Vanliga frågor

 • Navigera på ditt myPOS-konto

  myPOS-kontot ger handlaren full tillgång till ala tjänster som är tillgängliga. De olika tjänsterna är organiserade i menyer: Instrumentpanelen, Konton, Ta emot betalningar, Gör överföringar, Enheter, Kort, GiftCards och Försäljningsställen.

  De sista tre menyerna är genvägar till myPOS Developer-guider (Integrationssupport, vår myPOS Online shop samt vårt supportcenter.

  Instrumentpanelen

  Instrumentpanelen laddas som standard när man loggar in på kontot. Härifrån kan användaren enkelt navigera till andra menyer eller granska försäljning och aktiviteten på kontot, samt se kort och enheter. Instrumentpanelen går att skräddarsy, och de olika panelerna går att flytta vertikalt, gömma eller minimera.

  Instrumentpanelen är också den plats där användaren kommer att notifieras om några handlingar behöver genomföras, t.ex. uppladdning av dokument för verifiering.

  1. Aktivitet-fliken: användaren kan välja en önskad period och se en sammanställning och graf baserad på 3 kriterier:
   • Se kontosaldot - denna vy samlar saldot i kontots huvudvaluta
   • Se en summering av inkommande transaktioner - denna rapport ger en detaljerad överblick för varje inkommande transaktion baserat på typ av transaktion
   • Se en summering av utgående transaktioner - denna rapport ger detaljerad information om varje utgående transaktion baserat på typ av transaktion
  2. Senaste aktiviteten - denna tabell ger en överblick över de 10 senaste transaktionerna på kontot, information om typen av transaktion, belopp och datum. Genom att klicka på ”Se alla” så vidarebefordras användaren till Konton-menyn där och fliken ”Aktivitet”, där en önskad tidsperiod kan specificeras.
  3. Konton - ger en överblick över det totala saldot på hela kontot, konsoliderat i kontots huvudvaluta. Denna sektion visar och de tre första kontona med deras saldon och valutor. Genomn att klicka på pilen visas alla konton. Genom att klicka på ”Se alla” vidarebefordras användaren till menyn Konton där hela listan med konton visas.

   Genom att klicka på knappen Lägg till konto öppnas en ruta för att skapa ett nytt konto med möjligheten att välja en valuta och namnge kontot.

   Klickar man på knappen ”Finansiering” öppnas en ruta där uppgifter för det föredragna kontot för att ta emot inbetalningar från kunder, medarbetare och samarbetspartners specificeras.
  4. Kort - ger användare möjlighet att bläddra bland aktiverad kort och se deras valuta, länkat konto, namn och utgångsdatum. Knappen ”Inställningar” ger snabb tillgång till menyn Kort, där varje kort kan konfigureras individuellt och Transaktioner-knappen leder till fliken Aktivitet inne i Kort-menyn.
  5. Enheter ger dig möjlighet att bläddra bland aktiverade enheter och se deras modell, valuta, senaste transaktionsdatum och länkade konto. Användaren kan välja en önskad tidsperiod. Knappen ”Inställningar” leder direkt till Enheter-menyn, där varje enhet kan konfigureras individuellt, och ”Transaktioner”-knappen leder till Transaktioner-fliken i Enheter-menyn.

  Menyn Konton

  Menyn Konton ger användaren en överblick över alla valutakonton (Kontolista) som används, samt saldot för respektive konto. Varje konto identifieras med ett namn, unikt IBAN-nummer och valuta och visar total mängd pengar på det. Längst ned på varje kontopanel visas antalet kort, enheter och internetbutiker kopplade till kontot.

  Kontolista öppnas som standard när man trycker på Konton-menyn, och visar alla användarens valutakonton.

  Standardskärmen för Konton-menyn är också platsen där användaren kan skapa nya valutakonton - genom att klicka på knappen ”Lägg till konto” (1) så öppnas en ruta där användaren kan välja valuta och ett namn på kontot. Användaren kan gå igenom samma procedur genom att klicka på undermenyn ”Lägg till konto” (2) under Konton-menyn till vänster. Det tredje ställe ett konto kan läggas till ifrån, är den tomma lådan/knappen som visas på den sista positionen i kontolistan.

