myPOS блог Съвети

Предимства на безкасовите плащания в бизнеса

В днешно време в България има много различни форми на плащане, но като цяло те могат да бъдат обединени в два вида – касови и безкасови плащания.

Докато първият вид e познат на огромен брой хора, това не може да се каже за безкасовите плащания. Какво представляват те, както и безналичните плащания, и съществуват ли разлики помежду си?

Алтернатива на класическото плащане в брой

Най-простото определение за безкасовите плащания би било, че при тях купувачът не плаща с пари в брой, а прехвърля средства от своя сметка към сметка на търговец по електронен път или по друг начин.

За тях може да се каже още, че те са алтернатива на класическото плащане в брой.

Безкасовите плащания намират приложение в най-различни сфери на живота и бизнеса и има много различни методи за извършване на безкасов превод и форми на плащане по тази линия. Ето няколко от тях:

  • Директен превод – това е плащане, което се извършва по нареждане на платеца, въз основа на което банката задължава стойността му и прехвърля сумата, посочена в нареждането по сметка на получателя.
  • Акредитивна форма – при нея наредителят възлага на банка да открие акредитив в полза на получателя срещу покритие от платеца, като предварително поставя условията, при които получателя може да получи средствата по акредитива.
  • Незабавно инкасо – при него платецът предварително дава съгласие плащането да стане незабавно от негова сметка по искане на получателя. Ако има условия, обаче,  за прилагане на незабавно инкасо, задължение на банката е да провери дали тези условия са изпълнени преди искането за незабавно инкасо да бъде изпълнено.
  • Плащане с чекове – преди извършването на такова плащане, чековете трябва да бъдат регистрирани в БНБ и трябва да отговарят на всички изисквания за сигурност и техническо оформление. Важно условие е те да имат и покритие в банката.
  • Плащане с банкови карти – това е вероятно най-популярният метод за безкасово плащане, при който електронният платежен инструмент е пластмасова карта, върху която е записана информация.

Но какви все пак са предимствата на безкасовите плащания?

Те са огромни. Ето някои от тях:

  • По-евтини от плащанията в брой;
  • Предоставят многократно по-голяма сигурност;
  • По-бързи са;
  • Дават възможност на платеца да ползва кредит от банка по-лесно;
  • Ограничават количеството пари в брой в обращение, което ограничава инфлацията;

Всички тези предимства водят до икономически ръст и многобройни ползи за потребителите им.

При условие, че безкасовите плащания предоставят толкова много възможности, къде остават тогава безналичните плащания?

А дали не става дума за едно и също нещо?

Всъщност да. Безналичните и безкасовите плащания са на практика едно и също нещо, което означава, че при безналичния тип плащане платецът разполага със същите възможности за извършване на трансакция в България.

Нещо повече контрол върху безкасови плащания означава и контрол върху видовете безналични плащания, тоест нормативната уредба е една и съща.

Бъдещето пред безкасовите плащания изглежда бляскаво и доказателството за това е тяхното непрекъснато нарастване и като брой и като обща прехвърлена сума.

Според БНБ само системата за брутен сетълмънт РИНГС е отчела нарастване на безкасовите плащания с 32.3% за 2018-та година спрямо 2017-та година. Ето защо когато се сблъскаш с тях, не бързай да казваш не – вместо това направи смела крачка напред и открий силата им!

Подобни статии

2-3