Vanliga frågor

 • MO/TO-betalningar, MO/TO Virtuell terminal och Rullande reserv

  Vad betyder MO/TO?

  MO/TO betyder Mail Order (Beställning per e-post)/Telephone Order (Beställning per telefon). Det är en betalning där kortet inte finns till hands som innebär att en kund kan ringa/skicka e-post till försäljaren, göra en beställning och betala genom att tillhandahålla betalkortsinformationen via telefon eller e-post.

  Jag vill acceptera MO/TO-betalningar. Vad behöver jag göra?

  1. Logga in på ditt:

  A. myPOS-konto, navigera till menyn Kortterminaler och välj MO/TO Virtuell kortterminal eller

  B. myPOS-appen (för iOS eller Android), navigera till MO/TO Virtuell terminal.

  2. Fyll i ansökningsformuläret. Ett expertteam kommer att granska din ansökan innan tjänsten kan godkännas.

  3. Du kommer att underrättas om resultatet inom några dagar. Om din ansökan godkänns, kommer du att kunna acceptera MO/TO-transaktioner via ditt myPOS-konto, din myPOS-mobilapp (iOS och Android) och alla dina myPOS-enheter.

  Varför är en granskning nödvändig för att acceptera MO/TO-transaktioner?

  MO/TO-transaktioner betraktas som högrisktransaktioner på grund av det sätt som kortuppgifterna skickas - via e-post eller telefon. Innan ansökan godkänns kommer vi att säkerställa att detta alternativ lämpar sig för din affärsverksamhet.

  Hur skyddas mitt företag när jag accepterar MO/TO-transaktioner?

  MO/TO-transaktioner har, precis som alla andra transaktioner i myPOS, vissa maxbelopp. På grund av sin natur är maxbeloppen för MO/TO lägre än för alla andra myPOS, eftersom bedrägeririsken anses vara högre.

  Om du vill höja dina maxbelopp för MO/TO måste du meddela oss via e-post till help@mypos.com och vi kommer att försöka tillgodose dina behov.

  Var kan jag hitta maxbeloppen för MO/TO-transaktioner?

  Maxbeloppen kan ses i ditt myPOS-konto i avsnittet Avgifter.

  Gäller dessa maxbelopp för alla MO/TO-transaktioner?

  Ja. Dessa är totala maxbelopp som gäller för MO/TO-transaktioner som behandlas genom MO/TO Virtuell terminal i ditt myPOS-webbkonto, via myPOS-mobilappen och dina myPOS-enheter sammantaget.

  Hur kan behandling av МО/ТО-betalningar med bedrägliga kortuppgifter påverka mitt företag?

  Du kommer att hållas ansvarig för de ekonomiska förluster som blir resultatet av de eventuella tvister som följer. Därför ska du alltid göra en grundlig undersökning av dina kunder och källan till kortuppgifterna. Det är viktigt att du alltid kontrollerar källan till kortuppgifterna innan du behandlar MO/TO-betalningar.

  Vad kan jag göra för att undvika bedrägliga transaktioner?

  Här följer några praktiska tips att tänka på vid behandling av transaktioner där kortet inte finns till hands:

  • Fastställ en pålitlig kanal för att få kortuppgifterna
  • Var alltid observant om du får sådana uppgifter via e-post
  • Undersök din källa till uppgifterna
  • Kontrollera att e-postadressen från vilken du får kortuppgifterna inte finns med i några spärrlistor
  • Behandla inte kort med misstänkt ursprung

  Måste jag kunna tillhandahålla bevis för varje MO/TO-transaktion?

  I vissa fall, ja. Eftersom MO/TO-transaktioner betraktas som en osäker verksamhet, måste du kunna tillhandahålla bevis som stöder den specifika transaktionen, om det uppstår en tvist.

  Jag har godkänts och använder MO/TO-tjänsten. Kan jag nekas att använda den någon gång i framtiden?

  Ja. Det kan hända att din tillgång till funktionen nekas, baserat på en genomförd riskbedömning. I dessa fall kommer MO/TO-tjänsten att stängas av i ditt konto, din mobilapp och enhet. Du kommer att underrättas om ändringen via e-post.

  Rullande reserv

  Vad är det?
  Den rullande reserven är en säkerhetsmetod som används av myPOS på alla MO/TO-transaktioner, eftersom de anses vara “riskfyllda transaktioner”. Riskfyllda transaktioner är normalt transaktioner som genomförs utan att kortet är fysiskt närvarande. Transaktionerna är därför mer sannolika att vara bedrägliga, kan leda till tvister med kortinnehavaren och kan leda till återbetalningar.

  Hur fungerar det?
  30% av beloppet för varje MO/TO-transaktion reserveras av säkerhetsskäl (minimibeloppet är EUR 1). Beloppet hålls i en period av 180 dagar. Denna tidsperiod ger tillräckligt med tid för potentiella återbetalningar att äga rum, annulleringar och/eller påståenden om bedrägeri.

  Om en sådan händelse äger rum, så kommer den rullande reserven används för att täcka de gällande betalningen. Den rullande reserven ackumuleras med varje följande MO/TO-transaktion.

  Om inga åberopanden görs, så släpps beloppen tillbaka till försäljaren i den ordning de insamlades. Detta innebär att det belopp som insamlades för 180 dagar sedan kommer att släppas imorgon, och det beloppet som insamlades för 179 dagar sedan kommer att släppas dagen efter imorgon.

  Om försäljaren har konton i olika valutor, så skapas en separat rullande reserv för varje valuta, och de reserverade pengarna ackumuleras där.

  Sådana konton kallas för Reservkonton och kan ses inne på myPOS-kontot, under Konton-fliken, i sektionen Reservkonton. Det finns en separat sektion under Reservkonton som heter Kommande utbetalningar där försäljaren kan se de belopp som är schemalagda att släppas först. Pengarna som hålls i reservkontona kommer att släppas på det specificerade datumet. Vid nödfall, eller under speciella omständigheter, så kan myPOS kundsupport göra ett undantag och släppa pengarna innan de specificerade datumet. Ha i åtanke att detta är avhängigt omständigheterna i förfrågan.

  Att flytta pengar mellan reservkonton är möjligt i samma eller i en annan valuta. Överföringar mellan reservkonton i olika valutor hanteras genom samma grundkonton som de är knutna till. Till exempel, om en försäljare har två konton, ett i EUR och ett i USD, och vill föra över EUR 10 från EUR-reservkontot till USD-reservkontot, så kommer beloppet att föras över från EUR-reservkontot till det vanliga EUR-kontot, sedan växlas till USD till den växelkurs som gällde vid transaktionsögonblicket, och sedan kommer beloppet att överföras från det vanliga USD-kontot till USD-reservkontot.

  Var denna artikel hjälpsam?

  Tack för din feedback!

  Tack för din feedback!

  Skicka feedback till oss

Kontakta oss
Cookie

Välj preferenser för kakor

2-3