się w sekcji prawnej tutaj.

  2. Jak mogę otworzyć konto myPOS?

  Otwieranie konta myPOS jest łatwe i można je przeprowadzić w Internecie przy użyciu laptopa, telefonu lub tabletu. Wystarczy, że klikniesz przycisk Zarejestruj się na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej myPOS i wykonasz podane instrukcje. Podczas rejestracji konieczne będzie podanie następujących informacji:

  • dane uwierzytelniania - dane, które posłużą Ci do logowania się na Twoje konto myPOS. Nie ujawniaj ich nikomu;
   • adres e-mail;
   • hasło - musi zawierać przynajmniej osiem znaków, w tym małą i wielką literę oraz znak specjalny;
   • numer telefonu komórkowego - do kontaktu w pilnych sprawach i weryfikacji;
  • Twoje dane osobowe - imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo;
  • dane firmy - informacje ogólne o działalności, adresie, numerze rejestracji i nazwie firmy;
   • forma prawna Twojej firmy - zgodnie z lokalnym prawem spółek;
   • dane dyrektora - w przypadku, gdy nie jesteś dyrektorem, lecz osobą upoważnioną, dostarcz nam dokument potwierdzający Twoje kompetencje, np. pełnomocnictwo;
  • dodatkowe informacje;
   • informacje o celu wykorzystania usług myPOS, głównym źródle dochodów, przewidywanym rocznym obrocie i średniej kwocie transakcji, stronach internetowych firmy lub innych formach aktywności w sieci, takich jak profile w mediach społecznościowych i innych;
   • pole na kod referencyjny należy wypełnić, jeśli rejestrację przeprowadza się z pomocą dystrybutora myPOS lub Twoje urządzenie myPOS zostało u niego zakupione.

  Po zaakceptowaniu ogólnych warunków na dole strony potwierdź, że posiadasz prawne upoważnienie do otwarcia konta w imieniu firmy oraz że podane informacje są poprawne i zgodne z prawdą. Na podany przez Ciebie numer telefonu komórkowego zostanie wysłany SMS z 4-cyfrowym kodem weryfikującym. Kod należy wprowadzić w polu „Wprowadź kod potwierdzający SMS”. Przeważnie kod jest wysyłany nie później niż minutę po wybraniu pola.

  Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymasz na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem. Kliknij link w wiadomości, aby zweryfikować adres e-mail. Następny krok to krótka identyfikacja online w celu potwierdzenia Twojej tożsamości.

  3. Jakie dane muszę podać, aby dokończyć rejestrację mojego konta?

  Samodzielni przedsiębiorcy, freelancerzy i podobni posiadacze konta

  Jako instytucja finansowa jesteśmy zobowiązani do weryfikacji Twoich danych podanych we wniosku o otwarcie konta, zanim będziemy mogli go zaakceptować. Dlaczego? To proste - jest to wymagane przez prawo (IV i V dyrektywa AML UE) i umożliwia myPOS obronę przed oszustami, osobami zajmującymi się praniem pieniędzy itp.

  Jeśli zatem chcesz korzystać z usług myPOS, jedną z czynności, jakie musisz wykonać po rejestracji darmowego konta, jest potwierdzenie tożsamości, które składa się z następujących kroków:

  • Odbycie krótkiej identyfikacji online i przedstawienie oficjalnego, wydanego przez urząd dowodu tożsamości lub paszportu zawierającego Twoje zdjęcie (nie uznajemy prawa jazdy).
  • Wysłanie nam dowodu adresu stałego zamieszkania (zob. następne pytanie, aby zapoznać się z listą uznawanych dokumentów), jeśli różni się on od adresu podanego w dowodzie tożsamości lub w paszporcie.

  Spółki i inne osoby prawne

  Jako instytucja finansowa jesteśmy zobowiązani do weryfikacji tożsamości dyrektorów, osób upoważnionych do założenia konta lub przeprowadzania transakcji (sygnatariuszy) i innych osób fizycznych będących w posiadaniu lub kontrolujących więcej niż 25% akcji firmy (UBO lub beneficjenci rzeczywiści), zanim zezwolimy na korzystanie z konta lub przeprowadzanie transakcji. Dlaczego? To proste - jest to wymagane przez prawo (IV i V dyrektywa AML UE) i umożliwia myPOS obronę przed oszustami, osobami zajmującymi się praniem pieniędzy itp.