  Andra alternativ som finns för alla konton är:

  • Finansiering - användaren kan se uppgifterna för varje konto för finansieringssyften, enbart synligt i instrumentpanelen
  • Valutakurser - en överblick över växelkurser för valutor, uppdaterad dagligen, i form av en knapp längst ned i sidfoten
  • Kontoutdrag - individuella kontoutdrag för varje konto
  • Inställningar - härifrån kan användaren:
   1. Redigera individuella namn på konton
   2. Ladda ned IBAN-certifikat eller kontoinformation i PDF
   3. Visa korten/terminalerna/tjänsterna länkade till kontot
   4. Ändra inställningar för kontot - vilken typ av transaktioner kontot är giltigt för.
   5. Indikerar om kontot är standardkonto för insättning av pengar i kontots valuta
   6. Stänga kontot

  Menyn Konton har tre andra flikar utöver kontolistan: Aktivitet, Kontoutdrag och Reservkonton. Aktivitetsfliken visar alla användarens transaktioner för vald tidsperiod, medan fliken Kontoutdrag visar startsaldo och slutsaldo för varje konto per dag eller månad. Fliken Reservkonton visar information om den rullande reserven som hölls för MO/TO-transaktioner.

  Menyn Ta emot betalningar

  Menyn Ta emot betalningar erbjuder olika myPOS-tjänster för att ta emot betalningar. När man klickar på menyn öppnas en ny meny med sex olika tjänster - MO/TO virtuell kortterminal, Betalningsförfrågan, Internetbutiker, Betalningslänkar, Betalningsknappar och Ladda kontantkort.

  Om man klickar på någon av de olika alternativen får man en lista med tidigare transaktioner för respektive typ av betalning. Klicka på knappen ”Lägg till” på respektive betalningstyp eller i sidomenyn till vänster gör det möjligt att skapa en ny betalning.

  MO/TO virtuell kortterminal

  Denna tjänst är inte aktiverad som standard. Innan aktivering så visar denna meny information om den MO/TO virtuella kortterminal samt detaljerade instruktioner om hur man aktiverar tjänsten och börjar använda den. När den väl aktiverats så är MO/TO virtuell kortterminal en idealisk lösning för företag som vill ta emot betalningar utan att fysiska kort finns närvarande.

  När funktionen är aktiverad kan du inleda en ny virtuell transaktion genom att välja Ta betalt med MO/TO virtuell kortterminal. Användaren måste fylla i följande information:

  1. Kortinnehavarens uppgifter - fyll i namn, nummer och giltighetstid på kortet som skall debiteras
  2. Betalningsuppgifter - fyll i uppgifterna för transaktionen - belopp, referensnummer och kvittonamn
  3. Alternativt steg för att skicka ett digitalt kvitto till kunden över e-post eller mobil.

  Genom att klicka på MO/TO virtuell kortterminal inne i menyn för Ta emot betalningar så kommer användaren till sidan för Genomförda betalningar (1) - detta ger en överblick över alla genomförda MO/TO-betalningar med den virtuella terminalen. Användaren instrueras att ta emot MO/TO-betalningar med virtuell kortterminal genom att klicka på knappen Ny transaktion (2).

  Fliken Kvittonamn visar inställningar för MO/TO virtuell kortterminal med möjligheten att se alla/aktivera/avaktivera kvittonamn (1), lägga till kvittonamn (2), aktivera/avaktivera valda namn (3) och ändra eller lägga till ett valuta konto (4).

