Vanliga frågor

 • PSD2

  Vad är PSD2?

  PSD2 fastställer lagändringar i hur betalningar hanteras i EU. Det är efterföljaren till betaltjänstedirektivet (PSD) som utformades redan 2007 för att reglera och skapa en enda betalningsmarknad i Europeiska unionen.

  Målet var att öka konkurrensen, liberalisera betalningsbranschen, öka konsumenternas säkerhet, stimulera innovation och fastställa rättigheter och skyldigheter för betalningsleverantörer och användare. PSD2 framträdde faktiskt som en reviderad version av PSD redan 2013, planerad att träda i kraft 2018/19.

  Varför skapades PSD2?

  PSD2 skapades på grund av förändringen i konsumentbeteende och utvecklingen av de sätt på vilka vi betalar till följd av teknisk innovation och konsumentefterfrågan. Det är avsett att göra betalningsbranschen säkrare och rättvisare.

  När träder PSD2 i kraft?

  PSD2 innehåller olika åtgärder. Det trädde i kraft 2018, med några viktiga förändringar som trädde i kraft i september 2019.

  Vilka förändringar medför PSD2?

  Europeiska kommissionen har länge försökt göra elektroniska betalningar lika enkla och säkra i hela EU som på en enda inre marknad.

  1. Stark kundautentisering (SCA) för elektroniska betalningstransaktioner.
  2. Tredjepartsåtkomst till data, med konsumenternas samtycke.
  3. Förbättrade skydd och rättigheter för konsumenterna.
  4. Ökning av konkurrensen på marknaden.
  5. Tillägg av nya betaltjänster i regelverket.

  Förändringarna innebär att nya regler främjar öppenheten när det gäller mobil- och onlinebetalningar, vilket gör det möjligt för kunder att använda tredjepartsleverantörer för att hantera sin ekonomi.

  Med kundens samtycke kan tredjepartsbetalningsleverantörer få tillgång till bankdata via API:er eller applikationsprogramgränssnitt. PSD2 försöker också implementera moderna säkerhetsmetoder på alla områden. Det är nu ett lagkrav att tillhandahålla starkare identitetskontroller under köp online, vilket gör kundtransaktioner säkrare genom flerfaktorsautentisering.

  Hur kommer PSD2 att påverka marknadsplatserna?

  Det finns flera alternativ för att försäljares marknadsplatser ska kunna uppfylla PSD2-förändringar. Antingen att bli ett betalningsinstitut som medför betydande kostnads- och verksamhetsförändringar eller utkontraktera en del av marknadsplatsens funktioner, till exempel betalningar till ett licensierat betalningsinstitut som t.ex. myPOS.

  PSD2 och myPOS

  Eftersom vi alltid drivs av innovation och modern teknik är vi på myPOS ständigt uppmärksamma och har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att betalningstjänsten för våra försäljare är i linje med PSD2. Genom att välja myPOS som din betalningspartner slipper du krångel och säkerställer en friktionsfri betalningsupplevelse för dina kunder vid kassan, som är tillräcklig för de senaste ändringarna i regelverket.

  Var denna artikel hjälpsam?

  Tack för din feedback!

  Tack för din feedback!

  Skicka feedback till oss

Kontakta oss
Cookie

Välj preferenser för kakor

2-3