myPOS блог Новини

Ръст на онлайн търговията в източна Европа

Доклад показва близо 90% ръст на безконтактните плащания в региона на CEE (Central and Eastern Europe).

Според годишния доклад, публикуван от Българската асоциация за електронна търговия с подкрепата на Mastercard, онлайн плащанията в Централна и Източна Европа (CEE) нарастват с експоненциални темпове в следствие на пандемията от Covid-19.

Основните области на потребление са в категорията бързооборотни стоки, потребителски стоки, спортни стоки, както и уреди. 

В доклада се посочва, че през 2020 г. безконтактните плащания в региона са се увеличили с 89% в сравнение със средното за Европа ниво от 84%.

България, като страна обект на доклада, бележи експоненциален ръст в дигиталното пазаруване и потребление. Потребителите, които преди не са били част от тази тенденция, все повече започнаха да се насочват към онлайн и дигитални магазини. Те също така търсеха по-безопасни, по-хигиенични и по-лесни начини за плащане.

Водещите онлайн магазини, които са част от Българската асоциация за електронна търговия, регистрираха над 60% скок в онлайн продажбите – това включва както броя, така и обема на продажбите.

Освен това докладът регистрира над 160% ръст на онлайн картовите плащания, а Mastercard – 200% ръст на мобилните плащания, като “средната стойност на покупките се е увеличила с 10%”.

Междувременно подобни тенденции се забелязват в целия свят и по-специално в Европа. Mastercard посочва, че покупките на дребно, извършени с платежни карти онлайн, са нараснали със 70% в световен мащаб, а делът на мобилните плащания е достигнал 18% от всички безконтактни плащания от периода февруари 2020 г. насам. В Европа предишният годишен темп на електронна търговия от 15% се е утроил, като страни като Англия отбелязват ръст от над 35% за всички обеми на търговията на дребно. 

Проучванията на потребителите, проведени от Mastercard в Европа, особено по време на затварянето на физическите магазини в различните страни, показват промяна в поведението на потребителите, като 57% от интервюираните посочват, че сега пазаруват онлайн повече от всякога, а 41,9% са направили първата си онлайн покупка. Mastercard очаква тези тенденции да продължат и в бъдеще.

Подобни статии