  Betalningsförfrågan

  Denna tjänst låter användarna skicka betalningsförfrågningar till kunder. För att skicka en betalningsförfrågan så klickar användaren på Ny betalningsförfrågan i menyn till vänster, och fyller i uppgifterna:

  1. ”Gör affärer under namnet” - namnet som syns på betalningsförfrågan såsom den som skickat förfrågan.
  2. Fyll i kundens namn enbart med latinska bokstäver.
  3. Fyll i beloppet för betalningsförfrågan och välj valuta - en betalningsförfrågan kan skickas i EUR, USD, GBP, BGN, CHF, RON, HRK, NOK, SEK, CZK, HUF, PLN, DKK, ISK.
  4. Ge anledningen till betalningen - denna text kommer hamna med i betalningsförfrågan; kan användas som referens till kunden, t.ex. ordernummer.
  5. Fyll i utgångsdatum - som standard är utgångsdatum 30 dagar från att den skapas. Går att sätta mellan 1 och 120 dagar.
  6. Välj språk - betalningsförfrågan kan skickas på engelska, italienska, franska, rumänska, tyska, spanska, kroatiska, svenska, portugisiska, holländska, bulgariska, grekiska och isländska.
  7. Bokningstext - denna text syns inte i betalningsförfrågan; det är en intern referens på myPOS-kontot enbart.
  8. Kryssa i denna ruta för att notifieras när förfrågan har betalats. Om den skickas via SMS så debiteras en avgift. Avgiften debiteras för notifieringar om misslyckade betalningar också.
  9. Fyll i mottagarens e-postadress eller mobilnummer - betalningsförfrågan kan skickas till båda. Förhandsgranska betalningsförfrågan här och se hur den kommer att se ut för kunden.
  10. Öppnar ett avancerat filter för alla betalningsförfrågningar.
  11. Gör det möjligt att extrahera uppgifterna i Excel eller PDF.
  12. Välj hur många resultat som skall visas per sida.
  13. Genom att klicka på status för betalningsförfrågan så kan man kopiera länken för att t.ex. skicka en påminnelse, eller avbryta betalningsförfrågan.

  Status för betalningsförfrågan:

  • Betalt
  • Väntar - förfrågan har inte setts
  • Sedd - förfrågan sedd men inte betald
  • Betalning misslyckad - betalning försökt men misslyckad
  • Avbruten
  • Utgått

  När en betalningsförfrågan skickas så får kunden ett mejl eller SMS med en kort förklaring om betalningsförfrågan samt en länk för att färdigställa betalningen. Så snart betalningsförfrågan har setts av kunden så ändras status till ”Sedd”. Genom att klicka på länken kan kunden uppge sina uppgifter och slutföra betalningen.

  Fliken Genomförda transaktioner ger en överblick över alla behandlade betalningsförfrågningar och deras status. Användaren kan specificera en tidsperiod, samt ladda ned listan som PDF eller Excel.

  Internetbutiker

  Undermenyn Lägg till internetbutik ger användaren möjligheten att lägga till en internetbutik till sitt konto. En detaljerad guide över hur man lägger till och konfigurerar en butik kan ses här.

  Genom att klicka på menyn Internetbutiker under panelen för Ta emot betalningar, kan användaren se en lista över alla internetbutiker samt deras genomförda transaktioner. Varje butik har en knapp för att aktivera/avaktivera, eller kan konfigureras med kugghjulsknappen.

  Fliken genomförda transaktioner ger en överblick över alla betalningar i internetbutiken. Användaren kan välja önskad metod, samt exportera listan i PDF eller Excel.

  Varje internetbutik har sin egna konfiguration. Användaren kan se en summering transaktioner för en viss period, välja namn på butiken, välja URL för hemsidan, möjliga transaktionsvalutor för butiken, inbetalningskonton, typ av aktivitet, ändra banderoll, lägga till eller redigera förfrågnings-URL:er. På fliken Nycklar kan användaren generera ett nyckelpar som kan användas senare för att integrera med myPOS Checkout.

  Betalningslänkar och betalningsknappar

  Genon att klicka på Skapa betalningslänk eller Skapa betalningsknapp öppnas en sida för att generera nya betalningslänkar eller knappar.

