Vanliga frågor

 • E-pengar

  Vill du veta mer om e-pengar? Vi finns här för att hjälpa dig!

  Vad är e-pengar och kan vi ta på dem?

  E-pengar är en ekvivalent till riktiga pengar och även om du inte kan ta på dem kan du köpa allt genom att använda e-pengar.

  Men var förvaras e-pengar då?

  Precis som papperspengar förvaras e-pengar också på konton. Dessa konton har dock en mycket högre säkerhetsnivå.

  När skapades e-pengar?

  Det första europeiska direktivet om e-pengar går tillbaka till år 2000 och e-pengar har reglerats av Europaparlamentet sedan dess.

  Varför skapades e-pengar?

  Målet med att skapa dem var att motverka bankernas monopol när det gäller höga avgifter och marknadsreglering.

  Vem står bakom konton för e-pengar?

  Finansinstitut som liknar din bank, som kallas ”institut för elektroniska pengar”, står bakom dessa konton. De har rätt att utfärda och använda elektroniska pengar.

  Vad händer med mina pengar när de förvaras på ett institut för elektroniska pengar?

  Dina pengar förvaras i så kallade segregerade konton, som garanterar okränkbarhet för kundmedel och inte tillåter att de används som finansiella resurser för utlåning eller investering.

  Vad kan jag göra med e-pengar?

  Allt du kan göra med papperspengar. Och om du tar ut e-pengar från en bankomat förvandlas de till papperspengar.

  Hur säkra är e-pengar och betalningar med dem?

  Transaktioner med e-pengar är extremt säkra på grund av de mycket avancerade teknikerna samt flera nivåerna av kundidentifieringsprocedurer som används.

  Kan jag skicka e-pengar utomlands?

  Självklart! Du kan skicka e-pengar till och från alla licensierade finansinstitutioner runt om i världen.

  Har e-pengar några andra fördelar?

  Ja! E-pengar är det snabbaste, enklaste och säkraste sättet att skicka eller ta emot pengar med minimala avgifter via ditt online-konto när som helst och var som helst.

  Är myPOS licensierade att arbeta med e-pengar?

  myPOS Europe Ltd är registrerat i London, Storbritannien och är licensierat av Financial Conduct Authority som en finansinstitution för elektroniska pengar enligt EU-direktiv 2009/110/EG (”EMD”) samt förordningar från åren 2011 och 2017.

  Täcks pengarna på mitt e-pengakonto av bankgarantier eller andra kompenseringssystem?

  myPOS e-pengakonton täcks inte av vanliga EU-garantier eller brittiska garantier (t.ex. Financial Services Compensation Scheme [FSCS] i Storbritannien), som tillämpas på bankkonton och är till för bankkunder men inte kunder hos finansinstitut. Detta beror på att e-pengar som utfärdas av myPOS inte definieras som en insättning eller investering, och på grund av detta så skyddas du inte av insättningsgarantier och andra liknande system.

  Trots detta, eftersom myPOS är ett e-pengainstitut, så hålls kundernas pengar separata och säkra i individuella konton som följer alla nödvändiga regelverk, och dessa pengar hålls i sin tur hos tillgängliga banker som också är godkända enligt regelverken. Strukturen och definitionen av dessa konton medför viktiga skydd för dig som kund, och säkerställer att pengarna är säkra och tillgängliga för dig.

  Var denna artikel hjälpsam?

  Tack för din feedback!

  Tack för din feedback!

  Skicka feedback till oss

Kontakta oss
Cookie

Välj preferenser för kakor

2-3