Vanliga frågor

  Felsökning

 • Transaktionsfel på myPOS-enheter
  Fel & meddelanden Felorsak och vidare instruktioner
  Fel: 04 'Fånga kort' * Ta ej emot en betalning med detta kort
  * Rekommendera att kunden kontaktar sin kortleverantör; statusen visar kortet som stulet
  * Be kunden använda ett annat kort
  Fel: 41 'Borttappat kort' * Ta ej emot en betalning med detta kort
  * Rekommendera att kunden kontaktar sin kortleverantör, statusen visar kortet som borttappat
  Fel: 43 'Stulet kort' * Ta ej emot en betalning med detta kort
  * Rekommendera att kunden kontaktar sin kortleverantör, statusen visar kortet som stulet
  * Det är inte rekommenderat att fortsätta med försäljningen
  Fel: 51 'Otillräckligt saldo' * Ej tillräckligt med saldo på kortet för att täcka betalningen
  * Rekommendera att kunden kontaktar sin bank
  * Be kunden använda ett annat kort
  Fel: 54 'Kort utgånget' Kontrollera utgångsdatumet som är präntat på kortet.
  * Datum i framtiden: Försök igen
  * Datum tillbaka i tiden: Rekommendera att kunden kontaktar som kortleverantör för att förnya kortet
  * Be kunden använda ett annat kort
  Fel: 55 'Fel PIN-kod' * Kontrollera med kunden att PIN-koden är korrekt
  * Om PIN-koden är rätt så kan det hända att kortleverantören upplever systemstörningar
  * Försök genomföra transaktionen igen
  Fel: 57 'Transaktion tillåts inte av utfärdare' * Påtala till kunden att transaktionen som han/hon försöker genomföra inte tillåts med kortet
  * Be kunden använda ett annat kort
  Fel: 58 'Transaktionen tillåts inte på terminalen' * Kortterminalen har blockerats för den transaktion som du försöker genomföra
  * Logga in på myPOS-kontot och kontrollera inställningarna
  * myPOS-enheterna har möjligheten att begränsas för: 1. Återbetalningar; 2. Annullera transaktioner och 3. Ladda kontantkort ("Top-up")
  Fel: 61 'Överskrider uttagsgränsen' Beloppsgränsen (transaktionsbeloppet) för kortet har överskridits.
  * Be kunden kontakta utfärdaren av kortet
  Fel: 62 'Restrikterat kort' Felmeddelande från kortinnehavarens bank
  * Be kunden kontakta kortleverantören
  Fel: 63 'Säkerhetsöverträdelse' Säkerhetsöverträdelse
  * Rekommendera att kunden kontaktar kortleverantören
  Fel: 65 'Överskrider uttagsfrekvensen' Antalsbegränsningen (antalet transaktioner) för kortet har överskridits.
  * Be kunden kontakta utfärdaren av kortet
  Fel: 75 'PIN-kodsförsök överskridna' PIN-koden för kortet har slagits in felaktigt tre gånger på raken.
  * Försök inte genomföra betalningen med kortet igen
  * Be kunden att använda ett annat kort
  Fel: AF/TR/TR-02/TR-11/CC/EE 'Transaktion nekad' Flertalet orsaker kan finnas:
  Kortet togs ut för fort och godkännandeprocessen avbröts
  Kortterminalen kunde inte kryptera meddelandet och behandla transaktionen
  Korttypen kändes inte igen
  Felaktigt PIN-format
  Felaktig transaktionsdata
  Saknad försäljar- eller terminalinformation
  Kortets valuta matchar inte terminalens valuta
  Transaktionen godkändes av utfärdaren, men kortet nekar transaktionen
  kunden tryckte på en felaktig knapp på terminalen och avbröt transaktionen av misstag
  Krypteringsfel
  * Gör ett nytt försök att genomföra transaktionen
  * Be kunden tillhandahålla ett annat kort
  Fel: PE 'Felaktig förautentiseringskod' Den inslagna förautentiseringskoden är ogiltig
  Felmeddelanden vid kommunikation
  Felkod Beskrivning
  5 Enheter försök kommunicera via Bluetooth. Ett fel uppstod med att skicka eller ta emot data.
  11 Enheten läser ett kort, en PIN-kod slås in (om det behövs) och ett meddelande om auktorisering skickas sedan. Fel 11 beskriver fel med att skicka auktoriseringsmeddelandet.
  12 Auktoriseringsmeddelandet har godkänts. Det uppstod ett fel med att skicka Capture/Clearing-meddelandet efteråt.