  Både betalningslänkar och betalningsknappar har samma funktion, nämligen att ta kunden till en säker sida där de kan fylla i sina kortuppgifter och genomföra en betalning på ett bestämt belopp till handlaren. Däremot är implementeringen annorlunda.

  • Betalningslänkar är hyperlänkar som kan skickas till kunderna via SMS eller e-post, t.ex. tillsammans med en orderbekräftelse eller en faktura. De kan också läggas in online på textbaserade sidor.
  • Betalningsknappar är klickbara knappar som kan bäddas in på hemsidor och sociala medier, vilket ger handlarna ett snyggare alternativ för kunderna att klicka på.

  Om man skapar en betalningsknapp så kan storleken på knappen ändras. Man kan även ändra inställningarna för respektive länk eller knapp, genom att välja en rad funktioner såsom möjligheten att välja leveransadress eller att skicka ett mejl eller SMS när betalning genomförts.

  Genom att välja antingen fliken Betalningslänk eller Betalningsknapp inne i panelen för Ta emot betalningar, så öppnas en vy med alla tidigare genererade betalningsknappar och länkar.

  Användaren kan också gå till menyn Inställningar för inbetalningskonto, för att välja var pengarna från behandlade betalningsknappar och länkar skall sättas in för respektive valuta.

  Skärmen Aktivitet ger en överblick över alla behandlade betalningsknappar och länkar, samt ger användaren möjlighet att specificera en tidsperiod och ladda ner informationen i Excel eller PDF;

  Ladda kontantkort

  Med hjälp av Ladda kontantkort har handlaren möjlighet att erbjuda kunder att ladda sitt kontantkort eller ladda mobildata åt en vän eller familjemedlem runtom i världen.

  Menyn Ladda kontantkort gör det möjligt att ladda kontantkort för mobiler, se vilka operatörer som stöds, samt se tidigare behandlade laddningar.

  Menyn Gör överföringar

  Som namnet på menyn antyder, så tillåter Gör överföringar att man skickar pengar till kunder eller till andra konton, samt massöverföringar.

  Gör överföringar-menyn har fyra undermenyner - Skapa överföring, Inrikes överföring inom Storbritannien, Saldoöverföring och Gör en massöverföring.

  Undermenyn Skapa överföring öppnas som standard när man väljer Gör överföring-menyn. Den har fyra flikar - Överföringar, Saldoöverföring, Stående överföring och Massöverföring.

  Menyn Överföringar gör det möjligt att skapa en ny överföring, samt se en lista över tidigare genomförda överföringar;

  Genom att klicka på knappen Skapa överföring, så kan användaren välja vilken typ av överföring som skall genomföras - en intern överföring, banköverföring, eller en inrikes överföring inom Storbritannien. Varje alternativ kräver att specifika uppgifter anges.

  Saldoöverföring gör det möjligt att skicka pengar mellan sina egna konton. Kontona måste därför tillhöra en och samma användare.

  Fliken Stående överföring används för att skicka interna stående överföringar, stående banköverföringar, och stående inrikesöverföringar i Storbritannien. Överföringarna kräver att man fyller i vissa uppgifter och väljer giltighetstid för överföringen;

  Menyn Gör en massöverföring gör det möjligt att skicka interna överföringar eller massöverföringar;

  Enheter-menyn

  Lista över enheter visas när man går in i menyn Enheter.

  Genom att välja en enhet från listan kan användaren visa följande information och alternativ:

  1. Kontot och valutorna i vilka transaktioner godtas
  2. Visa terminalens aktivitet för en önskad tidsperiod
  3. Exportera aktivitetsöverblick till Excel eller PDF
  4. Välj hur resultat som skall visas per sida
  5. Filtrera aktiviteten för nuvarande månad, senaste månaden, senaste 3 månaderna, senasate 6 månaderna eller det senaste året
  6. Visa transaktionsuppgifter

  Genom att klicka på Inställningar kan användaren:

