Întrebări Frecvente

CRS și FATCA

 • Notificare în legătură cu Legea FATCA și Legea CRS

  În baza acordurilor guvernamentale internaționale, încheiate de toate statele membre UE și cu Legea privind conformitatea fiscală a conturilor străine în SUA („Legea FATCA”), adoptată pentru implementarea unui acord între Statele Unite („S.U.A.”) și guvernele statelor membre UE privind conformitatea taxelor la nivel internațional și Directiva UE privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal (2014/107/UE), adoptată pentru a implementa standardul de raportare comun OCDE („Legea CRS”), noi și instituțiile financiare care oferă conturi financiare și servicii de plată în baza acordului legal pentru serviciul myPOS, în calitate de controlori de date, vă informăm că următoarele date vor fi colectate și pot fi schimbate sau procesate în alt mod în scopul legilor mai sus menționate (în eventualitatea în care se aplică) și în conformitate cu acestea:

  • Numele dvs.;
  • Adresa dvs.;
  • Țara (sau țările) dvs. (considerate) de reședință fiscală;
  • Numărul (numerele) dvs. de identificare fiscală emis(e) de țara sau țările dvs. de reședință fiscală și, acolo unde este cazul, Numărul dvs. de identificare fiscală S.U.A. (TIN S.U.A:);
  • Data și locul nașterii;
  • Numărul de cont (sau numărul de cont înlocuitor, care identifică fondurile deținute);
  • Soldul contului dvs. sau valoarea la 31 decembrie a oricărui an în timpul căruia contul este deținut;

  Dacă îndepliniți condițiile specificate pentru o persoană din S.U.A. În baza Legii FATCA și/sau a Legii CRS și presupunâd că Legea FATCA și Legea CRS impun obligații privind instituțiile financiare (în oricare dintre cazuri, ca „Titular de cont raportabil”), aceste informații vor fi transmise automat de către instituția financiară respectivă, în calitate de instituție financiară raportatoare în baza acestor legi, către autoritățile fiscale locale din statul membru de reședință al instituției financiare respective. Aceasta din urmă va tansmite aceste informații cu Serviciul pentru venituri interne al S.U.A. Dacă se aplică Legea FATCA și/sau dacă se aplică Legea CRS, cu autoritatea sau autoritățile competente din țara sau țările dvs. de reședință fiscală care sunt jurisdicții participante în temeiul Legii CRS.

  Informațiile menționate mai sus vor fi schimbate cu autoritățile fiscale locale din statul membru de reședință al instituției fiscale respective pentru orice an calendaristic în timpul căruia sunteți sau deveniți Titular de cont raportabil (cel târziu la 30 iunie anul calendaristic următor). Aceste date vor fi în consecință procesate în continuare de către noi și de către instituția financiară desemnată în Acordul dvs. legal pentru serviciul myPOS până când nu mai este necesar în scopul pentru care au fost procesate. Prima raportare este programată pentru aprilie 2017 pentru soldurile conturilor la 31 decembrie 2016.

  În temeiul legilor FATCA și CRS, aveți obligația de a furniza orice informații suplimentare care ar putea fi solicitate periodic de către instituțiile financiare pentru aplicarea acestor legi. Neîndeplinirea acestei obligații poate determina în timp raportarea de către instituția financiară respectivă a informațiilor dvs. către autoritățile fiscale locale, care la rândul lor vor transmite aceste informații autorităților menționate mai sus. Aveți dreptul de a accesa informațiile transmise către autoritățile fiscale locale și, după caz, dreptul de a rectifica aceste informații. Pentru a exercita aceste drepturi, trebuie să procedați în conformitate cu Acordul legal pentru serviciul myPOS.

  Referirile la Legea FATCA și Legea CRS includ referiri la orice reguli bazate pe acordurile legate de standardele comune de raportare, care se pot aplica în temeiul legislației aplicabile, ca orice legislație care poate modifica sau înlocui aceste reguli, legi și acorduri.

  Despre CRS

  CRS (Standardul Comun de Raportare - Common Reporting Standard) este un standard internațional pentru obținerea informațiilor de la instituțiile financiare din țările participante. Acesta a fost elaborat de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru a combate evaziunea fiscală, a îmbunătăți transparența și a proteja integritatea fiscală.

  În conformitate cu cerințele CRS, instituțiile financiare din jurisdicțiile participante sunt obligate să obțină anumite informații de la cliențiilor și să partajeze aceste informații cu autoritățile fiscale locale. Intenția din spatele acestei măsuri este de a identifica rezidența fiscală a clienților.

  Peste 100 de jurisdicții au luat parte la CRS și au fost de acord cu schimbul automat și raportarea anuală a informațiilor financiare și fiscale.

  Cum mă afectează acest lucru?

  În baza CRS, myPOS trebuie să identifice dacă sunteți rezident fiscal într-o țară și dețineți un cont în altă țară. Pentru a face acest lucru, trebuie să colectăm anumite informații despre dumneavoastră și despre firma dumneavoastră în legătură cu administrarea fiscală.

  Ce informații va colecta myPOS în baza CRS?

  Pentru a asigura confortul și a ușura cât mai mult procesul pentru clienții noștri, colectăm toate informațiile necesare în timpul înregistrării. În cazul în care avem nevoie de detalii suplimentare, vă vom contacta.

  De ce trebuie să furnizez informații despre jurisdicția (jurisdicțiile) mea (mele) de rezidență fiscală?

  În baza CRS, autoritățile fiscale solicită instituțiilor financiare precum myPOS să colecteze și să raporteze informații privind conturile și situațiile fiscale ale clienților lor.

  Ce țări participă la CRS?

  Puteți găsi o listă completă a țărilor participante aici.

  Despre FATCA

  FATCA este abrevierea pentru Legea privind conformitatea fiscală a conturilor străine - Foreign Account Tax Compliance Act. A fost concepută de către Departamentul de trezorerie al S.U.A. și Serviciul de Venituri Interne - Internal Revenue Service (IRS) și impune ca instituțiile financiare străine să raporteze în legătură cu activele din străinătate ale titularilor de conturi din S.U.A. FATCA este un sistem de raportare primară care are drept scop să soluționeze abuzurile percepute în domeniul fiscal și să încurajeze o mai bună conformitate fiscală.

  Care este diferența esențială dintre CRS și FATCA?

  De fapt, FATCA și CRS au caracteristici similare pentru că obiectivul lor principal este de a combate evaziunea fiscală și de a crea standarde comune pentru schimbul de informații privind conturile financiare. Cu toate acestea, CRS are un domeniu de aplicare mult mai amplu. Dacă FATCA se concentrează exclusiv pe persoanele din S.U.A., CRS impune rapoartarea rezidenților fiscali din „țările participante la CRS”.

  Care este impactul FATCA?

  În fiecare an, instituțiile financiare precum myPOS trebuie să comunice informațiile privind conturile financiare ale persoanelor din S.U.A.

  A fost acest articol util?

  Vă mulțumim pentru feedback!

  Vă mulțumim pentru feedback!

  Trimiteți-ne feedback

Contactați-ne
Cookie

Selectează-ți preferințele pentru cookie-uri

2-3