Vanliga frågor

Vanliga frågor kring pushnotis som autentiseringsmetod

 • Vad är myPOS autentiseringsmetod med pushnotiser för något?

  myPOS autentiseringsmetod med pushnotiser ger dig ett säkrare sätt att autentisera transaktioner och annat. Syftet är att öka säkerhetsnivån på kontot.

 • Är användningen av metoden kostnadsfri?

  Ja. Pushnotiserna har inga kostnader överhuvudtaget.

 • Hur fungerar denna autentiseringsmetod?

  Metoden fungerar på följande sätt - när du loggar in på ditt konto, genomför överföringar, hanterar användare eller genomför viktiga handlingar som kräver autentisering, så får du en pushnotis till din mobil för att autentisera eller avböja handlingen.

 • Hur använder jag den nya metoden?

  Det är några steg du måste genomföra innan du kan börja använda den nya autentiseringsmetoden:

  1. Länka en enhet
   Först så måste du länka din mobil till ditt myPOS-konto. Du kan göra detta på följande två sätt:

   • Logga in i myPOS-appen på den enhet som du vill använda för autentisering (dvs. den enhet som du vill få pushnotiser på)   • ELLER välj den enhet du vill använda för autentisering (dvs. få pushnotiser på) genom att trycka på ”Välj för autentisering”.    I detta fall så liknar autentiseringsprocessen inloggningen.

    1. Fyll i en giltig e-postadress och bekräfta genom att trycka på ”Nästa”.

    2. Fyll sedan i ett giltigt lösenord och tryck på ”Nästa”.

    3. Du får ett engångslösenord (så kallat OTP) via SMS och efter att du fyllt i rätt siffror kommer du till en ny skärm.

    4. Fyll i en lösenkod för appen och bekräfta genom att trycka på knappen ”Spara”.

    5. Du kan nu välja att få tillgång till appen med ditt fingeravtryck eller välj ”Hoppa över” för att enbart använda lösenkoden.

    6. Nu bör du se en ny skärm som indikerar att du färdigställt autentiseringsprocessen.

  2. Logga in från hemsidan

   När du loggar in på myPOS-plattformen via vår hemsida så kommer du se ett meddelande som indikerar att vi skickat en pushnotis till din länkade enhet.

   Efter några sekunder så kommer din mobil att börja lysa och fråga efter autentisering. Nu kan du godkänna inloggningen eller avböja den.

   Om du autentiserar inloggningen så kommer du automatiskt att loggas in på ditt konto på hemsidan, och kan därifrån fortsätta som vanligt inne på ditt konto.

 • Kan jag använda denna metod även om jag inte har något internet på min mobil?

  Ja. Det kan finnas situationer där du stängt av pushnotiser eller har dålig eller svajig internetuppkoppling, eller helt saknar uppkoppling på telefonen.

  I detta fall, påbörja offline-autentisering genom att trycka på knappen ”Jag fick ingen pushnotis i min myPOS-app” på ditt myPOS-konto. Du kommer att se en 8-siffrig kod.

  Starta myPOS-appen, tryck på ”Autentisera” (eller “Autentisering” om du använder touch ID för inloggning), fyll i den 8-siffriga koden och tryck på knappen ”Generera”.

  Appen kommer att generera en ny kod, som du sedan slår in på ditt myPOS-konto.

  Tryck sedan på ”Bekräfta” för att autentisera denna handling. Då är det klart!

 • Vad händer om jag inte har någon länkad enhet för att autentisera handlingar?

  När du loggar in på kontot så kommer du att se ett meddelanden om att koppla en enhet för pushnotiser. Följ sedan stegen som beskrivs här.

 • Hur autentiserar jag en handling?

  När du genomför en handling via hemsidan som kräver autentisering, så kommer du att behöva autentisera handlingen med din länkade enhet.

  Ett pop-up-meddelande kommer att synas på skärmen som indikerar att du måste kolla på din länkade enhet och godkänna handlingen.

  Om handlingen autentiseras på ett korrekt sätt så kommer du att se ett nytt meddelande som bekräftar att autentiseringen lyckades.

  In Om du inte får någon pushnotis, påbörja istället offline-processen och följ stegen.

  Viktigt: varje handling måste godkännas inom 90 sekunder, annars så måste handlingen genomföras igen. Även de genererade koderna är giltiga i 90 sekunder. Om denna tid går ut så kommer automatiskt en ny kod att skapas.

 • Vem kan jag vända mig till om jag stöter på problem med autentiseringen?

  Om du stöter på problem med vår nya autentiseringsmetod, vänligen mejla oss på help@mypos.com så hjälper vi gärna till.

Felsökning

 • Pushnotiser är avstängda i myPOS-appen.

  Lösning: Logga in i myPOS-apen >> klicka på ”Annat” >> ”Notifieringar” >> ”Inställningar” >> ”Aktivera pushnotiser”

 • Notifieringar är avstängda i mobilens inställningar.

  Lösning: Öppna mobilens inställningar >> ”Appar” >> ”myPOS” >> ”Notifieringar” >> ”Aktivera”

 • Jag får inga pushnotiser på min mobil.

  Kontrollera batteriinställningarna för mobilen. Ibland kommer pushnotiser inte fram eftersom telefonen har ett visst batteriläge aktiverat (för att t.ex. spara batteri).

  Var noga med att datum och tid inte är manuellt inställt på din mobil. För att kunna synkronisera med myPOS-systemet så måste mobilen var inställd på automatiskt datum & tid i inställningarna.

 • Långsam internetuppkoppling.

  Lösning:

  • byt från 3G/4G till Wi-Fi eller vice versa
  • använd ett privat Wi-Fi-nätverk istället för ett publikt
  • använda offline-metoden för att autentisera

 • Problem med offline-metoden för att autentisera - den genererade koden godkänns inte av systemet.

  Lösning: Kontrollera om datum & tid på din telefon är satt manuellt eller automatiskt. För att kunna synkronisera på rätt sätt med myPOS-systemet så bör inställningen på din mobil vara satt till ”Sätt datum & tid automatiskt”.

 • Gammal version av appen - när kunder använder en utdaterad version av mobilappen så får de inga pushnotiser och kan därför inte använda offline-metoden för autentisering eftersom den genererade koden inte känns igen av vårt system.

  Lösning: Appen måste uppdateras.

 • Andra problem med mobilappen (avinstallerad, utloggad från kontot efter uppdatering, borttappad lösenkod och/eller lösenord).

  Lösning: Byt temporärt tillbaka till SMS-koder genom att kontakta kundtjänsten.

Var denna artikel hjälpsam?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback!

Skicka feedback till oss

Kontakta oss
Cookie

Välj preferenser för kakor

2-3