  1. Visa tariffen för en specifik terminal
  2. Avaktivera eller återställa terminalen - återställning kan användas om handlaren vill koppla terminalen till ett annat försäljningsställe eller ett annat konto, eller om valutan måste ändras på terminalen. Följande steg ingår:
   • Genom att klicka på knappen genereras en återställningskod
   • Koden måste matas in på terminalen, och återställningsmenyn går att hitta i menyn för inställningar på respektive terminal
   • Enheten återställs
  3. Ändra terminalens namn - namnet kommer att visas i transaktionsuppgifterna. Om fältet lämnas tomt kommer serienumret på termnalen visas istället
  4. Ändra kvittonamnet/handelsnamnet för terminalen - detta namn kommer synas på kundernas kontoutdrag
  5. Tillåt återbetalningar, annulleringar och, vid behov, lägg till ett lösenord för att annullera transaktioner - om ett lösenord skapas så måste det slås in varje gång en annullering skall genomföras på terminalen
  6. Tillåt laddning av kontantkort och, vid behov, lägg till ett lösenord för laddning av kontantkort - lösenordet används för att auktorisera laddning av kontantkort och måste slås in varje gång en sådan laddning skall ske
  7. Om du har MOTO aktiverat på kontot kan du också tillåta detta härifrån, och lägga till ett lösenord som måste slås in vid varje sådan transaktion
  8. Skräddarsy kvittohuvudet på terminalen - en företagslogo kan läggas till
  9. Välj om du vill visa hela företagets adress på kvittot eller enbart stad och land
  10. Skräddarsy kvittofoten för terminalen

  Enheter-menyn används för att aktivera eller beställa en ny myPOS-terminal.

  Den har följande undermenyer: Beställ terminal och Aktivera terminal.

  Undermenyn Beställ terminal öppnas som standard när man klickar på Enheter-menyn och gör det möjligt att beställa eller aktivera en terminal.

  Undermenyn Aktivera terminal används för att aktivera nya myPOS-terminaler.

  Kort-menyn

  Menyn Kort visar alla kort som är länkade till kontot samt den senaste aktiviteten på kortet.

  1. Kortlistan öppnas som standard. Den innehåller alla kort som är länkade till kontot, deras valuta och kopplade konto. Korten kan snabbt frysas eller återaktiveras och användaren kan själv ändra inställningar med kugghjulsikonen. Antalet kort länkade till kontot samt valutan för behandlade transaktioner syns också.

   Fliken Aktivitet ger följande information:

  2. Se kortens aktivitet, filtrerat efter nuvarande månad, senaste månaden, senaste 3 månaderna, senaste 6 månaderna eller det senaste året
  3. Exportera aktivitetsöverblicken till Excel eller PDF
  4. Välj hur aktiviteten skall visas
  5. Visar ett detaljerat sökfilter för att hitta specifika transaktioner
  6. Se transaktionsuppgifter

  Följande alternativ är tillgängliga för varje kort::

  1. Kortets namn
  2. Transaktionsbegränsningar - begränsa kontantuttag, betalningar vid kassa och onlinebetalningar
  3. Säkerhetsinställningar - välj vilken typ av transaktioner som skall tillåtas med kortet
  4. Notifieringar - välj vilka transaktioner som du vill bli notifierad om
  5. Aktivera eller blockera kort

  Menyn Kort har två undermenyer: Beställ kort och Aktivera kort.

  Undermenyn Beställ kort gör det möjligt att beställa ett nytt myPOS-kontokort.

  Undermenyn Aktivera kort används när användaren vill aktivera ett myPOS-kort.

  GiftCards-menyn

  Skräddarsydda GiftCards är en typ av presentkort som handlaren kan köpa via myPOS-kontot. Man kan skräddarsy korten genom att välja design, speciella meddelanden och företagsnamnet. Korten kan enkelt laddas med ett önskat belopp via myPOS-terminaler och kan enbart användas för handlarens egna försäljningsställen.

  Korten kan köpas i paket med 100, 200 eller 500 kort, och kommer med en gratis hållare och speciellt kuvert för en liten extrakostnad.

  Klicka på Beställ GiftCards-menyn för att påbörja en beställning av presentkort. Välj din design och klicka på Fortsätt.

