myPOS blog Συμβουλές

Πως να αντιμετωπίσετε τις διακρίσεις εις βάρος IBAN

Προκειμένου να υπάρχει αρμονία στο ευρωπαϊκό τοπίο πληρωμών και χρηματοδότησης, έχουν θεσπιστεί διάφοροι κανονισμοί και νομοθετικές πράξεις τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όσο και σε εθνικό επίπεδο με στόχο την τυποποίηση των πληρωμών και τη διασφάλιση της εύκολης πρόσβασης για εκατομμύρια ανθρώπους στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και την Ευρωπαϊκή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (EFTA).

Μερικές φορές, ωστόσο, η περιήγηση σε αυτό το τοπίο πληρωμών μπορεί να είναι δύσκολη, με πολύπλοκη ορολογία, ακατάληπτη νομική γλώσσα ή ασαφείς πληροφορίες. Γι ‘αυτό και είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα δικαιώματα σας καθώς και τι πρέπει να κάνετε αν αυτά έχουν παραβιαστεί.

Σε αυτό το άρθρο αναλύουμε το θέμα της διάκρισης των IBAN και τι πρέπει να κάνετε αν βρεθείτε σε αυτή την κατάσταση.

Αλλά πρώτα, ας δούμε τι είναι το IBAN.

Τι είναι το IBAN ;

Το IBAN είναι τα αρχικά των λέξεων International Bank Account Number ή στα Ελληνικά… διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού.

Αποτελείται από έως και 34 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες που προσδιορίζουν μοναδικά έναν μεμονωμένο λογαριασμό σε ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και σε μια συγκεκριμένη χώρα.

Αυτό θεωρητικά καθιστά όλους τους λογαριασμούς εντός της ζώνης SEPA προσβάσιμους τουλάχιστον από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στα κράτη μέλη.

Δείτε πως είναι δομημένο ένα IBAN:

  • Χαρακτήρες 1-2: Κωδικός χώρας. 
  • 3-4: Δύο ψηφία ελέγχου.
  • 5-12: Αριθμός ή γράμματα αναγνωριστικού εγχώριας τράπεζας.
  • 13-22: αριθμός λογαριασμού ή πληροφορία δρομολόγησης.

Τι είναι SEPA ;

Η αναφορά σχετικά με τις διακρίσεις στα IBAN χωρίς να εξηγήσουμε τι είναι η ζώνη SEPA θα ήταν μάταιη.

Τα αρχικά SEPA σημαίνουν Single Euro Payments Area (Ενιαίος Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ) και από τον Ιούλιο του 2020 αποτελείται από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα τέσσερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία), Ανδόρα, Πόλη του Βατικανού, Μονακό, Σαν Μαρίνο και το Ηνωμένο Βασίλειο (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, εκτός εάν επιτευχθεί συμφωνία). Συνολικά η ζώνη SEPA περιλαμβάνει 36 χώρες.

Η ζώνη SEPA εισήχθη με σκοπό την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών και προτύπων για τις συναλλαγές πληρωμών σε ευρώ στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Στην πραγματικότητα, αναγκάζει τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να εναρμονίσουν και να «συγχρονίσουν» τα προϊόντα πληρωμών τους, ώστε να είναι προσβάσιμα σε κάθε άλλο μέλους της ζώνης SEPA.

Το σύστημα πληρωμών SEPA εισήχθη για πρώτη φορά το 2008, αλλά λειτουργούσε αρχικά παράλληλα με τα εθνικά συστήματα πληρωμών. Την 1η Φεβρουαρίου 2014, το σύστημα SEPA ενσωματώθηκε πλήρως σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης και έκτοτε, το 99% των μεταφορών σε ευρώ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες του.

Κατά συνέπεια, τόσο οι εγχώριες όσο και οι διασυνοριακές πληρωμές εντός της ΕΕ θα πρέπει να διευθετούνται σύμφωνα με τα ίδια πρότυπα και τις ίδιες διαδικασίες. Η Ελβετία έγινε μέλος στη ζώνη SEPA μέσω διμερούς συμφωνίας με την ΕΕ, ενώ οι άλλες χώρες της EFTA έγιναν λόγω της συμμετοχής τους στον ΕΟΧ.

Τι είναι η διάκριση εις βάρος IBAN

Παρά την επιδιωκόμενη ενοποίηση και εναρμόνιση των προτύπων και διαδικασιών SEPA στην ΕΕ για μεταφορές σε ευρώ, υπήρξαν και εξακολουθούν να προκύπτουν περιπτώσεις διάκρισης στα IBAN.

Αλλά τι σημαίνει αυτό;

Εν ολίγοις, η διάκριση στα IBAN συμβαίνει όταν μια επιχείρηση ή ένα ίδρυμα εντός της ζώνης SEPA δεν αποδέχεται ένα IBAN που έχει εκδοθεί από έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών με έδρα σε οποιαδήποτε άλλη χώρα μέλος της ζώνης SEPA και απαιτεί από εσάς να τους δώσετε ένα IBAN το οποίο αρχίζει με τα γράμματα της χώρας που έχει έδρα η εταιρεία ή το ίδρυμα (για παράδειγμα GR, DE, FR κ.λπ.) ή απαιτεί από εσάς να εισάγετε ένα IBAN σε εγχώρια μορφή (για παράδειγμα, έναν αριθμό 32 χαρακτήρων).

