myPOS блог Новини

Мигновените плащания в SEPA с myPOS

Непрестанното търсене на начини за незабавно удовлетворяване на нуждите е основен стимул за подобряване на потребителските услуги.

Днешните персонални и бизнес клиенти искат нещата да се случват ВЕДНАГА, без никакво отлагане и финансовите услуги и трансграничните плащания не са изключение. Продължаващият натиск за по-добра и по-бърза обработка на плащания по всяко време на деня, включително през почивните дни и празниците, доведе до създаването на паневропейска система за незабавни плащания.

През ноември 2017 година близо 600 доставчици на платежни услуги от осем държави се събраха за пускането на системата за незабавен трансфер на кредити SEPA, като по този начин сложиха началото на прехвърлянето на пари в реално време в Европа. myPOS е начело в усвояването на най-новите тенденции и технологии за обработка на плащания и предлага незабавни разплащания в SEPA в портфолиото си от услуги.

Какво представляват незабавните разплащания в SEPA?

Европейският съвет по разплащания въведе незабавното прехвърляне на кредити по SEPA на 21 ноември 2017 година в отговор на възхода на много платформи за мобилни разплащания, които биха могли да доведат до фрагментация на европейския пазар като цяло.

Накратко, незабавните разплащания в SEPA предоставят възможността да се изпращат и получават парични преводи в евро в рамките на Европа по всяко време и то за няколко секунди.

По плана за незабавно прехвърляне на кредити, частни лица и корпорации ще могат да прехвърлят по всяко време до 15 000 евро в рамките на 10 секунди между банкови сметки във всяка от 34-те държави по SEPA. Доставчиците на ПОС терминали и платежни решения, които желаят да увеличат лимита на сумите и скоростта на трансакциите, могат двустранно или многостранно да се споразумеят да направят това.

Как незабавните разплащания по SEPA ще променят европейския пазар за разплащания?

Наличието на паневропейска система за разплащания е от голяма полза за европейските потребители и фирми. Работещите в чужбина могат да изпращат пари вкъщи бързо и лесно. Фирми с всякакъв вид дейност и размер могат да уреждат плащания с партньори и доставчици за секунди, по време на празници и през почивните дни. Служителите на свободна практика и работещите с дневни трудови договори могат да получат заплащане в края на деня или в момента на завършване на проект. Единствената предпоставка за незабавно разплащане в SEPA е изпращащия и получаващия доставчик да са лицензирани по SEPA.

Ползи за myPOS търговците

Добавянето на незабавни разплащания в SEPA към възможностите на търговските сметки ще осигури бизнес разплащания с невероятна скорост, намалено време за обработка и по-добър поток на разплащанията по мрежата на търговеца.

Подобни статии

2-3