  Jeśli zatem chcesz zarejestrować konto myPOS dla swojej firmy lub korzystać z usług myPOS, jedną z czynności, jakie musisz wykonać po rejestracji darmowego konta, jest potwierdzenie tożsamości Twojej i Twojej firmy. W związku z tym konieczne będzie wykonanie przez dyrektora, właściciela lub osobę wyznaczoną przez dyrektora firmy następujących kroków:

  • Przejście krótkiej identyfikacji online i przedstawienie oficjalnego, wydanego przez urząd dowodu tożsamości lub paszportu zawierającego zdjęcie (nie uznajemy prawa jazdy).
  • Konieczne będzie wysłanie nam dowodu adresu zamieszkania (zob. następne pytanie, aby zapoznać się z listą uznawanych dokumentów).

  4.Jakie dokumenty są uznawane za dowód adresu zamieszkania?

  Dyrektywa AML zobowiązuje nas do weryfikacji stałego adresu zamieszkania w przypadku następujących osób/podmiotów:

  • samodzielni przedsiębiorcy, freelancerzy - adres osoby;
  • firmy - adresy osób upoważnionych do otworzenia konta i przeprowadzania transakcji, dyrektorów, siedziby firmy i beneficjentów rzeczywistych, którzy posiadają lub kontrolują więcej niż 25% akcji firmy.

  Za dowód adresu zamieszkania uznajemy następujące typy dokumentów:

  • kopia prawa jazdy, jeśli zawiera pełny adres;
  • niedawny rachunek za media (rachunek za gaz, prąd, wodę lub inne usługi użyteczności publicznej nie starsze niż 3 miesiące);
  • rachunek za telefon stacjonarny, Internet, telewizję (rachunek za telefon komórkowy nie jest uznawany);
  • dokument wydany przez organ podatkowy, np. wniosek o rejestrację podatkową, dowód rejestracji podatkowej, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami itp.;
  • dokument wydany przez firmę ubezpieczeniową (karta ubezpieczenia, polisa itp.);
  • wyciąg bankowy;
  • wyciąg z karty płatniczej;
  • faktury za usługi medyczne (np. za pobyt w szpitalu);
  • umowa dzierżawy (np. umowa leasingowa);
  • dowód transakcji leasingowej samochodu;
  • zielona karta użyta do rejestracji samochodu;
  • korespondencja od władz samorządowych lub innych organów państwowych;
  • jakiekolwiek inne dokumenty zawierające Twój pełny adres zamieszkania wydane przez niezależne i wiarygodne podmioty.

  5. Jak ukończyć proces identyfikacji online?

  W celu ułatwienia Ci tego, myPOS uprościła identyfikację sprzedawcy, ustanawiając szybką procedurę online. Aby ją przejść, będziesz potrzebować ważnego paszportu lub krajowego dowodu tożsamości ze zdjęciem. Pamiętaj, że musisz przedstawić swój paszport lub dowód tożsamości - kopie paszportu lub dowodu tożsamości nie są uznawane.

  Oto krótki opis procesu identyfikacji online:

  • Na adres e-mail podany podczas rejestracji konta myPOS zostaje wysłana wiadomość. Kliknij link w wiadomości, aby zweryfikować adres e-mail.
  • Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną myPOS na swoim smartfonie.
  • Jeśli nie posiadasz jeszcze konta myPOS, naciśnij „Zarejestruj się”. W przeciwnym razie naciśnij „Zaloguj się” i wprowadź swoje dane uwierzytelniające.
  • Przygotuj swój oficjalny, ważny i wydany przez urząd dowód tożsamości lub paszport zawierający Twoje zdjęcie (nie uznajemy prawa jazdy jako dowodu tożsamości - może jedynie służyć jako dokument pomocniczy) i naciśnij „Dalej”.
  • Upewnij się, że nie ma przy Tobie innych osób i że posiadasz stabilne połączenie Wi-Fi lub połączenie danych.
  • Rozpocznij proces identyfikacji online. Ten krok jest naprawdę prosty i bezproblemowy, ponieważ w rzeczywistości jest to samodzielna identyfikacja dokonywana przez użytkownika.
  • .
  .

  Samoidentyfikacja

  A oto kroki, które należy wykonać:

   .
  • Na początku zostaniesz poproszony o wybranie swojej narodowości i typu dokumentu tożsamości.
  • .
  • Aplikacja poprosi Cię o pozwolenie na dostęp do Twojej lokalizacji geograficznej.
  • Teraz możesz zaczynać!
  • Po kliknięciu „Kontynuuj”, aplikacja zapyta o pozwolenie na używanie mikrofonu i aparatu.
  • Proces samoidentyfikacji rozpoczyna się od zdjęcia wybranego przez Ciebie dokumentu tożsamości. Musisz wyrównać dokument do parametrów ekranu, najpierw z przodu, a następnie z tyłu. Po wyrównaniu telefon automatycznie zrobi zdjęcie dokumentu. Należy pamiętać, że zdjęcie i wszystkie elementy na dokumencie muszą być widoczne.
  • Możesz ponownie wykonać zdjęcie, jeśli niektóre elementy są zamazane lub niewyraźne.
  • Następnym krokiem jest zrobienie selfie. Zostaniesz poproszony(-a) o umieszczenie głowy w okręgu wyświetlanym na ekranie. Pamiętaj, że w tle nie powinno być żadnych innych osób. Otrzymasz również dalsze instrukcje, jeśli konieczne będzie przesunięcie głowy bliżej ekranu lub dalej od niego w celu zrobienia selfie lub gdy potrzeba będzie więcej światła.
  • Wyświetli się ekran, który załaduje Twoje dokumenty do systemu. Jeśli przesyłanie dokumentów nie powiedzie się, konieczne będzie ponowne przeprowadzenie procesu samoidentyfikacji.
  • Na ostatnim ekranie wyświetli się informacja, że Twoje dokumenty są przetwarzane. Otrzymasz powiadomienie, gdy nasz zespół będzie gotowy.
  • W przypadku konieczności potwierdzenia adresu, otrzymasz e-mail, powiadomienie w trybie push oraz wiadomość w centrum powiadomień na swoim koncie.
  • Pamiętaj, że mogą być wymagane dodatkowe dokumenty w celu weryfikacji Twojej firmy i zakończenia Procesu Weryfikacji Sprzedawcy. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 2-3 dni roboczych, jeśli będziemy potrzebować więcej informacji lub dokumentów.
  • To wszystko! Witamy w rodzinie myPOS!

  W przypadku, gdy samoidentyfikacja nie może zostać rozpoczęta z przyczyn technicznych lub innych, mamy do dyspozycji opcję alternatywną - identyfikację wideo.

  Oto kroki, które należy wykonać w tym celu:

  • Zostaniesz połączony z jednym z naszych agentów myPOS, który przeprowadzi Cię przez proces identyfikacji.
  • Operator poprosi Cię o zrobienie zdjęcia twarzy i dokumentu tożsamości.
  • Podczas połączenia otrzymasz na podany numer telefonu SMS-a z kodem. Po otrzymaniu SMS-a, powiadom o tym operatora i przeczytaj mu kod.
  • Operator powiadomi Cię, jeśli pomyślnie przejdziesz rozmowę identyfikacyjną. Ostatnim krokiem w tym procesie będzie sprawdzenie przez nasz zespół dostarczonych dokumentów i skontaktowanie się z Tobą w ciągu 48 godzin roboczych.
  • Pamiętaj, że mogą być wymagane dodatkowe dokumenty w celu weryfikacji Twojej firmy i zakończenia Procesu Weryfikacji Sprzedawcy. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 2-3 dni roboczych, jeśli będziemy potrzebować więcej informacji lub dokumentów.
  • To wszystko! Witamy w rodzinie myPOS!

  6.Jak ukończyć proces weryfikacji sprzedawcy?

  Aby pomyślnie ukończyć proces weryfikacji sprzedawcy i aktywować wszystkie funkcje konta myPOS, otrzymasz wiadomość e-mail z ogólnymi informacjami o weryfikacji i listą wymaganych dokumentów.

  Dokumenty mogą się różnić w zależności od lokalnych przepisów, formy prawnej lub typu działalności Twojej firmy. Wśród wymaganych dokumentów mogą się z naleźć następujące przykłady:

  • dowód adresu siedziby Twojej firmy (np. wyciąg bankowy, dowód rejestracji firmy, sprawozdanie roczne, korespondencja z władzami itp.);
  • dowód adresu prowadzenia działalności (np. wyciąg bankowy, rachunek, deklaracja podatkowa, korespondencja z władzami itp.);
  • dowód charakteru działalności (np. faktury oraz przejrzysty i szczegółowy opis działalności firmy wraz z istotnymi adresami stron internetowych itp.);
  • dowód struktury zarządzającej (np. kopie dowodów tożsamości lub paszportów dyrektorów, dowód rejestracji firmy, sprawozdanie roczne, umowa spółki itp.);
  • dowód tożsamości akcjonariuszy - dokumenty dotyczące właścicieli firmy, osób posiadających lub kontrolujących więcej niż 25% jej akcji, beneficjentów rzeczywistych (kopie ważnych dowodów tożsamości lub paszportów, a także dowodów adresu zamieszkania, jeśli wspomniane dokumenty ich nie zawierają).

