Плащай само за услугите, които използваш

Ясни тарифи и без обвързващи договори

Плащаш само когато приемаш плащане

Бизнес сметка с IBAN
Безплатно
Незабавен достъп до наличните средства
Безплатно
Бизнес Mastercard карта
Безплатно
Мобилен интернет в цяла Европа
Безплатно
myPOS мобилно приложение
Безплатно
24/7 Обслужване - чат, имейл, телефон
Безплатно

Tрансакционната ни такса се състои от процент от сумата на трансакцията, вариращ в зависимост от платежния метод, плюс малка фиксирана такса.

За плащания на ПОС терминал

Такси за плащания на място

Местни, издадени в ЕИЗ и Обединеното кралство потребителски карти

1.45%

За трансакция

Местни, издадени в ЕИЗ и Обединеното кралство бизнес карти

2.45%

За трансакция

American Express

2.45%

За трансакция

Всички други потребителски и бизнес карти

2.85%

За трансакция

За дистанционни плащания

Такси за онлайн плащания

Местни и издадени в ЕИЗ потребителски карти

1.30% + 0.20 BGN

За трансакция

American Express

2.50% + 0.20 BGN

За трансакция

Всички други потребителски и бизнес карти

2.90% + 0.20 BGN

За трансакция

МО/ТО плащания

Такса за онлайн плащане + 0.5%

За трансакция

* За дистанционни трансакции, картите издадени в Обединеното кралство се смятат за карти извън ЕИЗ и се таксуват като такива.

Съдържанието на тази таблица дава обща представа за тарифите ни.
За подробна информация за цени и тарифи, кликни тук.

Имаш по-добра оферта? Нека обсъдим нашата!

Свържи се с екип Продажби


 • София

  +359 (0)2 469 92 41
  +359 (0)2 469 92 42
 • Варна

  +359 (0)52 994 119
  +359 (0)52 706 350
 • Email

  sales.bg@mypos.com

Поискай оферта

Намери отговор на въпроса си

Потребителска карта се издава от банка или финансова институция и се използва от ползвателя в качеството му на физическо лице, а не като собственик на бизнес. Такива карти не са свързани с бизнес или търговски сметки.

Бизнес карта се издава от банка или финансова институция на търговец, който притежава или ръководи бизнес. Такива карти обикновено са свързани с бизнес или търговска сметка с индивидуален IBAN.

Това е карта, издадена в страната, в която оперира търговецът.

ЕИЗ означава Европейска икономическа зона и включва всички държави членки на Европейския съюз и три държави от Европейската асоциация за свободна търговия - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Следователно картите от ЕИЗ са карти, издадени в тези държави членки, докато картите извън ЕИЗ са карти издадени извън тази група от държави. След Брекзит картовите оператори като Visa и Mastercard преразгледаха обменните си такси за трансакции между Обединеното кралство и ЕИЗ. В резултат на решението на картовите оператори myPOS таксува дистанционните трансакции от Обединеното кралство* като трансакции извън ЕИЗ.

* За целите на определянето на обменната такса от картовите оператори, Обединеното кралство включва Великобритания, Северна Ирландия, Нормандските острови, остров Ман и Гибралтар.

Дистанционна трансакция се извършва, когато продаваш продуктите или услугите си онлайн, приемаш плащания през уебсайта си или от разстояние, като например при Искане за плащане. В този случай се начислява такса за дистанционна трансакция.

Трансакция на ПОС терминал се извършва, когато клиентът физически подава картата и извършва плащане в твоя магазин, кафене, ресторант, а ти обработваш трансакцията на ПОС терминала си. В този случай се начислява такса за трансакция на ПОС терминал.

Трансакционните ни такси се образуват по два различни начина: те сe състоят или само от фиксиран процент, или имат два компонента (процентна такса и фиксирана такса). Например: само 2,25% или 1,20% + 0,05 BGN. Tрансакционните такси варират според използвания метод на плащане.

MO/TO плащане на ПОС терминал е вид трансакция без физическо наличие на карта, при която получаваш картовите данни на клиента по телефона или на имейл и ги въвеждаш ръчно на своя ПОС терминал, за да обработиш плащането.

MO/TO плащане с MO/TO онлайн терминал се извършва чрез myPOS профила ти за обработване на МО/ТО плащания в отсъствието на клиента.

Ние приемаме всички картови продукти на Visa и Mastercard - Visa Electron, V Pay и Maestro, както и всички местни дебитни/предплатени/кредитни карти, издадени от тях.

2-3