  Den följande sidan ger olika alternativ för att skräddarsy framsidan på dina GiftCards.

  1. Fyll i ditt företagsnamn och välj storlek på teckensnittet genom att klicka på storleksknapparna
  2. Lägg till ett personligt meddelande och välj storlek på teckensnittet genom att klicka på storleksknapparna
  3. Välj teckensnitt från 4 tillgängliga teckensnitt
  4. Välj färg på texten från 8 tillgängliga färger
  5. Fyll i företagsnamnet och uppgifter som skall visas på baksidan av kortet
  6. Specificera antalet, paketering och kontaktuppgifter

  Så snart presentkorten har skräddarsytts, lägg till dina kontakt- och leveransuppgifter, så levereras dina GiftCards inom 3 till 5 arbetsdagar.

  Användaren kan hålla koll på försäljningar med GiftCards, statistik och beställningar på en speciell sida genom att klicka på menyn GiftCards.

  Försäljningsställen-menyn

  Menyn för försäljningsställen innehåller alla handlarens butiker och andra platser, och tillåter användare att hålla koll på transaktioner som genomförs på respektive försäljningsställe.

  När man öppnar menyn för försäljningsställen finns en undermeny som heter Lägg till försäljningsställe, samt två flikar med lista över försäljningsställen samt transaktioner.

  Under fliken Lista med försäljningsställen kan användaren se alla aktiva försäljningsställen samt lägga till fler.

  Fliken Transaktioner visar alla transaktioner genomförda på aktiva försäljningsställen.

  Undermenyn Lägg till försäljningsställe gör det möjligt att skapa ett nytt försäljningsställe med en ny adress, t.ex. om man har flera butiker.

  Profil

  Genom att klicka på Profil längst uppe öppnar upp en lista med olika undermenyer.

  Fliken Mina uppgifter ger en överblick av användarens personliga uppgifter, tillgång till kontot och inloggningshistorik. Man kan även välja önskad autentiseringsmetod.

  Fliken Företagsuppgifter gör det möjligt att se och ändra följande uppgifter:

  • Företags telefonnummer
  • Företagets e-post
  • Handelsnamnet kan ändras
  • Leveransadressen kan ändras

  Fliken Dokument används för att ladda upp dokument som krävs för att verifiera kontot, och vid behov ladda upp annat som kan behövas.

  Fliken Team gör det möjligt att hantera alla användare som är länkade till kontot - man kan lägga till fler användare till kontot, hantera användarnas rättigheter, mm.

  1. En rullgardinsmeny där man kan se de olika användarna i olika kategorier: aktiva, borttagna, blockerade eller alla användare
  2. Blockera eller ta bort användarnas tillgång
   • Att blockera tillgången för en användare är en funktion som kan utnyttjas om en användares tillgång temporärt måste tas bort. Fram tills att användaren avblockerats så kommer användaren att synas under listan med blockerade användare. Man kan senare välja att återställa tillgången eller radera användare helt och hållet
   • Att ta bort tillgången till kontot är permanent och kan inte ångras
  3. Lägg till användare - en ny användare kan skapas genom att klicka på denna knapp, man får då fylla i e-postadressen för den nya användaren och sedan:
   • Fylla i personliga uppgifter för den nya användaren
   • Fyll i inloggningsuppgifter
   • Bestämma tillgången/rättigheterna för användaren

  En autentiseringskod kommer att skickas till handlarens nummer för att färdigställa processen.
  Om användaren redan existerar, så behöver man inte fylla i ovanstående uppgifter. Istället länkas användarens profil så fort e-postadressen fyllts i.

  Fliken Notifieringar ger dig en lista över notifieringar, och Prenumerationer gör det möjligt att prenumerera på de senaste produkterbjudandena och kampanjer, mm.

  Var denna artikel hjälpsam?

  Tack för din feedback!

  Tack för din feedback!

  Skicka feedback till oss

Kontakta oss
Cookie

Välj preferenser för kakor

2-3