  Gdy przygotujesz wszystkie wymagane dokumenty, prześlij je na swoje konto sprzedawcy myPOS do weryfikacji. Proces weryfikacji sprzedawcy nie przekracza zwykle 72 godzin roboczych. Jednakże w pewnych przypadkach może potrwać dłużej, jeśli okażą się potrzebne dodatkowe dokumenty lub te już otrzymane będą wymagać dokładniejszej analizy.

  W wielu krajach europejskich firmy zakładane są z udziałem notariuszy. Jeśli przypadek ten dotyczy Twojej firmy, wyślij nam kopię dokumentów dotyczących rejestracji firmy opatrzonych pieczątką notariusza w celu szybszego rozpatrzenia Twojego wniosku.

  W niektórych krajach dane firmy, jej dyrektorów i właścicieli jesteśmy w stanie pozyskać z publicznie dostępnych rejestrów przedsiębiorstw. Są jednak w Europie kraje, w których takie rejestry nie zawierają wszystkich potrzebnych informacji. W takich przypadkach konieczne będzie przesłanie nam dokumentów dotyczących firmy, dyrektorów i właścicieli przed otwarciem konta.

  7. Czy mogę korzystać z platformy myPOS, podczas gdy moje dokumenty są weryfikowane?

  Tak. Możesz użyć swojego konta do aktywacji czytnika kart płatniczych myPOS. Jednakże z troski o bezpieczeństwo i zgodność z przepisami nie możesz przyjmować żadnych płatności, dopóki nie ukończysz procesu weryfikacji sprzedawcy.

  8. Dlaczego weryfikacja niektórych kont trwa dłużej od innych?

  Proces weryfikacji może się wydłużyć. Zwykle dzieje się to wtedy, gdy konieczna jest dodatkowa analiza Twoich danych lub firmy, konieczne jest dostarczenie bardziej aktualnych dokumentów tożsamości, przepisy wymagają dosłania dodatkowych dokumentów itp.

  9. Kim są UBO i dlaczego potrzebujecie informacji o właścicielach firmy?

  Właściciel firmy (zwany też UBO lub beneficjentem rzeczywistym) jest osobą fizyczną faktycznie będącą w posiadaniu (pośrednio lub bezpośrednio) firmy lub sprawującą nad nią kontrolę.

  Musimy zweryfikować tożsamość każdego beneficjenta rzeczywistego firmy, który posiada lub kontroluje więcej niż 25% akcji firmy (kopie ważnych dowodów tożsamości lub paszportów, a także dowodów adresu zamieszkania, jeśli wspomniane dokumenty ich nie zawierają).

  Dlaczego? To proste - jest to wymagane przez prawo i umożliwia myPOS obronę przed oszustami, osobami zajmującymi się praniem pieniędzy itp.

  Jeśli zatem chcesz zarejestrować konto myPOS dla swojej firmy i korzystać z usług myPOS, po przeprowadzeniu identyfikacji online wyślij nam kopie oryginalnych, ważnych i wydanych przez urząd dowodów osobistych lub paszportów ze zdjęciem wszystkich beneficjentów rzeczywistych, którzy posiadają lub kontrolują więcej niż 25% akcji firmy (nie uznajemy prawa jazdy jako dowodu tożsamości - może jedynie służyć jako dokument pomocniczy).

  W przypadkach obarczonych dużym ryzykiem lub gdy stały adres zamieszkania właściciela firmy nie występuje na dowodzie osobistym ani w paszporcie, ani też w innych dokumentach wydanych przez niezależne źródła, jak rejestr przedsiębiorstw, bądź występuje tylko w niepełnej postaci, możemy zażądać dostarczenia dowodu adresu beneficjenta rzeczywistego posiadającego lub kontrolującego więcej niż 25% akcji firmy. Lista uznawanych dokumentów jest dostępna tutaj.

  10. Czym jest deklaracja beneficjenta rzeczywistego?

  Dyrektywa AML wymaga również sporządzenia przez osobę rejestrującą konto myPOS w imieniu firmy deklarację beneficjenta rzeczywistego, która jasno określa tożsamość beneficjenta rzeczywistego posiadającego lub kontrolującego więcej niż 25% akcji firmy. Rozumiemy, że sporządzenie takiej deklaracji może przysporzyć Ci trudności, dlatego nasz zespół chętnie Ci pomoże w tej sprawie. Wyślij wiadomość na adres e-mail: helpdesk@mypos.com

  Czy ten artykuł był pomocny?

  Dziękujemy za przekazanie swojej opinii!

  Dziękujemy za przekazanie swojej opinii!

  Wyślij nam swoją opinię

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Cookie

Wybierz swoje preferencje dotyczące plików cookie

2-3