Vanliga frågor

Avgift för icke-samarbete, inaktivitetsavgift samt avgift utan förvärv

 • 1. Varför finns dessa tre avgifter?

  Dessa avgifter appliceras under begränsade omständigheter av inaktivitet hos kunden.

  Avgift för icke-samarbete, inaktivitetsavgift samt avgift utan förvärv är avgifter som kan komma att insamlas från myPOS-handlare som inte använder myPOS-tjänsten i enlighet med dess regelverk och syfte, och som innefattas av något av följande scenarion:

  • Avgift för icke-samarbete: handlarens konto har blockerats eftersom handlaren aktiviteter inte anses vara i linje med vår acceptanspolicy eller vårt juridiska avtal eller andra tillämpbara regelverk, eller så har handlaren inte tillhandahållit de dokument som begärts av oss;
  • Inaktivitetsavgift: handlaren har inte använt någon av myPOS-tjänstens funktioner på 10 månader, baserat på vilket kontot anses vara inaktivt, och det inte gjorts en enda giltig transaktion via kontot. Till exempel så har handlaren inte genomfört några transaktioner med hans/hennes myPOS-kortet, handlaren har inte genomfört några pengaöverföringar, och handlaren har inte tagit emot några inkommande överföringar.
  • Avgift för brist på erhållna transaktioner: handlaren har inte tagit emot några giltiga kortbetalningar på minst 50,00 EUR / 50,00 GBP / 50,00 BGN / 50,00 CHF (baserat på den underliggande huvudvalutan på handlarens myPOS-konto) på 10 månader.

  2. Kommer jag att påverkas av dessa avgifter?

  Om du inte faller inom någon av ovan nämnde kategorier så kommer du inte att påverkas av dessa avgifter.


  3. Hur kan jag undvika att betala dessa avgifter?

  Det är enkelt:

  • Ha ett gott anseende genom att tillhandahålla de dokument eller den information som vi emellanåt begär. Vi har strikta krav på att leva upp till lagar och regelverk om granskning av kunder när vi tillhandahåller dig med myPOS-tjänsten;
  • Undvika långa perioder av inaktivitet: använd myPOS-tjänsterna - använd ditt myPOS-kort, använd din myPOS-terminal, använd ditt konto och gör åtminstone 1 giltig transaktion.
  • Undvik brist på erhållna transaktioner - ta emot giltiga kortbetalningar via din kortterminal eller via myPOS Online (onlinetransaktioner)

  4. Om jag måste betala någon av dessa avgifter, meddelar ni mig i förväg?

  Ja. Du meddelas minst 2 månader i förväg innan sådana avgifter tillämpas. Du har därmed gott om tid att ta steg för att undvika och förhindra dem.


  5. Hur kan jag förhindra att sådana avgifter tillämpas?

  Ingen fara, det är enkelt att stoppa avgifterna.

  Om du upptäcker att du blir debiterad sådana avgifter, kontrollera din kontostatus och se om du missat att skicka oss dokument eller annan information, som har begärts av oss.

  Kontrollera historiken för senast giltiga transaktion. Om det är en inaktivitetsavgift - genomför helt enkelt en giltig transaktion eller ett online betalningsgodkännande. Om det är en avgift för brist på erhållen transaktion - använd din kortterminal eller internet för att ta emot en kortbetalning via myPOS-tjänsten.

  Om du fortfarande inte kan fastställa varför ditt konto debiteras med en sådan avgift och du behöver hjälp, kontaktar du oss direkt.


  6. Varför behövs dessa avgifter?

  Dessa avgifter är ett sätt att stimulera våra kunder till att aktivt använda tjänsterna som vi erbjuder på vår plattform. Att ha en stor mängd inaktiva kunder ökar våra kostnader för underhåll av plattformen och det försenar lansering av nya och användbara betallösningar och produkter som vi kan erbjuda alla våra kunder. Vi har introducerat dessa avgifter för att hantera utgifter relaterade till IT- och riskadministration, systemsupport och för att kunna fortsätta tillhandahålla våra innovativa funktioner till de aktiva användarna på vår plattform.

  Jämfört med banker så använder vi inte dina och andra kunderna pengar för affärsrelaterade syften såsom att ge kredit. Vi skyddar dina pengar hos ansedda banker, vilket är ett lagkrav som ställs på oss, vilket också skapar ytterligare kostnader. Vi kan bara dra nytta när du aktivt använder myPOS-tjänsten för att genomföra transaktioner.


  7. Vad händer om jag faller under fler än en av de tidigare beskrivna kategorierna - kommer jag att debiteras dubbelt?

  Nej. Endast en av dessa avgifter kommer att appliceras om du skulle falla under fler än en av dessa speciella omständigheter. Avgifterna utgår från följande prioritering:

  1. Avgift för icke-samarbete
  2. Inaktivitetsavgift
  3. Avgift för brist på erhållna transaktioner

  8. Kan mitt konto få ett negativt saldo eller överdebiteras på grund av sådana avgifter?

  Nej, dessa avgifter kan bara appliceras så länge det finns ett saldo på något av dina myPOS-konton.

  Var denna artikel hjälpsam?

  Tack för din feedback!

  Tack för din feedback!

  Skicka feedback till oss

Kontakta oss
Cookie

Välj preferenser för kakor

2-3