Πρόκειται για παράβαση του άρθρου 9 του κανονισμού SEPA (κανονισμός ΕΕ αριθ. 260/2012), το οποίο απαγορεύει τη διαφορετική μεταχείριση των IBAN (καθιστώντας άσχετες τις συνθήκες της χώρας καταγωγής του IBAN), υπό την προϋπόθεση ότι τα IBAN είναι προσβάσιμα μέσω του SEPA.

Πως μπορώ να αντιμετωπίσω τις διακρίσεις IBAN ;

Ευτυχώς, μπορείτε να προβείτε σε ενέργειες αν έχετε υποστεί τέτοιες διακρίσεις, καθώς ο προαναφερόμενος κανονισμός SEPA υπόκειται σε οικονομική εποπτεία διαφόρων χρηματοοικονομικών αρχών.

Υπάρχουν πολλά βήματα που μπορείτε και πρέπει να ακολουθήσετε εάν αντιμετωπίζετε διακρίσεις IBAN.

Παρακάτω είναι μερικά από αυτά:

  • Πρέπει πρώτα να ενημερώσετε την εταιρεία ή το ίδρυμα που αρνήθηκε να ολοκληρώσει τη μεταφορά ότι παραβιάζει το άρθρο 9 του κανονισμού SEPA.
  • Αν δεν απαντήσουν, στείλτε μια επίσημη γραπτή καταγγελία.
  • Aν δεν συμμορφωθούν, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο ρυθμιστικό φορέα ή την αρμόδια εποπτική αρχή στη χώρα σας. • Ενημερώστε τη myPOS μέσω email στο help@mypos.com

Για να κάνουμε τα πράγματα ακόμα πιο εύκολα, σας έχουμε ετοιμάσει μερικά πρότυπα κείμενα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά την αντιμετώπιση της υπόθεσης σας για διάκριση IBAN με τη σχετική εταιρεία ή / και αρχή.

Υπόδειγμα: Επίσημο Παράπονο σε Εταιρεία

Αγαπητέ Κύριε/Κυρία,

Το ΙΒΑΝ του λογαριασμού μου σε Ευρώ του Ιδρύματος Ηλεκτρονικού Χρήματος myPOS (συμπληρώστε τον αριθμό του IBAN) είναι ένα έγκυρο ΙΒΑΝ και ένας έγκυρος λογαριασμός που υποστηρίζει πληρωμές εντός SEPA.

Στις (συμπληρώστε ημερομηνία), προσπάθησα να πραγματοποιήσω μια συναλλαγή μέσω του προαναφερθέντος λογαριασμού, αλλά απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι (συμπληρώστε τον λόγο της άρνησης της συναλλαγής).

Παρακαλώ λάβετε υπ’όψιν ότι η διάκριση IBAN συνιστά παραβίαση του άρθρου 9 του κανονισμού SEPA και πρόκειται να γίνει αναφορά για αυτήν την άρνηση προς συμμόρφωση έναντι του κανονισμού.

Θεωρώ ότι θα ενεργήσετε τα δέοντα συμμορφούμενοι προς τον ως άνω κανονισμό και θα αποδεχτείτε εφεξής  τα στοιχεία μου στο σύστημά σας προκειμένου να επιτραπούν πιστωτικές και χρεωστικές συναλλαγές στον λογαριασμό μου.

Με εκτίμηση,
[συμπληρώστε το όνομά σας]

Υπόδειγμα: Επίσημο Παράπονο στην Αρμόδια Αρχή

Αγαπητέ Κύριε/Κυρία,

Παρά την έγγραφη διαμαρτυρία μου προς (συμπληρώστε το όνομα της εταιρείας) στις (συμπληρώστε την ημερομηνία), την οποία θα βρείτε συνημμένη στην παρούσα, η ως άνω εταιρεία εξακολουθεί να αρνείται συναλλαγές στον ΙΒΑΝ του λογαριασμού μου σε Ευρώ.

Όπως παρέθεσα στην ως άνω έγγραφη διαμαρτυρία μου στην ως άνω εταιρεία, στις (συμπληρώστε ημερομηνία), επιχείρησα να πραγματοποιήσω μια συναλλαγή στο προαναφερθέν ΙΒΑΝ, αλλά απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι (συμπληρώστε τον λόγο της άρνησης της συναλλαγής).

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 9 του κανονισμού SEPA, τέτοια άρνηση συνιστά διάκριση εις βάρος ΙΒΑΝ και θα σας ήμουν ευγνώμων εάν ενεργήσετε τα δέοντα και μου παρέχετε βοήθεια προκειμένου να λάβω την αποζημίωση που δικαιούμαι για αυτό το θέμα.

Με εκτίμηση,

[συμπληρώστε το όνομά σας]

Συμπέρασμα

Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο θα πρέπει να εμποδίζεται η πραγματοποίηση πληρωμών εντός της ζώνης SEPA με το IBAN σας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε Ευρώ. Όλα τα IBAN σε Ευρώ του myPOS είναι προσβάσιμα για συναλλαγές μέσω του SEPA.

Οποιαδήποτε τέτοια πρακτική θεωρείται διάκριση ΙΒΑΝ και είναι αντίθετη με το νόμο.

Αν βρεθείτε να είστε το θύμα τέτοιων πρακτικών, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα δικαιώματα σας και ποιες μεθόδους δράσης έχετε στη διάθεση σας, ώστε να μην αντιμετωπίζετε τέτοιου είδους διακρίσεις τώρα ή στο μέλλον.

Σχετικές αναρτήσεις