myPOS блог Новини

Нови правила за ДДС за търговците в ЕС

Търговците в ЕС, които продават своите продукти или услуги в други държави членки на ЕС, ще трябва да спазват нови правила за ДДС от 1 юли 2021 г.

Този ход има за цел да подпомогне търговците, като гарантира, че не им се налага да се регистрират по ДДС в други държави членки, различни от тяхната собствена, за продукти или услуги под задължителния праг. Промяната е свързана и с допълнителната доброволна регистрация от страна на търговците в системата за обслужване на едно гише (OSS).  

OSS на ЕС е електронен портал, който опростява до 95% от задълженията по ДДС за онлайн търговците и електронните интерфейси в целия ЕС. И така, как ще стане това?

На първо място, той ще даде възможност на търговците да се регистрират по електронен път за целите на ДДС в една държава членка за всички дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС и за доставки на услуги между предприятия и потребители.

Второ, търговците ще могат да декларират и плащат ДДС, дължим за всички доставки на стоки и услуги, в единна електронна тримесечна декларация.

И накрая, това ще позволи на търговците да работят с данъчната администрация на собствената си държава и на собствения си език, въпреки че продажбите са трансгранични.

Има няколко категории търговци, за които ще се прилага OSS:

Като начало това е данъчно задължено физическо лице, установено в ЕС (което не е считано за доставчик), за доставки на услуги B2C, извършвани в държава – членка на ЕС, в която то не е установено,
или дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС.

На следващо място, то се прилага за всяко данъчно задължено лице, което не е установено в ЕС, за дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС.

И накрая, той се прилага за електронен интерфейс (може да бъде установен както в ЕС, така и извън ЕС), който улеснява доставките на стоки (считан за доставчик) за дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС или за някои вътрешни доставки на стоки.

Чудите се как да получите достъп до OSS? 

За щастие процесът е доста улеснен, тъй като всяка държава от ЕС ще има онлайн портал за OSS, където предприятията могат да се регистрират. Началната дата за регистрация е 1 април 2021 г., а OSS може да се използва за трансакции, извършени на или след 1 юли 2021 г.

Какво още означава тази промяна? 

До 1 юли 2021 правилата и разпоредбите за трансграничната търговия в ЕС гласяха, че предприятията, които продават стоки в рамките на ЕС над определен праг (35 000 EUR или 100 000 EUR, в зависимост от държавата членка) на купувачи, намиращи се в друга държава от ЕС, трябваше да се регистрират и да плащат ДДС в държавата на купувача.

От 1 юли 2021 г. обаче, това правило е премахнато и заменено с нов праг за целия ЕС от 10 000 EUR. Ако обемът на търговията ви падне под този нов праг, ще можете да продължите да прилагате националните правила за ДДС за трансграничните си продажби. Ако продажбите ви надхвърлят този праг, ще бъдете задължени да плащате ДДС в държавата членка на купувача.

Що се отнася до електронните интерфейси (които се считат за пазар, платформа или друго свързано образувание), от 1 юли 2021 г. търговците вече трябва да се регистрират в OSS. Това се отнася за дистанционните продажби на стоки от продавач от държава извън ЕС на купувач от ЕС. При този сценарий, електронният интерфейс се счита за продавач и е задължен да плати ДДС.

Същевременно OSS извън Съюза, е достъпна и за онлайн продавачи, които не са установени в ЕС, и за всички доставки на услуги B2C в ЕС, извършвани от такива онлайн продавачи извън ЕС.

А ако сте търговец на myPOS, можете да продавате трансгранично и да приемате плащания в рамките на ЕС, тъй като всички наши POS устройства са оборудвани с безплатна DATA карта с 3G/4G свързаност и предлагаме многовалутен режим, за да ви помогнем да приемате безпроблемно плащания, с незабавен сетълмент на средствата.

За по-подробна информация относно това развитие, моля, посетете уебсайта на ЕС, като кликнете тук или от сайта на Национална агенция за приходите тук

Подобни статии

2-3