  13 Auktoriseringsmeddelandet godkändes. Felet uppstår om:
  - transaktionen nekades av kortet efteråt
  - timeout på kortterminalen
  Som ett resultat så avbryts transaktionen.
  14 Ett fel uppstod med att skicka data när aktiveringskoden skulle valideras.
  15 Ett fel uppstod med att skicka data när den sökte efter uppdateringar.
  16 Ett fel uppstod med att skicka data när man försökte ladda/rensa avstämningsrapporter.
  17 Ett fel uppstod när data skulle skickas för att validera avaktiveringskoden.
  18 Ett fel uppstod med att skicka data när anslutningen skulle testas.
  19 Ett fel uppstod med att bekräfta aktivering/avaktivering av enheten.
  20 Ett fel uppstod med att validera ett meddelande från värden
  21 Vanligt fel med kommunikationen; vanligtvis så har värden stängt anslutningen
  22 Inget svar på förfrågan
  Fel på myPOS-enhet
  Fel & meddelanden Felorsak och vidare instruktioner
  Fel: XX ‘Kunde inte nå auktoriseringsvärd’ * Se till så att din router inte har några filter eller restriktioner för nätverkstraffiken - din router kräver inte att du ställer in speciella inställningar för TCP/IP-konfiguration på dina nätverksenheter (myPOS kommer att använda enbart standardinställningarna)
  * Se till så att nätverkssignalen är stark nog. Signalstyrkan indikeras med en Wi-Fi-signalikon som syns på den övre delen av kortterminalens skärm.
  För att koppla upp till en Wi-Fi-router, följ proceduren som beskrivs i "Hur du kopplar upp din enhet med Wi-Fi"-sektionen från användarhandboken som inkluderats i ditt paket.
  Felmeddelande "Inget kort hittat i plats 1." på myPOS Combo-enheter, men kortet är redan insatt Vänligen kontrollera om ditt SIM-kort är insatt i rätt kortplats. Din myPOS-enhet har två SIM-kortsplatser. Se till så att du använder SIM-kortsplats 1 (den bakre). Den första tillgängliga SIM-platsen (SIM-kortsplats 2) kommer att vara tom.
  Felmeddelande "Nätverksregistreringen misslyckades" Detta betyder att myPOS-enheten inte kunde hitta standardinställningarna för ditt mobila nätverk. Vänligen tryck på den gröna knappen (O) Inställningar för att fylla i dem manuellt. Du kommer att tillfrågas att fylla i APN (Access Point Name för ditt nätverk), användarnamn och lösenord. Du kan normalt hitta denna information hos din teleoperatör eller annorstädes på internet.
  Felmeddelande "Enhetsaktivering misslyckades" när aktiveringskoden fylldes i Se till så att aktiveringskoden fylldes i på rätt sätt och försök igen. Ha i åtanke att aktiveringskoden är giltig i 24 timmar. Om din kod har utgått, vänligen generera en ny kod.
  Om du fortfarande har problem med aktiveringen, vänligen mejla vårt kundcenter från din registrerade e-postadress. Vi kommer att kontakta dig inom 48 timmar.
  myPOS-enheten aktiverades, men uppdaterinsprocessen misslyckades Vänligen kontrollera din internetuppkoppling och försök igen. Alternativt så kan du ändra anslutningstyp och försöka genomföra uppdateringen igen. Uppdatering efter lyckad aktivering av terminalen är obligatoriskt, så din myPOS-enhet kommer att be dig färdigställa uppdateringen.
  En lyckad genomförd transaktion med statusen "Ej färdigställd" i fliken Konton eller fliken Enheter Om din transaktion godkändes och enheten visar ett lyckat meddelande, så visas denna status eftersom bekräftelsen från kortterminalen ännu inte nått systemet. Detta kan bero på att processen eller internetanslutningen avbröts. Nästa gång du genomför en transaktion så kommer din myPOS-enhet att färdigställa den föregående transaktionen först och sedan behandla den nya.

  Var denna artikel hjälpsam?

  Tack för din feedback!

  Tack för din feedback!

  Skicka feedback till oss

Kontakta oss
Cookie

Välj preferenser för kakor

2-3