Vanliga frågor

 • Anslutningar

  myPOS-enheterna kan kopplas upp till internet via 3G/4G/GRPS, Bluetooth eller Wi-Fi -anslutning.

  3G/4G/GRPS

  Alla enheter kommer utrustade med inbyggda SIM-kort för 3G/4G/GRPS-uppkoppling. Kortet följer med gratis, och gör det möjligt för försäljare att använda sina myPOS-enheter överallt i Europa.

  Bluetooth

  Att ansluta myPOS-enheter till internet med Bluetooth är bara tillgängligt på Android-enheter.

  • STEG 1: Ladda ned och installera den gratis myPOS Bluetooth Service mobilappen från Google Play Store.
  • STEG 2: Öppna appen, och den kommer automatiskt att starta kommuniceringsfunktionen. Stäng appen.

  Wi-Fi eller personlig hotspot

  Notera att de stödda krypteringsmetoderna för Wi-Fi-nätverk är WPA och WPA2. Stegen för att ansluta myPOS-enheten till Wi-Fi varierar beroende på enhet.

  • STEG 1: Välj “Wi-Fi” från ANSLUTNINGSTYP-menyn genom att trycka (1). Enheten kommer att skanna efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk inom räckvidd och kommer att visa en lista med namnen på nätverken på skärmen.
  • STEG 2: Hitta ditt önskade Wi-Fi-nätverk och välj det genom att trycka på motsvarande siffra (från 1 till 6). Om det finns fler än 6 tillgängliga nätverk på listan, gå till nästa sida av listan genom att trycka på INSTÄLLNINGAR. Om Wi-Fi-nätverket inte hittas i listan, tryck (X) och enheten gör en ny skanning (söker igen) efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk. Säkerställ att enheten är inom räckhåll för nätverket.
  • STEG 3: Om Wi-Fi-nätverket kräver ett lösenord så kommer enheten att visa en ruta för att fylla i Wi-Fi-lösenordet. Om lösenordet innehåller siffror, tryck på motsvarande siffra. Om det innehåller bokstäver eller andra symboler, tryck på motsvarande sifferknapp och tryck sedan på F2 så många gånger som krävs för att korrekt bokstav skall visas i displayen. Om man gör ett misstag så kan man trycka på (>) för att radera det senast inslagna tecknet. När lösenordet har slagits in, tryck (O) för att färdigställa handlingen.

  Så snart enheten kopplat upp sig mot ett Wi-Fi-nätverk så kommer den att genomföra ett anslutningstest mot myPOS-systemet. Om uppkopplingstestet misslyckades så kommer enheten att visa ett felmeddelande. Kontrollera att anslutningen fungerar korrekt och gör ett nytt försök.

  Se till så att myPOS Combo är inom räckhåll för ett Wi-Fi-nätverk. Sätt PÅ enheten och vänta några sekunder medan den genomför sin uppstart. Om skärmen befinner sig i menyn för ANSLUTNINGSTYP så fortsätt till Steg 1 nedan. Om Bluetooth-menyn visas, tryck (< CLEAR) för att återvända till ANSLUTNINGSTYP-skärmen och fortsätt till Steg 1 nedan. Om den visar andra skärmar, tryck på (X CANCEL) för att stänga den pågående handlingen, tryck sedan på FUNC-knappen på tangentbordet för att gå till INSTÄLLNINGSMENY 1 och välj Ändra anslutningstyp (3).

  • STEG 1: Välj “Wi-Fi” från ANSLUTNINGSTYP-menyn genom att trycka (1) på tangentbordet. myPOS Combo kommer att söka efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk inom räckhåll och kommer att visa en lista med namnen på nätverken på skärmen.
  • STEG 2: Hitta ditt nätverk i listan och välj det genom att trycka på motsvarande siffra (från 1 till 6) på tangentbordet. Om det finns fler än 6 nätverk tillgängliga i listan, gå till nästa sida genom att trycka på (˅). Om Wi-Fi-nätverket inte finns med i listan, tryck (CANCEL X) så kommer myPOS Combo att göra en omskanning (söka igen) efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk. Se till så att terminalen är inom räckhåll för nätverket.
  • STEG 3: Om Wi-Fi-nätverket kräver ett lösenord så kommer myPOS Combo att visa en skärm för att fylla i lösenordet. Om lösenordet innehåller siffror, tryck på motsvarande sifferknapp. Om lösenordet innehåller bokstäver eller symboler, tryck på motsvarande sifferknapp och tryck sedan på F2 så många gånger som behövs för att rätt tecken skall visas i skärmen. Om man råkar skriva fel tecken, tryck på den gula knappen (< CLEAR) för att radera det senast inslagna tecknet. När lösenordet fylls i, tryck på den gröna knappen (O ENTER) för att färdigställa handlingen.

