myPOS блог Съвети

Да издавам ли касова бележка за плащане в моя онлайн магазин?

Революцията в онлайн търговията през последните години наложи допълнителни регулации и разяснения от съответните регулаторни органи. С навлизането на новите технологии в сферата на електронните плащания, става все по-трудно за търговците да разберат регулациите и наредбите, отнасящи се до законово-издържаните продажби през електронен магазин.

Все пак не малка част от тези плащания са били легализирани в друго време. Време, в което ПОС терминалите, ваучерите и настоящия модел на онлайн пазаруване са били малко разпространени или не са съществували въобще, и всичко се е случвало посредством един физически касов апарат.

Как точно процедираме и какво се иска от нас по отношение на отчитане на продажбите от такъв тип в нашия онлайн магазин?

Нека изясним въпроса заедно!

Наредбите и регламентите, които са създадени, за да разяснят този проблем, понякога го правят по объркващ и още по-сложен за обяснение, като това води до редица въпроси и догадки от страна на търговците.

Наредба Н-18 на НАП е закон, който вероятно сте срещали поне няколко пъти в близките месеци и е добър пример за регулация, написана в отговор на новите технологии, но по объркващ и подлежащ на редица промени и интерпретации.

По последни новини, промените около наредбата се отлагат за срок от една година и тя ще влезе в сила най-рано от 1 януари 2021.

В началото, наредбата се отнасяше за всички физически обекти, но постепенно бяха включени и други бизнеси, за които тя е трудно приложима или невъзможна за изпълнение.

Нека видим какво гласи тя:

Съгласно чл. 3 от Наредбата, всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги в или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ (фискално устройство) или касова бележка от ИАСУТД (интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност).

С няколко малки изключения, тази наредба покрива всички плащания, независимо от това къде и по какъв начин са извършени.

Както вече споменахме, не всяка трансакция задължава издаване на фискален касов бон. Според Наредба Н-18, изключение правят плащания, извършени чрез директно внасяне на средства в платежна банкова сметка или друг тип паричен превод, извършен посредством банка или финансова институция. Примери за методи за плащане, при които е задължително да се издава касов бон, са плащане в брой и плащане с карта на ПОС терминал.

Касов апарат и ПОС терминал в едно!

Комбинирай ПОС терминал, касов апарат и принтер в едно единствено устройство. myPOS N5 Fiscal, е най-новото предложение на българския пазар, което покрива всички изисквания на наредба Н-18.

Научи повече

Трябва ли да се издава касова бележка при плащане в онлайн магазин?

Един често срещан въпрос, във връзка с последните изменения в Наредба Н-18 на НАП е, дали трябва да се издава фискална касова бележка за плащане, получено на виртуален ПОС терминал.

Един онлайн магазин не е нужно да издава касова бележка в следните случаи:

  • Плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи.
  • Плащането се извършва чрез пощенски паричен превод (ППП), извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

От горното следва, че един онлайн магазин трябва да издаде касова бележка при:

Плащания с карти на виртуален ПОС терминал. При такъв тип разплащания търговецът, собственик на онлайн магазина е длъжен да издаде фискален касов бон.

Това обаче се очаква да се промени, тъй като на първо четене вече са приети следните промени в ЗДДС:
  • Отпадане на изискването да се издават касови бележки при приемане на онлайн плащания с дебитна или кредитна карта.
  • При направеното плащане да се изпраща електронен документ на клиента (тепърва предстои се регламентира какъв ще е той с нови промени в Наредба Н-18).

Бележките, които издават повечето ПОС терминали на българския пазар не са фискални (или системни), а имат характер на служебни (клиентски) бележки. За издаването на касови бележки търговците в България трябва да притежават отделен касов апарат или друго устройство с фискален принтер.

Финални думи

Да си онлайн търговец, в крачка с регулациите, е лесно и безпроблемно, стига да разполагаш с правилните знания и софтуер. За един добре-функциониращ онлайн магазин все пак си остава ключово издаването на касова бележка, с тенденцията това да се промени след въвеждането на промените по Закона за ДДС, което от своя страна не трябва да затруднява процеса по продажбите.

Ако търговецът използва ИАСУТД, то той може да издаде системен бон, който има същото значение като фискалния касов бон, с тази разлика, че самата каса няма фискална памет, а изпраща информацията към централен сървър.

Подобни статии

2-3