myPOS блог Новини

myPOS и конкуренцията – бързо сравнение

Ден след ден всеки от нас е заливан от рекламни съобщения, които се опитват да ни убедят, че дадена компания и нейният продукт са по-добри от тези на конкуренцията.

Естествено, очакването е да отидем и да похарчим парите си за рекламирания продукт, мислейки, че купуваме най-доброто на пазара. Конкурентите на myPOS – банки и фирми със сходни услуги – използват същата стратегия. Те твърдят, че продуктите и услугите, които предлагат на пазара превъзхождат нашите. Но дали наистина е така? Нека да видим.

Преди да се впуснем в нашето пазарно изследване, обаче, е необходимо да създадем единни критерии, по които ще оценяваме. Тъй като на пазара има много банки, е невъзможно всяка една от тях да бъде подробно проучена, докато едно такова изследване бъде завършено, е много вероятно поне една банка вече да е променила условията си, правейки изследването неточно. Поради тази причина условията, които банките предлагат ще бъдат приведени до средностатистическо ниво.

Колкото до другите компании, които предлагат ПОС терминали и сходни финансови услуги, ще се фокусираме върху наши основни конкуренти, които ще бъдат групирани в графа „Небанкови алтернативи“. Тук също получените резултати ще бъдат приведени до средно ниво. Ето и резултатите, до които достигнахме:

  Класическа банка* Небанкови алтернативи myPOS
Такса за откриване на търговска сметка Да Да Не
Такса за издаване на бизнес карта Да Без бизнес карта Не
Такса за поддръжка на ПОС терминал Да Не Не
Такса за поддръжка на търговска сметка Да Да Не
Такса за поддръжка на бизнес карта Да Да Не
Такса за интернет Да Да Не
Цена на ПОС терминал Под наем От 79 лв.** От 49 лв.
Трансакционни такси 1-3% 1.95% 1.75%***
Изискване за минимален оборот Да Да Не
Инсталационна такса Да Не Не
Такса за превод към друга сметка в БГ 1-3 лв. Не 0.90 лв.
Време за регистрация 3-5 работни дни 3-5 работни дни 8 минути
Мобилно приложение Да, след допълнителна активация Да Да
Такса за електронно извлечение Да Не Не
Достъп до средствата по сметката Незабавен 2-3 работни дни Незабавен
Приемане на онлайн плащания Да Не Да
Виртуален терминал Не Не Да
Дистанционни плащания Не Не Да

Нека направим и една проста сметка какви месечни разходи бихме имали, ако използваме всяка една от трите възможности при примерно потребление от 1000 лева на месец.

Класическа банка

 • Прием на 400 лева с дебитна карта * 0.8% = 3.20 лева
 • Прием на 600 лева с кредитна карта * 2% = 12 лева
 • Месечна такса поддръжка на ПОС терминал = 10 лева
 • Месечна такса поддръжка на сметка = 10 лева
 • Такса електронно извлечение = 5 лева

Крайна сума: 40.20 лева

Небанкови алтернативи

 • Прием на 1000 лева с дебитна/кредитна карта * 1.95% = 19.50 лева
 • Месечна такса поддръжка на ПОС терминал = 0 лева
 • Месечна такса поддръжка на сметка в класическа банка = 10 лева
 • Такса електронно извлечение = 5 лева

Крайна сума: 34.50 лева

myPOS

 • Прием на 1000 лева с дебитна/кредитна карта * 1.75% = 17.50 лева
 • Месечна такса поддръжка на ПОС терминал = 0 лева
 • Месечна такса поддръжка на сметка = 0 лева
 • Такса за електронно извлечение = 0 лева

Крайна сума: 17.50 лева

Предимствата на нашите решения са очевидни – използването им не изисква заплащане на редица такси, както и не налага различни ограничения. Откриването и използването на myPOS бизнес сметка е напълно безплатно, предлагаме ниска трансакционна такса, нямаме изискване за минимален оборот, незабавен достъп до средствата и бърз и лесен процес на регистрация в myPOS. Нещо повече, месечните разходи за използване на нашите услуги са най-ниски.

В наше време е лесно човек да се изгуби сред десетките рекламни съобщения, на които е изложен всеки ден. Светът на разплащанията не е по-различен. Конкуренцията там е сериозна и рекламата е навсякъде. Понякога, обаче, нещата не са такива, каквито изглеждат. А когато това е очевидно, защо просто не изберете най-доброто тогава – платежните решения на myPOS!

* Източник на данните за банковите такси е Pisar.bg.

** Трансакционната такса може да варира според спецификата на бизнеса, географското положение и други фактори.

Подобни статии

2-3