  Så snart den anslutit till ett Wi-Fi-nätverk så kommer myPOS Combo att genomföra ett test för att prova anslutningen till myPOS-systemet.

  Se till så att myPOS Mini är inom räckhåll för ett Wi-Fi-nätverk. Sätt PÅ enheten och vänta några sekunder medan den genomför sin uppstart. Om skärmen befinner sig i menyn för ANSLUTNINGSTYP så fortsätt till Steg 1 nedan. Om Bluetooth-menyn visas, tryck (<) för att återvända till ANSLUTNINGSTYP-skärmen och fortsätt till Steg 1 nedan. Om annat, tryck på (X) för att stänga den pågående handlingen, tryck sedan på F2-knappen för att gå till INSTÄLLNINGSMENY 1 och välj Ändra anslutningstyp (3).

  • STEG 1: Välj “Wi-Fi” från ANSLUTNINGSTYP-menyn genom att trycka (1) på tangentbordet. myPOS Mini kommer att söka efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk inom räckhåll och kommer att visa en lista med namnen på nätverken på skärmen.
  • STEG 2: Hitta ditt nätverk i listan och välj det genom att trycka på motsvarande siffra (från 1 till 6) på tangentbordet. Om det finns fler än 6 nätverk tillgängliga i listan, gå till nästa sida genom att trycka på (F2). Om Wi-Fi-nätverket inte finns med i listan, tryck (X) så kommer myPOS Mini att göra en omskanning (söka igen) efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk. Se till så att terminalen är inom räckhåll för nätverket.
  • STEG 3: Om Wi-Fi-nätverket kräver ett lösenord så kommer myPOS Mini att visa en skärm för att fylla i lösenordet. Om lösenordet innehåller siffror, tryck på motsvarande sifferknapp. Om lösenordet innehåller bokstäver eller symboler, tryck på motsvarande sifferknapp och tryck sedan på F2 så många gånger som behövs för att rätt tecken skall visas i skärmen. Om man råkar skriva fel tecken, tryck på den gula knappen (<) för att radera det senast inslagna tecknet. När lösenordet fylls i, tryck på den gröna knappen (O) för att färdigställa handlingen.

  Så snart den anslutit till ett Wi-Fi-nätverk så kommer myPOS Mini att genomföra ett test för att prova anslutningen till myPOS-systemet.

  • STEG 1: Dra ner verktygsfältet längst upp på skärmen och tryck på ikonen i det övre högra hörnet
  • STEG 2: Tryck på Wi-Fi-nätverket och välj nätverket. Se till så att enheten är inom räckhåll för ditt nätverk
  • STEG 3: Om Wi-Fi-nätverket kräver ett lösenord, fyll i lösenordet i pop-up-rutan för att färdigställa anslutningen

  Fel vid anslutning av enhet och potentiella orsaker:

  ‘Kunde inte nå auktoriseringsvärd’

  • Routern har en begränsning eller ett filter för nätverkstrafiken
  • Routern kräver en specifik inställning eller en speciell TCP/IP-konfigurering på enheten (myPOS använder enbart standardinställningarna)
  • Nätverkssignalen är inte stark nog. Nätverkssignalens styrka indikeras av Wi-Fi-ikonen upp i hörnet på skärmen.

  Var denna artikel hjälpsam?

  Tack för din feedback!

  Tack för din feedback!

  Skicka feedback till oss

Kontakta oss
Cookie

Välj preferenser för kakor

2-3